Show simple item record

The position and activities of an authorized inspector under the Building Act
dc.contributor.advisorStaša, Josef
dc.creatorFisenková, Tereza
dc.date.accessioned2017-05-07T21:36:41Z
dc.date.available2017-05-07T21:36:41Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/46482
dc.description.abstractShrnutí Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na autorizovaného inspektora jako významný subjekt zkráceného řízení. Zabývá se vznikem funkce, vnitřní organizací a důsledky jeho činnosti působící navenek. Autor přináší ucelený pohled na aktuální problémy vyplývající z aplikační praxe, přičemž čerpá z judikatury, odborné literatury a srovnání se zahraniční právní úpravou. Kromě analýzy platného SZ se zamýšlí nad možnostmi novelizace sporných ustanovení zákona. Gramatický ani teleologický výklad ustanovení upravujících zkrácené stavební řízení nepřináší uspokojivou odpověď na otázku, zda se na činnost autorizovaného inspektora vztahuje zákonná úprava o správních orgánech. Ať už z nedbalosti nebo záměru zákonodárce, je institut autorizovaného inspektora konceptuálním hybridem. Při snaze objasnit jeho fungování a vtěsnat jej jednoznačně buď do oblasti práva veřejného nebo soukromého, se zkrácené řízení deformuje v neprospěch určitého okruhu subjektů a částečně ztrácí svůj původní smysl. Jediným východiskem z této nepřehledné situace je novelizace SZ v zájmu sourodé koncepce zkráceného stavebního řízení. Autor se v počátečních kapitolách věnuje postavení autorizovaného inspektora. V Kapitole 1 popisuje proceduru jmenování i předpoklady, které musí žadatel splňovat, aby byl Ministrem uveden do funkce. Organizaci...cs_CZ
dc.description.abstractPresented thesis deals with approved inspector as a major entity of simplified procedure. It is focused on the origin of his function, internal organization and impact of his functioning. Author brings comprehensive view of current problems, primarily from point of view of judicature, specialized literature and comparison with foreign legislation. Author considers a possibility of amendment of the act besides an analysis of current legislation. Grammatical or teleological interpretation of the provisions governing the simplified procedure doesn't bring a satisfactory answer to the question of whether the legislation intended for governing bodies applies on the activity of authorized inspector. Whether through negligence or intent the legislature concerning authorized inspector is conceptual hybrid. In an attempt to clarify its functioning and to define it either a subject of public or private law, concept of simplified procedure deforms to disadvantage of different group of subjects and loses partly its original meaning. The only way out of this confusing situation is amendment of Building Act in favor of unambiquous concept of simplified procedure. The author deals with position of the authorized inspector in initial chapters. The procedure of nomination and assumptions that an applicant must meet...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectautorizovaný inspektorcs_CZ
dc.subjectcertifikátcs_CZ
dc.subjectzkrácené stavební řízenícs_CZ
dc.subjectapproved inspectoren_US
dc.subjectcertificateen_US
dc.subjectsimplified procedureen_US
dc.titlePostavení a činnost autorizovaného inspektora podle stavebního zákonacs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-09-19
dc.description.departmentDepartment of Administrative Law and Administrative Scienceen_US
dc.description.departmentKatedra správního práva a správní vědycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId116285
dc.title.translatedThe position and activities of an authorized inspector under the Building Acten_US
dc.contributor.refereeSvoboda, Petr
dc.identifier.aleph001504426
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra správního práva a správní vědycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Administrative Law and Administrative Scienceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csShrnutí Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na autorizovaného inspektora jako významný subjekt zkráceného řízení. Zabývá se vznikem funkce, vnitřní organizací a důsledky jeho činnosti působící navenek. Autor přináší ucelený pohled na aktuální problémy vyplývající z aplikační praxe, přičemž čerpá z judikatury, odborné literatury a srovnání se zahraniční právní úpravou. Kromě analýzy platného SZ se zamýšlí nad možnostmi novelizace sporných ustanovení zákona. Gramatický ani teleologický výklad ustanovení upravujících zkrácené stavební řízení nepřináší uspokojivou odpověď na otázku, zda se na činnost autorizovaného inspektora vztahuje zákonná úprava o správních orgánech. Ať už z nedbalosti nebo záměru zákonodárce, je institut autorizovaného inspektora konceptuálním hybridem. Při snaze objasnit jeho fungování a vtěsnat jej jednoznačně buď do oblasti práva veřejného nebo soukromého, se zkrácené řízení deformuje v neprospěch určitého okruhu subjektů a částečně ztrácí svůj původní smysl. Jediným východiskem z této nepřehledné situace je novelizace SZ v zájmu sourodé koncepce zkráceného stavebního řízení. Autor se v počátečních kapitolách věnuje postavení autorizovaného inspektora. V Kapitole 1 popisuje proceduru jmenování i předpoklady, které musí žadatel splňovat, aby byl Ministrem uveden do funkce. Organizaci...cs_CZ
uk.abstract.enPresented thesis deals with approved inspector as a major entity of simplified procedure. It is focused on the origin of his function, internal organization and impact of his functioning. Author brings comprehensive view of current problems, primarily from point of view of judicature, specialized literature and comparison with foreign legislation. Author considers a possibility of amendment of the act besides an analysis of current legislation. Grammatical or teleological interpretation of the provisions governing the simplified procedure doesn't bring a satisfactory answer to the question of whether the legislation intended for governing bodies applies on the activity of authorized inspector. Whether through negligence or intent the legislature concerning authorized inspector is conceptual hybrid. In an attempt to clarify its functioning and to define it either a subject of public or private law, concept of simplified procedure deforms to disadvantage of different group of subjects and loses partly its original meaning. The only way out of this confusing situation is amendment of Building Act in favor of unambiquous concept of simplified procedure. The author deals with position of the authorized inspector in initial chapters. The procedure of nomination and assumptions that an applicant must meet...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra správního práva a správní vědycs_CZ
dc.identifier.lisID990015044260106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV