Show simple item record

Comparison of a traditional dictionary description and a corpus of written Czech with regard to semantic prosody
dc.contributor.advisorCvrček, Václav
dc.creatorVovchuk, Oleksandr
dc.date.accessioned2017-05-07T16:50:00Z
dc.date.available2017-05-07T16:50:00Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/45277
dc.description.abstractSlovníky češtiny byly budovány v předkorpusové éře, je proto pochopitelné, že některé výklady v nich obsažené nejsou schopny reflektovat fakt, že určité lexémy preferují určitý typ kontextu - sémantickou prozódii (následky jsou např. vždy pouze nedozírné nebo katastrofální, zatímco úmysl může být nekalý i dobrý). Cílem práce je srovnat vybrané části slovníku (náhodně vybraná sonda do českých adjektiv) s územ obsaženým v korpusech, popsat rozsah chybějících informací v současném popisu češtiny a zmapovat, kolik procent informace o heslech v současných slovnících chybí. Východiskem zkoumání by měl být Slovník spisovného jazyka českého a reprezentativní korpusy psaného jazyka SYN2005, příp. SYN2010. Analýza kontextů bude prováděna (u frekventovanějších hesel na náhodných vzorcích) pomocí statistických metod a kolokačních měr. Rozdíl mezi definicemi popsanými ve slovníku a informací získanou pomocí korpusového průzkumu by se tak mohl stát dalším vodítkem při přípravě nového slovníku (vedle doplnění celé řady hesel, které ve slovnících češtiny dosud chybí). Klíčová slova lexikon, korpus, sémantická prozódiecs_CZ
dc.description.abstractCzech dictionaries were created in the pre-corpus era; it is thus clear that some of their entries don't take into account semantic prosody - the fact that some lexemes occur in particular contexts (consequences are always far-reaching or catastrophic, while intention can be both evil and noble). The aim of this thesis is to compare selected parts of a dictionary (randomly selected probe into Czech adjectives) with corpus material, define the extent of missing information in the current state of Czech language description and explore, how many per cent of information about entries is missing in contemporary dictionaries. We based our research on Slovník spisovného jazyka českého (Dictionary of Written Czech) and representative corpuses of written language SYN2005, or else SYN2010. Context analysis was carried out by means of statistical methods and collocation rates. The difference between dictionary definitions and information inferred from the corpus research could become a further guideline for creating a new dictionary (besides adding a whole range of new entries that are still missing in Czech dictionaries). Keywords lexicon, corpus, semantic prosodyen_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectlexikoncs_CZ
dc.subjectkorpuscs_CZ
dc.subjectsémantická prosodiecs_CZ
dc.subjectlexiconen_US
dc.subjectcorpusen_US
dc.subjectsemantic prosodyen_US
dc.titleSrovnání tradičního slovníkového popisu a korpusu psané češtiny s ohledem na sémantickou prozodiics_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-09-10
dc.description.departmentInstitute of Czech Studiesen_US
dc.description.departmentÚstav bohemistických studiícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId108391
dc.title.translatedComparison of a traditional dictionary description and a corpus of written Czech with regard to semantic prosodyen_US
dc.contributor.refereeHudousková, Andrea
dc.identifier.aleph001500220
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineCzech for Non-Native Speakersen_US
thesis.degree.disciplineČeština pro cizincecs_CZ
thesis.degree.programPhilologyen_US
thesis.degree.programFilologiecs_CZ
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csČeština pro cizincecs_CZ
uk.degree-discipline.enCzech for Non-Native Speakersen_US
uk.degree-program.csFilologiecs_CZ
uk.degree-program.enPhilologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csSlovníky češtiny byly budovány v předkorpusové éře, je proto pochopitelné, že některé výklady v nich obsažené nejsou schopny reflektovat fakt, že určité lexémy preferují určitý typ kontextu - sémantickou prozódii (následky jsou např. vždy pouze nedozírné nebo katastrofální, zatímco úmysl může být nekalý i dobrý). Cílem práce je srovnat vybrané části slovníku (náhodně vybraná sonda do českých adjektiv) s územ obsaženým v korpusech, popsat rozsah chybějících informací v současném popisu češtiny a zmapovat, kolik procent informace o heslech v současných slovnících chybí. Východiskem zkoumání by měl být Slovník spisovného jazyka českého a reprezentativní korpusy psaného jazyka SYN2005, příp. SYN2010. Analýza kontextů bude prováděna (u frekventovanějších hesel na náhodných vzorcích) pomocí statistických metod a kolokačních měr. Rozdíl mezi definicemi popsanými ve slovníku a informací získanou pomocí korpusového průzkumu by se tak mohl stát dalším vodítkem při přípravě nového slovníku (vedle doplnění celé řady hesel, které ve slovnících češtiny dosud chybí). Klíčová slova lexikon, korpus, sémantická prozódiecs_CZ
uk.abstract.enCzech dictionaries were created in the pre-corpus era; it is thus clear that some of their entries don't take into account semantic prosody - the fact that some lexemes occur in particular contexts (consequences are always far-reaching or catastrophic, while intention can be both evil and noble). The aim of this thesis is to compare selected parts of a dictionary (randomly selected probe into Czech adjectives) with corpus material, define the extent of missing information in the current state of Czech language description and explore, how many per cent of information about entries is missing in contemporary dictionaries. We based our research on Slovník spisovného jazyka českého (Dictionary of Written Czech) and representative corpuses of written language SYN2005, or else SYN2010. Context analysis was carried out by means of statistical methods and collocation rates. The difference between dictionary definitions and information inferred from the corpus research could become a further guideline for creating a new dictionary (besides adding a whole range of new entries that are still missing in Czech dictionaries). Keywords lexicon, corpus, semantic prosodyen_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav bohemistických studiícs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV