Show simple item record

Bill of exchange as a securing instrument
dc.contributor.advisorHoráček, Vít
dc.creatorBrychta, Michal
dc.date.accessioned2017-05-07T21:25:53Z
dc.date.available2017-05-07T21:25:53Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/46435
dc.description.abstractResumé Cílem této diplomové práce je zprostředkovat čtenáři pojednání o specifickém užití směnky jako zajišťovacího instrumentu. Směnka jakožto dlužnický cenný papír může v hospodářském životě nabývat různých funkcí. Od počátku existence směnečného práva to byla především funkce platební, přičemž funkce zajišťovací se objevila až mnohem později. Právě relativní novost zajišťovací funkce směnky vede k celé řadě otázek, které je třeba v souvislosti s jejím užitím řešit. Zejména je nezbytné si uvědomit, že závazek ze směnky bude bez ohledu na svou funkci vždy závazkem abstraktním a samostatným. Zmíněná abstraktnost a samostatnost se projevuje především v odlišné vazbě na zajišťovanou pohledávku, která je o poznání křehčí, nežli je tomu u standardních zajišťovacích závazků, jimž je vlastní naopak akcesorita a subsidiarita. Navzdory skutečnosti, že cílem práce je pojednání o směnce zajišťovací, je první kapitola věnována otázkám směnečného práva obecně. V rámci jednotlivých podkapitol je pak naznačen historický vývoj směnečného práva na našem území včetně pramenů současné právní úpravy. Dále je vyložen pojem směnky jako cenného papíru a následně jsou zařazena pojednání o nejvýznamnějších institutech směnečného práva, které autor považuje v souvislosti s užitím směnky jako zajištění za významné. Druhá kapitola je...cs_CZ
dc.description.abstractThe aim of the thesis is to give reader a treatise about specific use of bill of exchange as a securing instrument. The promissory note as a debtor security may take various economic life functions. Since the inception of law of exchange it was primarily the medium of payment, whereas the securing function was developed much later. Actually a relative novelty of securing function of bill of exchange leads to a wide range of issues that need to be resolved in connection with its use. In particular, it is absolutely necessary to realize that the obligation incorporated into promissory note will be regardless of its function always the obligation abstract and individual. The above mentioned abstract and individual obligation is mainly manifested in a different connection to the secured obligation, which is much more fragile than in case of use of standard securing obligations that are on the contrary characteristic by accesority and subsidiarity. In spite of the fact that the aim of the thesis is concentrated on bill of exchange as securing instrument, the first chapter is devoted to issues of law of exchange in general. Within particular subchapters there is outlined the historical development of law of exchange in our country, including the sources of current legislation. Furthermore author explains...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectzajišťovací prostředekcs_CZ
dc.subjectsměnkacs_CZ
dc.subjectcenný papírcs_CZ
dc.subjectsecuring instrumenten_US
dc.subjectbill of exchangeen_US
dc.subjectsecurityen_US
dc.titleSměnka jako zajišťovací instrumentcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-09-17
dc.description.departmentDepartment of Business Lawen_US
dc.description.departmentKatedra obchodního právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId94157
dc.title.translatedBill of exchange as a securing instrumenten_US
dc.contributor.refereeZahradníčková, Marie
dc.identifier.aleph001503365
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra obchodního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Business Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csResumé Cílem této diplomové práce je zprostředkovat čtenáři pojednání o specifickém užití směnky jako zajišťovacího instrumentu. Směnka jakožto dlužnický cenný papír může v hospodářském životě nabývat různých funkcí. Od počátku existence směnečného práva to byla především funkce platební, přičemž funkce zajišťovací se objevila až mnohem později. Právě relativní novost zajišťovací funkce směnky vede k celé řadě otázek, které je třeba v souvislosti s jejím užitím řešit. Zejména je nezbytné si uvědomit, že závazek ze směnky bude bez ohledu na svou funkci vždy závazkem abstraktním a samostatným. Zmíněná abstraktnost a samostatnost se projevuje především v odlišné vazbě na zajišťovanou pohledávku, která je o poznání křehčí, nežli je tomu u standardních zajišťovacích závazků, jimž je vlastní naopak akcesorita a subsidiarita. Navzdory skutečnosti, že cílem práce je pojednání o směnce zajišťovací, je první kapitola věnována otázkám směnečného práva obecně. V rámci jednotlivých podkapitol je pak naznačen historický vývoj směnečného práva na našem území včetně pramenů současné právní úpravy. Dále je vyložen pojem směnky jako cenného papíru a následně jsou zařazena pojednání o nejvýznamnějších institutech směnečného práva, které autor považuje v souvislosti s užitím směnky jako zajištění za významné. Druhá kapitola je...cs_CZ
uk.abstract.enThe aim of the thesis is to give reader a treatise about specific use of bill of exchange as a securing instrument. The promissory note as a debtor security may take various economic life functions. Since the inception of law of exchange it was primarily the medium of payment, whereas the securing function was developed much later. Actually a relative novelty of securing function of bill of exchange leads to a wide range of issues that need to be resolved in connection with its use. In particular, it is absolutely necessary to realize that the obligation incorporated into promissory note will be regardless of its function always the obligation abstract and individual. The above mentioned abstract and individual obligation is mainly manifested in a different connection to the secured obligation, which is much more fragile than in case of use of standard securing obligations that are on the contrary characteristic by accesority and subsidiarity. In spite of the fact that the aim of the thesis is concentrated on bill of exchange as securing instrument, the first chapter is devoted to issues of law of exchange in general. Within particular subchapters there is outlined the historical development of law of exchange in our country, including the sources of current legislation. Furthermore author explains...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV