Show simple item record

Discussion about Wilhelm II. after the year 1945 and his onus for the First World War
dc.contributor.advisorBřezinová, Monika
dc.creatorDoležal, Tomáš
dc.date.accessioned2020-08-22T07:22:18Z
dc.date.available2020-08-22T07:22:18Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/45510
dc.description.abstractHlavním tématem práce je osoba posledního n meckého císa e Viléma II., která byla ji za svého ivota pova ována za velmi kontroverzní a názory na n j se velmi li ily. Zvlá tním bodem zájmu mnoha odborník byla a je zejména otázka podílu viny císa e Viléma II. na rozpoutání první sv tové války. Práce je historiografickou analýzou, je sleduje interpretace císa e Viléma II. v souvislosti s událostmi p ed rokem 1914, a to u vybraných titul od nejvýznamn j ích autor , kte í se touto problematikou zabývali a zabývají. Cílem práce je hodnocení vývoje diskuze o císa i Vilémovi II. po roce 1945, kdy se v odborných kruzích postupn rozproudila ivá debata na téma Vilém II. a jeho vina na první sv tové válce. Výstupem práce je shrnutí základních interpreta ních proud u zvolených autor a sledování zm ny v názorech na posledního n meckého císa e po roce 1945 a ur ení výraznosti t chto zm n. Zatímco toti t sn po roce 1945 byla otázka viny na první sv tové válce velmi tlumená, s postupem asu docházelo k jejímu znovuotevírání a probíhala stále aktivn j í diskuze, která je v poslední dob op t trochu utlumena.cs_CZ
dc.description.abstractThe main topic of this thesis is the person of the last German Emperor Wilhelm II, who was considered very controversial even during his lifetime and opinions on him varied greatly. A particular point of interest of many experts was and is especially the question of Wilhelm's II share of the blame for starting the First World War. This thesis is a historiographical analysis pursuing interpretations of Kaiser Wilhelm II in relation to the events before 1914 in selected titles by leading authors concerned with this issue. The aim of this thesis is evaluating the development of the discussion on Kaiser Wilhelm II after 1945, when a vigorous debate on the topic of Wilhelm II and his guilt on World War I gradually sparked in expert circles. The output of the thesis is a summary of main interpretation streams of the selected authors as well as the monitoring of changes in the opinions on the last German Emperor after 1945 and determining the distinctiveness of this changes. While the question of the guilt on World War I was very damped shortly after 1945, it was reopened over time and an ever more active discussion took place, though being slightly damped again in recent times.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.subjectVilém IIcs_CZ
dc.subjectprvní světová válkacs_CZ
dc.subjectvinacs_CZ
dc.subjectimperiální Německocs_CZ
dc.subjectinterpretacecs_CZ
dc.subjectWilhelm IIen_US
dc.subjectFirst World Waren_US
dc.subjectblameen_US
dc.subjectImperial Germanyen_US
dc.subjectinterpretationen_US
dc.titleDiskuze o císaři Vilémovi II. po roce 1945 a jeho vina na první světové válcecs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-06-19
dc.description.departmentDepartment of German and Austrian Studiesen_US
dc.description.departmentKatedra německých a rakouských studiícs_CZ
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.identifier.repId124114
dc.title.translatedDiscussion about Wilhelm II. after the year 1945 and his onus for the First World Waren_US
dc.contributor.refereeRak, Jiří
dc.identifier.aleph001484874
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineMezinárodní teritoriální studiacs_CZ
thesis.degree.disciplineInternational Area Studiesen_US
thesis.degree.programMezinárodní teritoriální studiacs_CZ
thesis.degree.programInternational Area Studiesen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Katedra německých a rakouských studiícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Department of German and Austrian Studiesen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csMezinárodní teritoriální studiacs_CZ
uk.degree-discipline.enInternational Area Studiesen_US
uk.degree-program.csMezinárodní teritoriální studiacs_CZ
uk.degree-program.enInternational Area Studiesen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csHlavním tématem práce je osoba posledního n meckého císa e Viléma II., která byla ji za svého ivota pova ována za velmi kontroverzní a názory na n j se velmi li ily. Zvlá tním bodem zájmu mnoha odborník byla a je zejména otázka podílu viny císa e Viléma II. na rozpoutání první sv tové války. Práce je historiografickou analýzou, je sleduje interpretace císa e Viléma II. v souvislosti s událostmi p ed rokem 1914, a to u vybraných titul od nejvýznamn j ích autor , kte í se touto problematikou zabývali a zabývají. Cílem práce je hodnocení vývoje diskuze o císa i Vilémovi II. po roce 1945, kdy se v odborných kruzích postupn rozproudila ivá debata na téma Vilém II. a jeho vina na první sv tové válce. Výstupem práce je shrnutí základních interpreta ních proud u zvolených autor a sledování zm ny v názorech na posledního n meckého císa e po roce 1945 a ur ení výraznosti t chto zm n. Zatímco toti t sn po roce 1945 byla otázka viny na první sv tové válce velmi tlumená, s postupem asu docházelo k jejímu znovuotevírání a probíhala stále aktivn j í diskuze, která je v poslední dob op t trochu utlumena.cs_CZ
uk.abstract.enThe main topic of this thesis is the person of the last German Emperor Wilhelm II, who was considered very controversial even during his lifetime and opinions on him varied greatly. A particular point of interest of many experts was and is especially the question of Wilhelm's II share of the blame for starting the First World War. This thesis is a historiographical analysis pursuing interpretations of Kaiser Wilhelm II in relation to the events before 1914 in selected titles by leading authors concerned with this issue. The aim of this thesis is evaluating the development of the discussion on Kaiser Wilhelm II after 1945, when a vigorous debate on the topic of Wilhelm II and his guilt on World War I gradually sparked in expert circles. The output of the thesis is a summary of main interpretation streams of the selected authors as well as the monitoring of changes in the opinions on the last German Emperor after 1945 and determining the distinctiveness of this changes. While the question of the guilt on World War I was very damped shortly after 1945, it was reopened over time and an ever more active discussion took place, though being slightly damped again in recent times.en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra německých a rakouských studiícs_CZ
thesis.grade.code2
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV