Show simple item record

Psychological aspects of public relations and possibilities of its utilization in organization
dc.contributor.advisorŠnýdrová, Ivana
dc.creatorChrobáková, Monika
dc.date.accessioned2017-05-07T16:49:36Z
dc.date.available2017-05-07T16:49:36Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/45275
dc.description.abstractAnotace: Tato bakalá ská práce se zabývá problematikou Public Relations a jejich psychologických podklad , jeliko oblast Public Relations je progresivní a souvisí jak s oblastí personálního ízení, tak s oblastí vzd lávání dosp lých. Cílem práce je poskytnout základní orientaci ve sfé e Public Relations a nastínit mo né uplatn ní psychologických poznatk v tomto oboru, p i em se zam uje zejména na témata komunikace, persuaze a image. Úvodní ást je v novaná vymezení Public Relations, na které pak v záv ru navazuje ást empirická, jejím cílem je nahlédnout do praxe v eských Public Relations agenturách a získané poznatky porovnat s p edlo enou teorií. Tato empirická ást vychází ze dvou polostrukurovaných rozhovor s mana ery PR agentur, které byly zpracovány do podoby kazuistik. Výsledkem tohoto porovnání je zji t ní, e praxe Public Relations v eské Republice se zdá být v souladu s teorií. Rovn se b hem práce s odbornou literaturou i na základ rozhovor poda ilo odhalit n které psychologické zákonitosti uplat ující se v oblasti Public Relations. Klí ová slova: Public Realtions, image, spole enská odpov dnost firem, komunikace, persuazecs_CZ
dc.description.abstractAnnotation: This bachelors thesis deals with Public Relations and its psychological background, because Public Relations is a progressive branch and also it's related to personnel management and adult education. The goal of this bachelors thesis is to provide basic orientation in Public Relations and outline the possible utilization of psychological knowledge in this branch. It's focused particularly on communication, persuasion and image. Introductory part is devoted to the definition of Public Relations and it's connected with empirical part in the end. The goal of the empirical part is an insight into practice in Czech Public Relations agencies and its comparision with theory. This empirical part is constitued by two semi-structured interviews with Public Relations managers which underlie case studies. The result of this comparision is finding that Public Relations theory is in compliance with practice in the Czech Republic. Also on a basis of interviews and work with literature there were revealed some psychological principles in Public Relations. Keywords: Public Relations, image, social corporate responsibility, communication, persuasionen_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectpublic relationscs_CZ
dc.subjectimagecs_CZ
dc.subjectspolečenská odpovědnost firemcs_CZ
dc.subjectkomunikacecs_CZ
dc.subjectpublic relationsen_US
dc.subjectimageen_US
dc.subjectsocial corporate responsibilityen_US
dc.subjectcommunicationen_US
dc.titlePsychologické aspekty Public Relations a možnosti jejich uplatnění v organizacics_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-09-06
dc.description.departmentDepartment of Adult Education and Personnel Managementen_US
dc.description.departmentKatedra andragogiky a personálního řízenícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId108862
dc.title.translatedPsychological aspects of public relations and possibilities of its utilization in organizationen_US
dc.contributor.refereeEger, Ludvík
dc.identifier.aleph001503430
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineAdult Education and Personnel Managementen_US
thesis.degree.disciplineAndragogika a personální řízenícs_CZ
thesis.degree.programEducationen_US
thesis.degree.programPedagogikacs_CZ
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Katedra andragogiky a personálního řízenícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Department of Adult Education and Personnel Managementen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAndragogika a personální řízenícs_CZ
uk.degree-discipline.enAdult Education and Personnel Managementen_US
uk.degree-program.csPedagogikacs_CZ
uk.degree-program.enEducationen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csAnotace: Tato bakalá ská práce se zabývá problematikou Public Relations a jejich psychologických podklad , jeliko oblast Public Relations je progresivní a souvisí jak s oblastí personálního ízení, tak s oblastí vzd lávání dosp lých. Cílem práce je poskytnout základní orientaci ve sfé e Public Relations a nastínit mo né uplatn ní psychologických poznatk v tomto oboru, p i em se zam uje zejména na témata komunikace, persuaze a image. Úvodní ást je v novaná vymezení Public Relations, na které pak v záv ru navazuje ást empirická, jejím cílem je nahlédnout do praxe v eských Public Relations agenturách a získané poznatky porovnat s p edlo enou teorií. Tato empirická ást vychází ze dvou polostrukurovaných rozhovor s mana ery PR agentur, které byly zpracovány do podoby kazuistik. Výsledkem tohoto porovnání je zji t ní, e praxe Public Relations v eské Republice se zdá být v souladu s teorií. Rovn se b hem práce s odbornou literaturou i na základ rozhovor poda ilo odhalit n které psychologické zákonitosti uplat ující se v oblasti Public Relations. Klí ová slova: Public Realtions, image, spole enská odpov dnost firem, komunikace, persuazecs_CZ
uk.abstract.enAnnotation: This bachelors thesis deals with Public Relations and its psychological background, because Public Relations is a progressive branch and also it's related to personnel management and adult education. The goal of this bachelors thesis is to provide basic orientation in Public Relations and outline the possible utilization of psychological knowledge in this branch. It's focused particularly on communication, persuasion and image. Introductory part is devoted to the definition of Public Relations and it's connected with empirical part in the end. The goal of the empirical part is an insight into practice in Czech Public Relations agencies and its comparision with theory. This empirical part is constitued by two semi-structured interviews with Public Relations managers which underlie case studies. The result of this comparision is finding that Public Relations theory is in compliance with practice in the Czech Republic. Also on a basis of interviews and work with literature there were revealed some psychological principles in Public Relations. Keywords: Public Relations, image, social corporate responsibility, communication, persuasionen_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra andragogiky a personálního řízenícs_CZ
dc.identifier.lisID990015034300106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV