Show simple item record

Private international law in a comparative perspective: the determination of governing law for non-contractual relations in the law of the CR and the USA
dc.contributor.advisorPauknerová, Monika
dc.creatorKadlecová, Kristýna
dc.date.accessioned2017-05-07T22:36:34Z
dc.date.available2017-05-07T22:36:34Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/46715
dc.description.abstract1 Abstrakt v českém jazyce Cílem této práce je porovnat určení práva aplikovatelného na mimosmluvní závazky v České republice a Spojených státech amerických. Na začátku poskytuji krátký přehled o mezinárodním právu soukromém obecně a poté o hmotném právu civilních deliktů v České republice a USA a dále o budoucích změnách v novém občanském zákoníku, který by měl platit od roku 2014. Pátá kapitola se zabývá právem aplikovatelným na mimosmluvní závazky v České republice. Na prvním místě je zákon (zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním), ale většina jeho ustanovení byla nahrazena nařízením Řím II, které sjednocuje mezinárodní právo soukromé v rámci států EU. Obecné pravidlo pro právo aplikovatelné na mimosmluvní závazkové vztahy vzniklé z civilních deliktů je dle nařízení lex loci delicti (právo země, kde vznikla škoda). Řím II dále stanoví speciální pravidla pro odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, nekalou soutěž, škodu na životním prostředí atd. V České republice se nařízení neaplikuje na dopravní nehody, protože Česká republika je stranou Haagské úmluvy o právu aplikovatelném na dopravní nehody. Šestá kapitola se soustřeďuje na právo aplikovatelné na civilní delikty v USA. První podkapitola se věnuje vývoji amerického mezinárodního práva soukromého obecně, včetně procesu opouštění...cs_CZ
dc.description.abstract1 English Summary The aim of this thesis is to compare the determination of law applicable to non- contractual obligations in the Czech Republic and the United States of America. In the beginning I provide a brief overview of the international private law in general and then the substantial law of torts in both Czech Republic and the USA and the prospective changes in the new Civil Code which should be applicapble from 2014. The fifth chapter concerns with the law applicable to non-contractual obligations in the Czech Republic. In the first place there is a statute (Private International Law Act), but the majority of its provisions were overruled by the Rome II regulation, which unifies the privite international law of the EU states. According to the regulation, general rule for the law applicable to non-contractual obligation arising out of torts is lex loci delicti (the law of the country in which the dammage occurs). Rome II then provides special rules for product liability, unfair competition, environmental dammage, etc. In the Czech Republic the regulation does not apply to traffic accidents because the Czech Republic is a contracting state to Hague Convention on the Law Applicable to Traffic Accidents. The sixth chapter focuses on the law applicable to torts in the USA. The first subchapter deals with...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectmezinárodní právo soukromécs_CZ
dc.subjectmimosmluvní závazkové vztahycs_CZ
dc.subjectrozhodné právocs_CZ
dc.subjectprivate international lawen_US
dc.subjectconflict of lawsen_US
dc.subjectnon-contractual obligationsen_US
dc.subjectchoice of lawen_US
dc.titleMezinárodní právo soukromé ve srovnávacím pohledu: Určení rozhodného práva pro mimosmluvní závazkové vztahy v právu ČR a USAcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-01-10
dc.description.departmentDepartment of Business Lawen_US
dc.description.departmentKatedra obchodního právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId94057
dc.title.translatedPrivate international law in a comparative perspective: the determination of governing law for non-contractual relations in the law of the CR and the USAen_US
dc.contributor.refereeBrodec, Jan
dc.identifier.aleph001424466
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra obchodního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Business Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.cs1 Abstrakt v českém jazyce Cílem této práce je porovnat určení práva aplikovatelného na mimosmluvní závazky v České republice a Spojených státech amerických. Na začátku poskytuji krátký přehled o mezinárodním právu soukromém obecně a poté o hmotném právu civilních deliktů v České republice a USA a dále o budoucích změnách v novém občanském zákoníku, který by měl platit od roku 2014. Pátá kapitola se zabývá právem aplikovatelným na mimosmluvní závazky v České republice. Na prvním místě je zákon (zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním), ale většina jeho ustanovení byla nahrazena nařízením Řím II, které sjednocuje mezinárodní právo soukromé v rámci států EU. Obecné pravidlo pro právo aplikovatelné na mimosmluvní závazkové vztahy vzniklé z civilních deliktů je dle nařízení lex loci delicti (právo země, kde vznikla škoda). Řím II dále stanoví speciální pravidla pro odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, nekalou soutěž, škodu na životním prostředí atd. V České republice se nařízení neaplikuje na dopravní nehody, protože Česká republika je stranou Haagské úmluvy o právu aplikovatelném na dopravní nehody. Šestá kapitola se soustřeďuje na právo aplikovatelné na civilní delikty v USA. První podkapitola se věnuje vývoji amerického mezinárodního práva soukromého obecně, včetně procesu opouštění...cs_CZ
uk.abstract.en1 English Summary The aim of this thesis is to compare the determination of law applicable to non- contractual obligations in the Czech Republic and the United States of America. In the beginning I provide a brief overview of the international private law in general and then the substantial law of torts in both Czech Republic and the USA and the prospective changes in the new Civil Code which should be applicapble from 2014. The fifth chapter concerns with the law applicable to non-contractual obligations in the Czech Republic. In the first place there is a statute (Private International Law Act), but the majority of its provisions were overruled by the Rome II regulation, which unifies the privite international law of the EU states. According to the regulation, general rule for the law applicable to non-contractual obligation arising out of torts is lex loci delicti (the law of the country in which the dammage occurs). Rome II then provides special rules for product liability, unfair competition, environmental dammage, etc. In the Czech Republic the regulation does not apply to traffic accidents because the Czech Republic is a contracting state to Hague Convention on the Law Applicable to Traffic Accidents. The sixth chapter focuses on the law applicable to torts in the USA. The first subchapter deals with...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního právacs_CZ
dc.identifier.lisID990014244660106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV