Show simple item record

Comparison of the Legal Protection of Rights of Shareholders in Housing Cooperatives and Owners in Homeowner Association
dc.contributor.advisorOehm, Jaroslav
dc.creatorMatoušková, Jana
dc.date.accessioned2017-05-07T21:30:16Z
dc.date.available2017-05-07T21:30:16Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/46456
dc.description.abstractPrávní řády snad všech zemí se snaží vytvářet vhodné podmínky pro zajištění základní lidské potřeby bydlení. Cílem této práce je poskytnout rozbor a srovnání ochrany práv členů bytových družstev a vlastníků jednotek ve společenství vlastníků v českém právním řádu, a to jak ve vztahu členů k uvedeným subjektům tak vůči sobě navzájem. Nejprve se krátce věnuji historickému vývoji právní úpravy obou institutů, z něhož vyplývá dlouholetá tradice družstevnictví v Česku ve srovnání s moderní úpravou společenství. Následně jejich právnímu postavení podle současného právního řádu. Hlavní část práce je obsažena v kapitole III., která poskytuje přehled a rozbor základních práv a jejich ochrany. Jmenovitě v oddíle 2. této kapitoly se zabývám právy spojenými se vznikem a zánikem členství v dané právnické osobě a kde základním rozdílem je fakt, že členství v družstvu je dobrovolné, zatímco ve společenství vzniká ze zákona. Nastíněna je též problematika převodů družstevních bytů do vlastnictví členů družstev. Oddíl 3. stejné kapitoly je věnován způsobu utváření vůle entity, tedy způsobu ustavování a rozhodování v orgánech družstev a společenství vlastníků. Zvláštní pozornost je též zaměřena na značně odlišné možnosti bránit se rozhodnutí orgánů, ať už v rámci samotné entity nebo za pomoci soudního řízení, kde...cs_CZ
dc.description.abstractThe legal orders of almost all countries strive to create suitable conditions to ensure basic human need of housing. The aim of this work is to provide analysis and comparison of the protection of rights of members of housing cooperatives and owners in the homeowner asscoiation, both in relation to members of those bodies mutually and among members and the entity. At the beginning I briefly deal with the historical development of the legislation of both institutes, which shows the long tradition of co-operatives in the Czech Republic in comparison with modern regulation of homeowner associations. Subsequently I studied their legal status under current law. The main part of this thesis is contained in Chapter III which provides an overview and analysis of basic rights and their protection. Namely, Section 2 of the same chapter concerns with the rights associated with the creation and termination of membership in the legal entity, where the basic difference is that membership in the housing cooperative is voluntary, while in the homeowner association it is established by law. The issue of transfers of cooperative apartments to private ownership of former cooperative members is outlined. Section 3 is devoted to the method of forming entities will, therefore, the manner of appointment and...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectbytové družstvocs_CZ
dc.subjectspolečenství vlastníků jednotekcs_CZ
dc.subjectHousing cooperativeen_US
dc.subjectHomeowner Associationen_US
dc.titlePorovnání právní úpravy ochrany práv členů bytového družstva a společenství vlastníků jednotekcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-09-10
dc.description.departmentDepartment of Business Lawen_US
dc.description.departmentKatedra obchodního právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId94195
dc.title.translatedComparison of the Legal Protection of Rights of Shareholders in Housing Cooperatives and Owners in Homeowner Associationen_US
dc.contributor.refereeHoráček, Tomáš
dc.identifier.aleph001499711
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra obchodního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Business Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csPrávní řády snad všech zemí se snaží vytvářet vhodné podmínky pro zajištění základní lidské potřeby bydlení. Cílem této práce je poskytnout rozbor a srovnání ochrany práv členů bytových družstev a vlastníků jednotek ve společenství vlastníků v českém právním řádu, a to jak ve vztahu členů k uvedeným subjektům tak vůči sobě navzájem. Nejprve se krátce věnuji historickému vývoji právní úpravy obou institutů, z něhož vyplývá dlouholetá tradice družstevnictví v Česku ve srovnání s moderní úpravou společenství. Následně jejich právnímu postavení podle současného právního řádu. Hlavní část práce je obsažena v kapitole III., která poskytuje přehled a rozbor základních práv a jejich ochrany. Jmenovitě v oddíle 2. této kapitoly se zabývám právy spojenými se vznikem a zánikem členství v dané právnické osobě a kde základním rozdílem je fakt, že členství v družstvu je dobrovolné, zatímco ve společenství vzniká ze zákona. Nastíněna je též problematika převodů družstevních bytů do vlastnictví členů družstev. Oddíl 3. stejné kapitoly je věnován způsobu utváření vůle entity, tedy způsobu ustavování a rozhodování v orgánech družstev a společenství vlastníků. Zvláštní pozornost je též zaměřena na značně odlišné možnosti bránit se rozhodnutí orgánů, ať už v rámci samotné entity nebo za pomoci soudního řízení, kde...cs_CZ
uk.abstract.enThe legal orders of almost all countries strive to create suitable conditions to ensure basic human need of housing. The aim of this work is to provide analysis and comparison of the protection of rights of members of housing cooperatives and owners in the homeowner asscoiation, both in relation to members of those bodies mutually and among members and the entity. At the beginning I briefly deal with the historical development of the legislation of both institutes, which shows the long tradition of co-operatives in the Czech Republic in comparison with modern regulation of homeowner associations. Subsequently I studied their legal status under current law. The main part of this thesis is contained in Chapter III which provides an overview and analysis of basic rights and their protection. Namely, Section 2 of the same chapter concerns with the rights associated with the creation and termination of membership in the legal entity, where the basic difference is that membership in the housing cooperative is voluntary, while in the homeowner association it is established by law. The issue of transfers of cooperative apartments to private ownership of former cooperative members is outlined. Section 3 is devoted to the method of forming entities will, therefore, the manner of appointment and...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV