Show simple item record

Physically grounded mental experiences, fiilings and states of individuals
dc.contributor.advisorBahbouh, Radvan
dc.creatorJandová, Zuzana
dc.date.accessioned2017-05-07T22:38:37Z
dc.date.available2017-05-07T22:38:37Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/46722
dc.description.abstractTeoretická ást diplomové práce se zabývá dv ma st ejními tématy. První pasá je v nována problematice emocí, jejich obecné charakteristice a teoriím, které se emocemi zabývají. Následující text je zam en p evá n na vztah emocí k lidskému t lu tedy na jejich fyziologickou a výrazovou komponentu. Z tohoto hlediska jsou zde charakterizovány základní emoce. Poslední oddíl teoretické ásti pojednává o psychologii barev a p edev ím o jejich emocionálním p sobení. Jsou v ní uvedeny r zné teorie a výzkumy zabývající se touto problematikou. V záv ru je popsáno osm základních barev z hlediska Lüscherovy klinické diagnostiky. Empirická ást p edstavuje kvantitativní výzkum zam ený na t lesnou lokalizaci psychických pro itk , pocit a stav jedince a také na asociaci barev se základními emocemi. Jeho výstupem jsou barevné mapy emocí v lidském t le . Klí ová slova: emoce, lidské t lo, mapa emocí, psychologie barevcs_CZ
dc.description.abstractThe theoretical part of the thesis deals with two core themes. The first passage is paid to the emotions, their general characteristics and theories that deal with emotions. The following text is focused largely on the relationship of emotions to the human body i.e. their physiological and expressive component. From this perspective, there are characterized basic emotions here. The final section of the theoretical part discusses the psychology of colors and especially their emotional effect. There are presented the various theories and research dealing with this issue. In conclusion there are described eight basic colors in terms of Lüscher clinical diagnostics. The empirical section presents the quantitative research focused on the physical location of psychic experiences, feelings and states of individuals and also on the association of colors with basic emotions. Its output is a "color map of emotions in the human body . Keywords: emotions, the human body, a map of emotions, psychology of colorsen_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.titleTělesné zakotvení psychických prožitků, pocitů a stavů jedincecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-01-31
dc.description.departmentDepartment of Psychologyen_US
dc.description.departmentKatedra psychologiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId90774
dc.title.translatedPhysically grounded mental experiences, fiilings and states of individualsen_US
dc.contributor.refereeSlaměník, Ivan
dc.identifier.aleph001440678
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePsychologyen_US
thesis.degree.disciplinePsychologiecs_CZ
thesis.degree.programPsychologyen_US
thesis.degree.programPsychologiecs_CZ
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPsychologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enPsychologyen_US
uk.degree-program.csPsychologiecs_CZ
uk.degree-program.enPsychologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTeoretická ást diplomové práce se zabývá dv ma st ejními tématy. První pasá je v nována problematice emocí, jejich obecné charakteristice a teoriím, které se emocemi zabývají. Následující text je zam en p evá n na vztah emocí k lidskému t lu tedy na jejich fyziologickou a výrazovou komponentu. Z tohoto hlediska jsou zde charakterizovány základní emoce. Poslední oddíl teoretické ásti pojednává o psychologii barev a p edev ím o jejich emocionálním p sobení. Jsou v ní uvedeny r zné teorie a výzkumy zabývající se touto problematikou. V záv ru je popsáno osm základních barev z hlediska Lüscherovy klinické diagnostiky. Empirická ást p edstavuje kvantitativní výzkum zam ený na t lesnou lokalizaci psychických pro itk , pocit a stav jedince a také na asociaci barev se základními emocemi. Jeho výstupem jsou barevné mapy emocí v lidském t le . Klí ová slova: emoce, lidské t lo, mapa emocí, psychologie barevcs_CZ
uk.abstract.enThe theoretical part of the thesis deals with two core themes. The first passage is paid to the emotions, their general characteristics and theories that deal with emotions. The following text is focused largely on the relationship of emotions to the human body i.e. their physiological and expressive component. From this perspective, there are characterized basic emotions here. The final section of the theoretical part discusses the psychology of colors and especially their emotional effect. There are presented the various theories and research dealing with this issue. In conclusion there are described eight basic colors in terms of Lüscher clinical diagnostics. The empirical section presents the quantitative research focused on the physical location of psychic experiences, feelings and states of individuals and also on the association of colors with basic emotions. Its output is a "color map of emotions in the human body . Keywords: emotions, the human body, a map of emotions, psychology of colorsen_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra psychologiecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV