Show simple item record

Comparative advertisement - the development of regulation in the Czech legal order
dc.contributor.advisorHoráček, Vít
dc.creatorDufková, Marie
dc.date.accessioned2017-05-07T14:24:56Z
dc.date.available2017-05-07T14:24:56Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/44724
dc.description.abstractSrovnávací reklama - vývoj úpravy v českém právním řádu Abstrakt Má diplomová práce rozebírá právní úpravu srovnávací reklamy v České republice. Nezabývá se však pouze současně platnou legislativní úpravou, dívá se také na její historický vývoj a na budoucí vyhlídky. Cílem mé diplomové práce je zmapovat vývoj právní úpravy srovnávací reklamy v českém právním řádu v jednotlivých epochách našich dějin, podat co nejvěrnější obraz přístupu zákonodárců, odborníků a soudců k této problematice a nakonec se pokusit o její zhodnocení. Důraz kladu na současně platnou soukromoprávní úpravu, poněkud stranou ponechám úpravu srovnávací reklamy obsaženou v předpisech veřejného práva, jako je zákon o regulaci reklamy nebo zákon o ochraně spotřebitele a mimoprávní regulaci reklamy. Po úvodu vkládám krátkou kapitolu obsahující pár slov k pojmu srovnávací reklama a o různých přístupech k ní. Poté v následující kapitole chronologicky pojednávám o otázkách právní úpravy v průběhu historie: první část této kapitoly se věnuje období první republiky, zákonu 111/1927 Sb. z. a n. na ochranu proti nekalé soutěži a navazující bohaté judikatuře. Druhá část se zabývá socialistickou epochou, úplným odmítnutím hospodářské soutěže jako takové a logickým poklesem zájmu o úpravu nekalé soutěže. Poslední dvě části pak zmiňují situaci po...cs_CZ
dc.description.abstractThe Comparative Advertising - development of regulation in the Czech legal order Resumé My thesis analyzes the legal regulation of the comparative advertising in the Czech Republic. It deals not only with the current legislation, but it looks at the historical development and future perspectives too. The goal of my thesis is to provide a thorough guide to the development of its legal regulation within the particular eras of the Czech history, describe different approaches of legislators, judges and professionals, and eventually, I try to evaluate the current situation and draw conclusions. At the very beginning after my introduction I put a short chapter containing a few words about the term "comparative advertising" itself and about the different types of comparative advertising. Then, in the following chapter I chronologically address the issues of legal legislation in the history of the Czech Republic: the first part is dedicated to the time period of so called "First Republic" and its Law on protection against unfair competition and its vast judicature. The second part is concerned with the socialist era in our history, the complete rejection of the economic competition as such and the logical decline in the interest in the unfair competition legislation. The last two parts of this chapter mention the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectsrovnávací reklamacs_CZ
dc.subjectnekalá soutěžcs_CZ
dc.subjectsměrnice o klamavé a srovnávací reklaměcs_CZ
dc.subjectcomparative advertisingen_US
dc.subjectunfair competitionen_US
dc.subjectdirective on misleading and comparative advertisingen_US
dc.titleSrovnávací reklama - vývoj úpravy v českém právním řáducs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-05-21
dc.description.departmentDepartment of Business Lawen_US
dc.description.departmentKatedra obchodního právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId115742
dc.title.translatedComparative advertisement - the development of regulation in the Czech legal orderen_US
dc.contributor.refereePatěk, Daniel
dc.identifier.aleph001466849
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra obchodního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Business Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csSrovnávací reklama - vývoj úpravy v českém právním řádu Abstrakt Má diplomová práce rozebírá právní úpravu srovnávací reklamy v České republice. Nezabývá se však pouze současně platnou legislativní úpravou, dívá se také na její historický vývoj a na budoucí vyhlídky. Cílem mé diplomové práce je zmapovat vývoj právní úpravy srovnávací reklamy v českém právním řádu v jednotlivých epochách našich dějin, podat co nejvěrnější obraz přístupu zákonodárců, odborníků a soudců k této problematice a nakonec se pokusit o její zhodnocení. Důraz kladu na současně platnou soukromoprávní úpravu, poněkud stranou ponechám úpravu srovnávací reklamy obsaženou v předpisech veřejného práva, jako je zákon o regulaci reklamy nebo zákon o ochraně spotřebitele a mimoprávní regulaci reklamy. Po úvodu vkládám krátkou kapitolu obsahující pár slov k pojmu srovnávací reklama a o různých přístupech k ní. Poté v následující kapitole chronologicky pojednávám o otázkách právní úpravy v průběhu historie: první část této kapitoly se věnuje období první republiky, zákonu 111/1927 Sb. z. a n. na ochranu proti nekalé soutěži a navazující bohaté judikatuře. Druhá část se zabývá socialistickou epochou, úplným odmítnutím hospodářské soutěže jako takové a logickým poklesem zájmu o úpravu nekalé soutěže. Poslední dvě části pak zmiňují situaci po...cs_CZ
uk.abstract.enThe Comparative Advertising - development of regulation in the Czech legal order Resumé My thesis analyzes the legal regulation of the comparative advertising in the Czech Republic. It deals not only with the current legislation, but it looks at the historical development and future perspectives too. The goal of my thesis is to provide a thorough guide to the development of its legal regulation within the particular eras of the Czech history, describe different approaches of legislators, judges and professionals, and eventually, I try to evaluate the current situation and draw conclusions. At the very beginning after my introduction I put a short chapter containing a few words about the term "comparative advertising" itself and about the different types of comparative advertising. Then, in the following chapter I chronologically address the issues of legal legislation in the history of the Czech Republic: the first part is dedicated to the time period of so called "First Republic" and its Law on protection against unfair competition and its vast judicature. The second part is concerned with the socialist era in our history, the complete rejection of the economic competition as such and the logical decline in the interest in the unfair competition legislation. The last two parts of this chapter mention the...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního právacs_CZ
dc.identifier.lisID990014668490106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV