Show simple item record

The reflection of Jewishness in Prague in the German literature in the period of 1900-1920
Reflexe židovství v pražské německé literatuře v období 1900-1920
dc.contributor.advisorWeinberg, Manfred
dc.creatorDvořáková, Lenka
dc.date.accessioned2017-05-07T18:44:59Z
dc.date.available2017-05-07T18:44:59Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/45759
dc.description.abstractV roce 1849 byla zru ena ghetta v rakouské í i, co vedlo ke svobodnému st hování a usidlování id . Toto opat ení nastartovalo d le ité hospodá ské, ale p edev ím spole enské mo nosti, které byly jednou z p í in idovské emancipace. P ed rokem 1900 bylo rozhodnuto o zbourání pra ské idovské tvrti (asanace), tzv. ghetta, které bylo vnímáno jako jeden z posledních symbol bývalého nesvobodného postavení id . Autorka této bakalá ské práce bude zkoumat romány z období 1900 - 1920 p edev ím idovských, n mecky pí ících autor . P edm tem zkoumání bude, zda-li a jak lidé vnímali dál existenci ghetta i p esto, e bylo srovnáno se zemí, jaký tento proces m l vliv na esko-n mecko- idovské vztahy, jak bylo na idy nahlí eno v t inovou spole nosti, jak vnímali idé sami sebe, apod. D raz bude kladen na subjektivní pocity a zobrazení autor v historickém kontextu. Asimilace id do eského i n meckého obyvatelstva a vzr stající sionismus budou brány v potaz, ale zkoumání t chto proces není primárním cílem této práce.cs_CZ
dc.description.abstractIn 1849 were all ghettos in the Austrian Empire abolished which led to free movement and settlement of the Jews. This procuration started important economical, but more importantly social possibilities which were some of the reasons for Jewish emancipation. Before the year 1900 was determined the demolition (decontamination) of the Prague Jewish quarter, so called ghetto, which was perceived as one of the last symbols of the former unfree position of the Jews. The author of this thesis will examine novels from period 1900 1920 above all of Jewish, in German writing writers. The subject of the study will be whether and how did the people see ongoing existence of the ghetto, even though it was demolished, what kind of influence did this process have on Czech-German-Jewish relationship, how was looked upon the Jews by the majority society, how did the Jews see themselves, etc. The emphasis will be laid on the personal feelings and projection of the authors in the historical context. Assimilation of the Jews to the Czech and German population and the increasing Zionism will be taken into consider, but the examination of these processes is not the main focus of this thesis.en_US
dc.languageGermancs_CZ
dc.language.isode_DE
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectghettocs_CZ
dc.subjectPrahacs_CZ
dc.subjectŽidécs_CZ
dc.subjectliteraturacs_CZ
dc.subjectGhettoen_US
dc.subjectPragueen_US
dc.subjectJewsen_US
dc.subjectLiteratureen_US
dc.titleDie Reflexion des Judentums in der Prager deutschen Literatur im Zeitraum 1900-1920de_DE
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-06-26
dc.description.departmentInstitute of Germanic Studiesen_US
dc.description.departmentÚstav germánských studiícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId108651
dc.title.translatedThe reflection of Jewishness in Prague in the German literature in the period of 1900-1920en_US
dc.title.translatedReflexe židovství v pražské německé literatuře v období 1900-1920cs_CZ
dc.contributor.refereeHadwiger, Julia Nina Vanessa
dc.identifier.aleph001484606
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineGerman Language and Literatureen_US
thesis.degree.disciplineNěmecký jazyk a literaturacs_CZ
thesis.degree.programPhilologyen_US
thesis.degree.programFilologiecs_CZ
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csNěmecký jazyk a literaturacs_CZ
uk.degree-discipline.enGerman Language and Literatureen_US
uk.degree-program.csFilologiecs_CZ
uk.degree-program.enPhilologyen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csV roce 1849 byla zru ena ghetta v rakouské í i, co vedlo ke svobodnému st hování a usidlování id . Toto opat ení nastartovalo d le ité hospodá ské, ale p edev ím spole enské mo nosti, které byly jednou z p í in idovské emancipace. P ed rokem 1900 bylo rozhodnuto o zbourání pra ské idovské tvrti (asanace), tzv. ghetta, které bylo vnímáno jako jeden z posledních symbol bývalého nesvobodného postavení id . Autorka této bakalá ské práce bude zkoumat romány z období 1900 - 1920 p edev ím idovských, n mecky pí ících autor . P edm tem zkoumání bude, zda-li a jak lidé vnímali dál existenci ghetta i p esto, e bylo srovnáno se zemí, jaký tento proces m l vliv na esko-n mecko- idovské vztahy, jak bylo na idy nahlí eno v t inovou spole nosti, jak vnímali idé sami sebe, apod. D raz bude kladen na subjektivní pocity a zobrazení autor v historickém kontextu. Asimilace id do eského i n meckého obyvatelstva a vzr stající sionismus budou brány v potaz, ale zkoumání t chto proces není primárním cílem této práce.cs_CZ
uk.abstract.enIn 1849 were all ghettos in the Austrian Empire abolished which led to free movement and settlement of the Jews. This procuration started important economical, but more importantly social possibilities which were some of the reasons for Jewish emancipation. Before the year 1900 was determined the demolition (decontamination) of the Prague Jewish quarter, so called ghetto, which was perceived as one of the last symbols of the former unfree position of the Jews. The author of this thesis will examine novels from period 1900 1920 above all of Jewish, in German writing writers. The subject of the study will be whether and how did the people see ongoing existence of the ghetto, even though it was demolished, what kind of influence did this process have on Czech-German-Jewish relationship, how was looked upon the Jews by the majority society, how did the Jews see themselves, etc. The emphasis will be laid on the personal feelings and projection of the authors in the historical context. Assimilation of the Jews to the Czech and German population and the increasing Zionism will be taken into consider, but the examination of these processes is not the main focus of this thesis.en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav germánských studiícs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV