Show simple item record

Income tax in the context of hamonization of direct taxes in the European Union
dc.contributor.advisorBakeš, Milan
dc.creatorZajíčková, Miroslava
dc.date.accessioned2019-05-02T21:49:34Z
dc.date.available2019-05-02T21:49:34Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/45511
dc.description.abstractProblematika daně z příjmů je tématem, které je aktuální bez ohledu na konkrétní politické uspořádání země, neboť je to skutečnost výrazně ovlivňující politické, ekonomické a sociální poměry, a to z mnoha různých aspektů. Zatížení fyzických, jakož i právnických osob daní z příjmů je jedním ze stěžejních prvků, které nejvíce dopadají na obyvatelstvo a ovlivňují jejich ekonomické chování, sociální standard a politické rozhodování. Daň z příjmů je v daňových soustavách jednou z nejvýznamnějších daní, jelikož je jí zatěžován důchod fyzických i právnických osob, daňových poplatníků. Prostřednictvím většího, či menšího daňového zatížení příjmů fyzických i právnických osob lze právní úpravu daní z příjmů a její nastavení právě v období hospodářské stagnace využít jako jeden z nástrojů pro oživení ekonomiky. V oblasti daňových systémů, jakož i konkrétních daňových soustav států, můžeme v posledním desetiletí zaznamenat poměrně významný vývoj. Posun, spočívající především ve sbližování daňových předpisů jednotlivých států, je v oblasti našeho právního řádu patrný zejména po vstupu České republiky do Evropské unie roku 2004. V souvislosti s postupným rozšiřováním Evropského hospodářského společenství, vznikem celní unie, společného trhu mezi členskými státy a vývojem Evropské unie do podoby tak, jak ji známe...cs_CZ
dc.description.abstract- 1 - Abstract The issue of income tax is a topic that is current, whatever the political organization of the country, because it is a fact significantly affecting the political, economic and social conditions, from many different aspects. Individual load, as well as corporate income taxes is one of the key elements that most impact on people and affect their economic behavior, social and political decision-making standard. Income tax in the tax systems is one of the most important taxes, because it is burdening the income of individuals and legal entities, tax payers. Through a greater or lower tax burden on personal and corporate income it is possible to use the legislation in the area of income tax and its setting, in the period of economic stagnation, as an instrument for economic recovery. In the area of tax systems and tax systems of specific countries in the last decade we recorded a relatively significant development. The shift, consisting mainly in the approximation of national tax laws, is in our legal system particularly evident after the enter of Czech Republic to the European Union in 2004. In connection with the gradual expansion of the European Economic Community, of the customs union, common market between Member States and European Union development into as we know it today, with 27 Member...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectEvropská uniecs_CZ
dc.subjectharmonizacecs_CZ
dc.subjectpřímé daněcs_CZ
dc.subjectspolečný konsolidovaný základ daněcs_CZ
dc.subjectvnitřní trhcs_CZ
dc.subjectEuropean Unionen_US
dc.subjectharmonizationen_US
dc.subjectdirect taxesen_US
dc.subjectcommon consolidated tax baseen_US
dc.subjectinternal marketen_US
dc.titleDaň z příjmů v kontextu s harmonizací přímých daní v Evropské uniics_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-06-25
dc.description.departmentDepartment of Financial Law and Financesen_US
dc.description.departmentKatedra finančního práva a finanční vědycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId87051
dc.title.translatedIncome tax in the context of hamonization of direct taxes in the European Unionen_US
dc.contributor.refereeNovotný, Petr
dc.contributor.refereeKarfík, Zdeněk
dc.identifier.aleph001481520
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineFinanční právo a finanční vědacs_CZ
thesis.degree.disciplineFinancial Law and Financial Scienceen_US
thesis.degree.programTeoretické právní vědycs_CZ
thesis.degree.programTheoretical Legal Scienceen_US
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra finančního práva a finanční vědycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Financial Law and Financesen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csFinanční právo a finanční vědacs_CZ
uk.degree-discipline.enFinancial Law and Financial Scienceen_US
uk.degree-program.csTeoretické právní vědycs_CZ
uk.degree-program.enTheoretical Legal Scienceen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csProblematika daně z příjmů je tématem, které je aktuální bez ohledu na konkrétní politické uspořádání země, neboť je to skutečnost výrazně ovlivňující politické, ekonomické a sociální poměry, a to z mnoha různých aspektů. Zatížení fyzických, jakož i právnických osob daní z příjmů je jedním ze stěžejních prvků, které nejvíce dopadají na obyvatelstvo a ovlivňují jejich ekonomické chování, sociální standard a politické rozhodování. Daň z příjmů je v daňových soustavách jednou z nejvýznamnějších daní, jelikož je jí zatěžován důchod fyzických i právnických osob, daňových poplatníků. Prostřednictvím většího, či menšího daňového zatížení příjmů fyzických i právnických osob lze právní úpravu daní z příjmů a její nastavení právě v období hospodářské stagnace využít jako jeden z nástrojů pro oživení ekonomiky. V oblasti daňových systémů, jakož i konkrétních daňových soustav států, můžeme v posledním desetiletí zaznamenat poměrně významný vývoj. Posun, spočívající především ve sbližování daňových předpisů jednotlivých států, je v oblasti našeho právního řádu patrný zejména po vstupu České republiky do Evropské unie roku 2004. V souvislosti s postupným rozšiřováním Evropského hospodářského společenství, vznikem celní unie, společného trhu mezi členskými státy a vývojem Evropské unie do podoby tak, jak ji známe...cs_CZ
uk.abstract.en- 1 - Abstract The issue of income tax is a topic that is current, whatever the political organization of the country, because it is a fact significantly affecting the political, economic and social conditions, from many different aspects. Individual load, as well as corporate income taxes is one of the key elements that most impact on people and affect their economic behavior, social and political decision-making standard. Income tax in the tax systems is one of the most important taxes, because it is burdening the income of individuals and legal entities, tax payers. Through a greater or lower tax burden on personal and corporate income it is possible to use the legislation in the area of income tax and its setting, in the period of economic stagnation, as an instrument for economic recovery. In the area of tax systems and tax systems of specific countries in the last decade we recorded a relatively significant development. The shift, consisting mainly in the approximation of national tax laws, is in our legal system particularly evident after the enter of Czech Republic to the European Union in 2004. In connection with the gradual expansion of the European Economic Community, of the customs union, common market between Member States and European Union development into as we know it today, with 27 Member...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra finančního práva a finanční vědycs_CZ
thesis.grade.codeP


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV