Show simple item record

Banking contracts
dc.contributor.advisorLiška, Petr
dc.creatorPola, Jan
dc.date.accessioned2017-05-07T21:35:16Z
dc.date.available2017-05-07T21:35:16Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/46476
dc.description.abstractResumé Autor této diplomové práce předkládá čtenáři pojednání o právní teorií vymezeném okruhu smluv, které jsou označovány jako bankovní smlouvy či jinak bankovní obchody. Pro dostatečně přesné vyjádření pojmu a obsahu takových smluv, text práce obsahuje popis i jiných, avšak blízkých pojmů, jejichž znalost autor považuje za stěžejní pro pochopení konkrétního tématu. Tímto autor jednak umožňuje seznámit se s předkládaným tématem čtenáři, který je znalý práva, ale nespecializuje se na obchodní či finanční právo a také dále projevuje svůj názor o obecné potřebě definovat přesně a úplně konkrétní pojmy, když jsou tyto pojmy pak užívány k vyjádření pojmů navazujících. Při psaní práce existovala snaha vysvětlit naznačené problémy v samotném textu všude tam, kde to bylo možné a odkazovat na obecnou úpravu jen tam, kde nebylo možno vzhledem k šíři a rozsahu práce učinit jinak. Text je rozdělen do pěti kapitol. První kapitola, které předchází klasicky úvod, je věnována bance. Skládá se z deseti podkapitol. První čtyři podkapitoly popisují čtyři základní specifika banky, a to požadovanou právní formu, sídlo, přijímání vkladů od veřejnosti a bankovní licenci. Pátá podkapitola vysvětluje banku v širším smyslu, když pracuje s pojmy jako zahraniční banka či pobočka banky. V šesté podkapitole se autor zabývá výhradností...cs_CZ
dc.description.abstractThe author of the diploma thesis submits a treatise on the scope of contracts defined by the legal theory which are termed as bank contracts, or alternatively bank trades. In order to formulate the concept and the subject matter of such contracts with the adequate precision, the text of the diploma thesis comprises also a specification of other, yet close terms, the knowledge of which the author considers to be crucial for understanding the particular subject. Thus the author enables the reader who is acquainted with the law but does not specialize in commercial or financial law to familiarize with the submitted subject but also expresses his opinion concerning general necessity of defining particular concepts precisely and completely if these concepts are used to express subsequent concepts. While writing the diploma thesis the author tried to explain the indicated problems in the text wherever it was possible, and refers to general arrangement only where there was no other possibility owing to the extent and range of the work. The text is divided into five chapters. The first chapter, which is preceded by a standard introduction, deals with the bank. It is subdivided into ten smaller sections. The first four sections describe four basic attributes of the bank, namely the required legal form, the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectbankovní smlouvacs_CZ
dc.subjectbankovní obchodcs_CZ
dc.subjectbankacs_CZ
dc.subjectbank contracten_US
dc.subjectbank tradeen_US
dc.subjectbanken_US
dc.titleBankovní smlouvycs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-09-17
dc.description.departmentDepartment of Business Lawen_US
dc.description.departmentKatedra obchodního právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId94146
dc.title.translatedBanking contractsen_US
dc.contributor.refereeElek, Štefan
dc.identifier.aleph001503375
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra obchodního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Business Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csResumé Autor této diplomové práce předkládá čtenáři pojednání o právní teorií vymezeném okruhu smluv, které jsou označovány jako bankovní smlouvy či jinak bankovní obchody. Pro dostatečně přesné vyjádření pojmu a obsahu takových smluv, text práce obsahuje popis i jiných, avšak blízkých pojmů, jejichž znalost autor považuje za stěžejní pro pochopení konkrétního tématu. Tímto autor jednak umožňuje seznámit se s předkládaným tématem čtenáři, který je znalý práva, ale nespecializuje se na obchodní či finanční právo a také dále projevuje svůj názor o obecné potřebě definovat přesně a úplně konkrétní pojmy, když jsou tyto pojmy pak užívány k vyjádření pojmů navazujících. Při psaní práce existovala snaha vysvětlit naznačené problémy v samotném textu všude tam, kde to bylo možné a odkazovat na obecnou úpravu jen tam, kde nebylo možno vzhledem k šíři a rozsahu práce učinit jinak. Text je rozdělen do pěti kapitol. První kapitola, které předchází klasicky úvod, je věnována bance. Skládá se z deseti podkapitol. První čtyři podkapitoly popisují čtyři základní specifika banky, a to požadovanou právní formu, sídlo, přijímání vkladů od veřejnosti a bankovní licenci. Pátá podkapitola vysvětluje banku v širším smyslu, když pracuje s pojmy jako zahraniční banka či pobočka banky. V šesté podkapitole se autor zabývá výhradností...cs_CZ
uk.abstract.enThe author of the diploma thesis submits a treatise on the scope of contracts defined by the legal theory which are termed as bank contracts, or alternatively bank trades. In order to formulate the concept and the subject matter of such contracts with the adequate precision, the text of the diploma thesis comprises also a specification of other, yet close terms, the knowledge of which the author considers to be crucial for understanding the particular subject. Thus the author enables the reader who is acquainted with the law but does not specialize in commercial or financial law to familiarize with the submitted subject but also expresses his opinion concerning general necessity of defining particular concepts precisely and completely if these concepts are used to express subsequent concepts. While writing the diploma thesis the author tried to explain the indicated problems in the text wherever it was possible, and refers to general arrangement only where there was no other possibility owing to the extent and range of the work. The text is divided into five chapters. The first chapter, which is preceded by a standard introduction, deals with the bank. It is subdivided into ten smaller sections. The first four sections describe four basic attributes of the bank, namely the required legal form, the...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního právacs_CZ
dc.identifier.lisID990015033750106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV