Show simple item record

Analysis of Mortality Development in Russia using various decompositon methods
dc.contributor.advisorHulíková Tesárková, Klára
dc.creatorKocová, Markéta
dc.date.accessioned2017-05-07T20:32:51Z
dc.date.available2017-05-07T20:32:51Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/46211
dc.description.abstractAnalýza vývoje úmrtnosti v Rusku za využití různých metod dekompozice Abstrakt Cílem této práce je analyzovat a zhodnotit vývoj úmrtnosti v Rusku v posledních 50 letech za využití různých dekompozičních metod, používaných v demografii. V první části jsou představeny metody rozkladu rozdílu mezi dvěma demografickými ukazateli (metoda E. Kitagawy nebo metody E. Arriagy, R. Pressata a J. Pollarda). V druhé části práce je pak analyzován vývoj úmrtnosti v Rusku pomocí metod, které rozkládají hodnotu demografického ukazatele v daném roce. Úmrtnost je rozdělena na senescenční a backgroundovou složku za využití Gompertz-Makehamova vztahu a za využití logistického modelu. Následně je analyzována také odvratitelná a neodvratitelná úmrtnost a úmrtnost v důsledku endogenních a exogenních příčin úmrtí. Hypotézy, stanovené v úvodní kapitole, jsou pomocí aplikace různých metod dekompozice v závěru práce zhodnoceny. Využitím více metod dekompozice bylo možné získat komplexnější pohled na vývoj úmrtnosti ve studovaném období a odhalovat dílčí specifika populačního vývoje v Rusku. Klíčová slova: úmrtnost, Rusko, dekompozice, senescenční a backgroundová úmrtnost, odvratitelná úmrtnost, endogenní, exogenní, příčiny smrti, úmrtnostní krizecs_CZ
dc.description.abstractAnalysis of mortality development in Russia using various decomposition methods Abstract The aim of this thesis is to analyze and evaluate mortality development in Russia in last 50 years by using various decomposition methods. The first part presents the method of decomposition of the difference between two demographic indicators (E. Kitagawa's method or methods from E. Arriaga, R. Pressat and J. Pollard). In the second part mortality development in Russia is analyzed by using methods that decomposed the value of demographic indicators in a given year. Mortality is divided into senescent and background component by using the Gompertz-Makeham formula and by using the logistic model. Afterwards, avoidable and unavoidable mortality and mortality due to endogenous and exogenous causes of death is analyzed. Hypotheses, set out in the introductory chapter, are verified by using different decomposition methods. Using multiple methods of decomposition enable to obtain a more complex view of the evolution of mortality in the observed period so that could be viewed from multiple perspectives and identify specific population trends in Russia. Keywords: mortality, Russia, decomposition, senescent and background mortality, avoidable mortality, endogenous, exogenous, causes of death, mortality crisisen_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectúmrtnostcs_CZ
dc.subjectRuskocs_CZ
dc.subjectdekompozicecs_CZ
dc.subjectsenescenční a backgroundová úmrtnostcs_CZ
dc.subjectodvratitelná úmrtnostcs_CZ
dc.subjectendogennícs_CZ
dc.subjectexogennícs_CZ
dc.subjectpříčiny smrtics_CZ
dc.subjectúmrtnostní krizecs_CZ
dc.subjectmortalityen_US
dc.subjectRussiaen_US
dc.subjectdecompositionen_US
dc.subjectsenescent and background mortalityen_US
dc.subjectavoidable mortalityen_US
dc.subjectendogenousen_US
dc.subjectexogenousen_US
dc.subjectcauses of deathen_US
dc.subjectmortality crisisen_US
dc.titleAnalýza vývoje úmrtnosti v Rusku za využití různých metod dekompozicecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-09-18
dc.description.departmentDepartment of Demography and Geodemographyen_US
dc.description.departmentKatedra demografie a geodemografiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId119839
dc.title.translatedAnalysis of Mortality Development in Russia using various decompositon methodsen_US
dc.contributor.refereeBurcin, Boris
dc.identifier.aleph001527002
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineDemographyen_US
thesis.degree.disciplineDemografiecs_CZ
thesis.degree.programDemographyen_US
thesis.degree.programDemografiecs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra demografie a geodemografiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Demography and Geodemographyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csDemografiecs_CZ
uk.degree-discipline.enDemographyen_US
uk.degree-program.csDemografiecs_CZ
uk.degree-program.enDemographyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csAnalýza vývoje úmrtnosti v Rusku za využití různých metod dekompozice Abstrakt Cílem této práce je analyzovat a zhodnotit vývoj úmrtnosti v Rusku v posledních 50 letech za využití různých dekompozičních metod, používaných v demografii. V první části jsou představeny metody rozkladu rozdílu mezi dvěma demografickými ukazateli (metoda E. Kitagawy nebo metody E. Arriagy, R. Pressata a J. Pollarda). V druhé části práce je pak analyzován vývoj úmrtnosti v Rusku pomocí metod, které rozkládají hodnotu demografického ukazatele v daném roce. Úmrtnost je rozdělena na senescenční a backgroundovou složku za využití Gompertz-Makehamova vztahu a za využití logistického modelu. Následně je analyzována také odvratitelná a neodvratitelná úmrtnost a úmrtnost v důsledku endogenních a exogenních příčin úmrtí. Hypotézy, stanovené v úvodní kapitole, jsou pomocí aplikace různých metod dekompozice v závěru práce zhodnoceny. Využitím více metod dekompozice bylo možné získat komplexnější pohled na vývoj úmrtnosti ve studovaném období a odhalovat dílčí specifika populačního vývoje v Rusku. Klíčová slova: úmrtnost, Rusko, dekompozice, senescenční a backgroundová úmrtnost, odvratitelná úmrtnost, endogenní, exogenní, příčiny smrti, úmrtnostní krizecs_CZ
uk.abstract.enAnalysis of mortality development in Russia using various decomposition methods Abstract The aim of this thesis is to analyze and evaluate mortality development in Russia in last 50 years by using various decomposition methods. The first part presents the method of decomposition of the difference between two demographic indicators (E. Kitagawa's method or methods from E. Arriaga, R. Pressat and J. Pollard). In the second part mortality development in Russia is analyzed by using methods that decomposed the value of demographic indicators in a given year. Mortality is divided into senescent and background component by using the Gompertz-Makeham formula and by using the logistic model. Afterwards, avoidable and unavoidable mortality and mortality due to endogenous and exogenous causes of death is analyzed. Hypotheses, set out in the introductory chapter, are verified by using different decomposition methods. Using multiple methods of decomposition enable to obtain a more complex view of the evolution of mortality in the observed period so that could be viewed from multiple perspectives and identify specific population trends in Russia. Keywords: mortality, Russia, decomposition, senescent and background mortality, avoidable mortality, endogenous, exogenous, causes of death, mortality crisisen_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra demografie a geodemografiecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV