Show simple item record

Legal disputes caused by execution and bankruptcy proceedings
dc.contributor.advisorSmolík, Petr
dc.creatorVepřková, Petra
dc.date.accessioned2017-05-07T21:24:31Z
dc.date.available2017-05-07T21:24:31Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/46429
dc.description.abstractResumé Cílem práce bylo vymezit spory vznikající v exekučním a insolvenčním řízení, roztřídit je do systematického rámce, nastínit jejich povahu a vytvořit tak o těchto sporech ucelený přehled. Práce je rozčleněna do tří kapitol, které jsou dále děleny na podkapitoly a díly. První kapitola práce je zaměřena na obecné otázky, mající vliv na utváření a formování sporů vznikajících v exekučním a insolvenčním řízení, jelikož bez těchto výchozích premis by nebylo možné toto téma uceleně postihnout. Proto je zde zařazeno pojmové vymezení exekučního řízení, zásady ovládající exekuční řízení zejména s přihlédnutím k zásadě ochrany povinného a zásadě ochrany třetích osob. V části věnované aspektům utvářejícím spory v insolvenčním řízení je naznačen historický vývoj insolvenčního řízení, celková charakteristika insolvenčního řízení, jeho určující zásady a rozdíly oproti úpravě dřívější. Dále je pro utvoření obecného přehledu o sporech vnikajících v exekučním a insolvenčním řízení do první kapitoly zahrnuto i třídění exekučních sporů a třídění incidenčních sporů v insolvenčním řízení. Tato systematika se prolíná i dalšími částmi práce a dává jim přehledný rámec. V druhé kapitole jsou řešeny spory vznikající v exekučním řízení. Určujícící pro dělení těchto sporů je skutečnost, zda jsou spory řešené v řízení nalézacím...cs_CZ
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to define the disputes arising from the execution and bankruptcy proceedings, to categorize them to the systematic framework, to outline their nature and to create a comprehensive overview about these disputes. The thesis is devided into three chapters, which are subdevided into subsections and parts. The first chapter of this work is aimed to the general issues, that have the influence on creating and forming of disputes resulting from the execution and insolvency proceedings, because it would be impossible to capture this topic coherently without these initial premises. Thereof, there are incorporated the conceptual definition of the execution proceedings and the principles of the execution proceedings, particularly considering the principle of protection of the obliged person and the principle of protection of third parties. In the part dealing with the aspects that form the disputes in the insolvency proceedings there are indicated the historical development of the insolvency, the overall characteristic of the insolvency proceedings, its specific principles and the difference from the former legislation. Further, for making a general overview of disputes arising from the execution and insolvency proceedings, there is also included in the first chapter the classification...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectexekuční řízenícs_CZ
dc.subjectinsolvenční řízenícs_CZ
dc.subjectexekuční sporycs_CZ
dc.subjectinsolvenční sporycs_CZ
dc.subjectexecution proceedingen_US
dc.subjectbankruptcy proceedingen_US
dc.subjectexecutio disputesen_US
dc.subjectincidential disputesen_US
dc.titleSpory vyvolané exekučním a insolvečním řízenímcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-09-24
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId118583
dc.title.translatedLegal disputes caused by execution and bankruptcy proceedingsen_US
dc.contributor.refereeZoulík, František
dc.identifier.aleph001507146
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csResumé Cílem práce bylo vymezit spory vznikající v exekučním a insolvenčním řízení, roztřídit je do systematického rámce, nastínit jejich povahu a vytvořit tak o těchto sporech ucelený přehled. Práce je rozčleněna do tří kapitol, které jsou dále děleny na podkapitoly a díly. První kapitola práce je zaměřena na obecné otázky, mající vliv na utváření a formování sporů vznikajících v exekučním a insolvenčním řízení, jelikož bez těchto výchozích premis by nebylo možné toto téma uceleně postihnout. Proto je zde zařazeno pojmové vymezení exekučního řízení, zásady ovládající exekuční řízení zejména s přihlédnutím k zásadě ochrany povinného a zásadě ochrany třetích osob. V části věnované aspektům utvářejícím spory v insolvenčním řízení je naznačen historický vývoj insolvenčního řízení, celková charakteristika insolvenčního řízení, jeho určující zásady a rozdíly oproti úpravě dřívější. Dále je pro utvoření obecného přehledu o sporech vnikajících v exekučním a insolvenčním řízení do první kapitoly zahrnuto i třídění exekučních sporů a třídění incidenčních sporů v insolvenčním řízení. Tato systematika se prolíná i dalšími částmi práce a dává jim přehledný rámec. V druhé kapitole jsou řešeny spory vznikající v exekučním řízení. Určujícící pro dělení těchto sporů je skutečnost, zda jsou spory řešené v řízení nalézacím...cs_CZ
uk.abstract.enThe aim of this thesis is to define the disputes arising from the execution and bankruptcy proceedings, to categorize them to the systematic framework, to outline their nature and to create a comprehensive overview about these disputes. The thesis is devided into three chapters, which are subdevided into subsections and parts. The first chapter of this work is aimed to the general issues, that have the influence on creating and forming of disputes resulting from the execution and insolvency proceedings, because it would be impossible to capture this topic coherently without these initial premises. Thereof, there are incorporated the conceptual definition of the execution proceedings and the principles of the execution proceedings, particularly considering the principle of protection of the obliged person and the principle of protection of third parties. In the part dealing with the aspects that form the disputes in the insolvency proceedings there are indicated the historical development of the insolvency, the overall characteristic of the insolvency proceedings, its specific principles and the difference from the former legislation. Further, for making a general overview of disputes arising from the execution and insolvency proceedings, there is also included in the first chapter the classification...en_US
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV