Show simple item record

The picture of common people in selected writings of Finnish canon
dc.contributor.advisorDlask, Jan
dc.creatorPalát, Tomáš
dc.date.accessioned2017-05-07T22:56:14Z
dc.date.available2017-05-07T22:56:14Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/46799
dc.description.abstractJméno autora: Tomáš Palát Instituce: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Ústav lingvistiky a ugrofinistiky Nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 Obor: Finština Název práce: Zobrazení prostého lidu ve vybraných dílech finského kánonu Vedoucí práce: Mgr. Jan Dlask, Ph.D. Počet stran: 79 + přílohy Počet příloh: 1 Rok obhajoby: 2012 Klíčová slova: Runeberg, Kianto, prostý lid, venkovské obyvatelstvo, finský literární kánon, chalupník, Příběhy praporčíka Ståla, Červená čára, smrt, umírání, příroda, odvaha, hrdinství, vlastenectví, nacionalismus, církev, náboženství Cílem této práce je vypracovat analýzu, jakým způsobem je zobrazováno prosté venkovské obyvatelstvo ve dvou vybraných dílech finského literárního kánonu. Prvním z těchto děl je básnická sbírka Příběhy praporčíka Ståla od Johana Ludviga Runeberga, druhým dílem je román Červená čára od Ilmariho Kianta. Oba dva texty vznikly v různých historických a literárních periodách. Finská společnost se v 19. a na počátku 20. století skládala většinově z relativně chudého venkovského obyvatelstva, které obvykle pracovalo v zemědělství. Popisování života těchto venkovanů bylo ve stejném časovém období častým námětem ve finské literární tvorbě. V práci je obraz prostého lidu v literatuře zkoumán skrze pět základních tematických okruhů. Jak prostí...cs_CZ
dc.description.abstractAuthor's name: Tomáš Palát School: Charles University in Prague, Faculty of Arts Institute of Linguistics and Finno-Ugric Studies Nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 Program: Finnish language Title: The picture of common people in selected writings of Finnish canon Consultant: Mgr. Jan Dlask, Ph.D. Number of pages: 79 + attachments Number of attachments: 1 Year: 2012 Key words: Runeberg, Kianto, common people, rural people, Finnish literary canon, cottager, The tales of ensign Stål, Red line, death, dying, nature, bravery, heroism, patriotism, nationalism, clergy, religion This thesis aims to analyze a picture of common people in two separate well-known Finnish writings. First of them is The tales of ensign Stål from Johan Ludvig Runeberg and second is Red line from Ilmari Kianto. Both works were created in a different time periods. The Finnish society in 19th and in the beginning of 20th century was mostly comprised from relatively poor rural people who typically worked in agriculture and describing life of those people was in the same time period very common topic in Finnish literature. In this thesis the picture of common people is being studied through five main topics. How the common people see dying and death; their relationship towards nature; if they are depicted as brave and heroic or...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectRunebergcs_CZ
dc.subjectKiantocs_CZ
dc.subjectprostý lidcs_CZ
dc.subjectvenkovské obyvatelstvocs_CZ
dc.subjectfinský literární kánoncs_CZ
dc.subjectchalupníkcs_CZ
dc.subjectPříběhy praporčíka Stålacs_CZ
dc.subjectČervená čáracs_CZ
dc.subjectsmrtcs_CZ
dc.subjectumíránícs_CZ
dc.subjectpřírodacs_CZ
dc.subjectodvahacs_CZ
dc.subjecthrdinstvícs_CZ
dc.subjectvlastenectvícs_CZ
dc.subjectnacionalismuscs_CZ
dc.subjectcírkevcs_CZ
dc.subjectnáboženstvícs_CZ
dc.subjectRunebergen_US
dc.subjectKiantoen_US
dc.subjectcommon peopleen_US
dc.subjectrural peopleen_US
dc.subjectFinnish literary canonen_US
dc.subjectcottageren_US
dc.subjectThe tales of ensign Stålen_US
dc.subjectRed lineen_US
dc.subjectdeathen_US
dc.subjectdyingen_US
dc.subjectnatureen_US
dc.subjectbraveryen_US
dc.subjectheroismen_US
dc.subjectpatriotismen_US
dc.subjectnationalismen_US
dc.subjectclergyen_US
dc.subjectreligionen_US
dc.titleZobrazení prostého lidu ve vybraných dílech finského kánonucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-02-01
dc.description.departmentInstitute of Linguisticsen_US
dc.description.departmentÚstav obecné lingvistikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId110423
dc.title.translatedThe picture of common people in selected writings of Finnish canonen_US
dc.contributor.refereeVelkoborsky, Jan Petr
dc.identifier.aleph001442263
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineFinnish Studiesen_US
thesis.degree.disciplineFinštinacs_CZ
thesis.degree.programPhilologyen_US
thesis.degree.programFilologiecs_CZ
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csFinštinacs_CZ
uk.degree-discipline.enFinnish Studiesen_US
uk.degree-program.csFilologiecs_CZ
uk.degree-program.enPhilologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csJméno autora: Tomáš Palát Instituce: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Ústav lingvistiky a ugrofinistiky Nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 Obor: Finština Název práce: Zobrazení prostého lidu ve vybraných dílech finského kánonu Vedoucí práce: Mgr. Jan Dlask, Ph.D. Počet stran: 79 + přílohy Počet příloh: 1 Rok obhajoby: 2012 Klíčová slova: Runeberg, Kianto, prostý lid, venkovské obyvatelstvo, finský literární kánon, chalupník, Příběhy praporčíka Ståla, Červená čára, smrt, umírání, příroda, odvaha, hrdinství, vlastenectví, nacionalismus, církev, náboženství Cílem této práce je vypracovat analýzu, jakým způsobem je zobrazováno prosté venkovské obyvatelstvo ve dvou vybraných dílech finského literárního kánonu. Prvním z těchto děl je básnická sbírka Příběhy praporčíka Ståla od Johana Ludviga Runeberga, druhým dílem je román Červená čára od Ilmariho Kianta. Oba dva texty vznikly v různých historických a literárních periodách. Finská společnost se v 19. a na počátku 20. století skládala většinově z relativně chudého venkovského obyvatelstva, které obvykle pracovalo v zemědělství. Popisování života těchto venkovanů bylo ve stejném časovém období častým námětem ve finské literární tvorbě. V práci je obraz prostého lidu v literatuře zkoumán skrze pět základních tematických okruhů. Jak prostí...cs_CZ
uk.abstract.enAuthor's name: Tomáš Palát School: Charles University in Prague, Faculty of Arts Institute of Linguistics and Finno-Ugric Studies Nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 Program: Finnish language Title: The picture of common people in selected writings of Finnish canon Consultant: Mgr. Jan Dlask, Ph.D. Number of pages: 79 + attachments Number of attachments: 1 Year: 2012 Key words: Runeberg, Kianto, common people, rural people, Finnish literary canon, cottager, The tales of ensign Stål, Red line, death, dying, nature, bravery, heroism, patriotism, nationalism, clergy, religion This thesis aims to analyze a picture of common people in two separate well-known Finnish writings. First of them is The tales of ensign Stål from Johan Ludvig Runeberg and second is Red line from Ilmari Kianto. Both works were created in a different time periods. The Finnish society in 19th and in the beginning of 20th century was mostly comprised from relatively poor rural people who typically worked in agriculture and describing life of those people was in the same time period very common topic in Finnish literature. In this thesis the picture of common people is being studied through five main topics. How the common people see dying and death; their relationship towards nature; if they are depicted as brave and heroic or...en_US
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav obecné lingvistikycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV