Show simple item record

Community law against unfair competition
dc.contributor.advisorPatěk, Daniel
dc.creatorNathanielová, Nicole
dc.date.accessioned2017-05-07T14:23:47Z
dc.date.available2017-05-07T14:23:47Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/44722
dc.description.abstractResumé Komunitární právo proti nekalé soutěži Účelem mé diplomové práce byla analýza evropské právní úpravy nekalé soutěže, její aplikace Soudním dvorem Evropské unie a implementace v českém právu. Tato práce sestává ze šesti kapitol, přičemž první kapitola je věnována obecnému výkladu a definici nekalé soutěže včetně jejích subjektů. Druhá kapitola se zabývá pozadím a vývojem harmonizačního procesu práva nekalé soutěže na evropské úrovni a shrnuje současně platné a aplikovatelné směrnice. Zabývá se také krátkým pojednáním o příslušné české úpravě, do které byly implementovány tyto evropské směrnice. Obsahem třetí kapitoly je pojem klamavé reklamy dle úpravy ve směrnici 2006/114/ES. První část této kapitoly se zabývá definicí klamavé reklamy, druhá část popisuje přístup Soudního dvora Evropské unie v jeho rozhodovací praxi. Třetí část se zabývá českou právní úpravou klamavé reklamy, přičemž lze uzavřít, že česká úprava je dostačující vzhledem k požadovanému evropskému standardu bez nutnosti další implementace. Čtvrtá kapitola se zabývá srovnávací reklamou a je rozdělená do tří hlavních částí. První část obsahuje shrnutí podmínek přípustnosti srovnávací reklamy. Druhá část se věnuje rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie v souvislosti se srovnávací reklamou. Třetí část obsahuje implementaci srovnávací...cs_CZ
dc.description.abstractResumé Community Law Against Unfair Competition The purpose of my thesis is to analyze the European legislation on unfair competition, its application by Court of Justice of the European Union (hereinafter referred to as "CJ EU") and its implementation into Czech law. The thesis is composed of six chapters. Chapter One is dedicated to the general explanation and description of the unfair competition and its subjects. Chapter Two examines the background and evolution of the harmonization process on unfair competition on European level and summarizes present applicable directives. It also provides a brief note on respective Czech regulation in which these European directives were implemented. Chapter Three is dedicated to the subject of misleading advertising as defined by the Directive 2006/114/EC. The first part of this chapter provides a description of misleading advertising, second part illustrates the approach of CJ EU in its decisions. Third part is concerned with the Czech regulation of misleading advertising while it can be concluded that Czech regulation is sufficient according to required European standard without further need of implementation. Chapter Four is concerned with the comparative advertising and is subdivided into three main parts. Its first part contains a summary of conditions under...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectnekalá soutěžcs_CZ
dc.subjectklamavá reklamacs_CZ
dc.subjectsrovnávací reklamacs_CZ
dc.subjectnekalé obchodní praktikycs_CZ
dc.subjectunfair competitionen_US
dc.subjectmisleading advertisingen_US
dc.subjectcomparative advertisingen_US
dc.subjectunfair commercial practicesen_US
dc.titleKomunitární právo proti nekalé soutěžics_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-05-21
dc.description.departmentDepartment of Business Lawen_US
dc.description.departmentKatedra obchodního právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId94123
dc.title.translatedCommunity law against unfair competitionen_US
dc.contributor.refereeČerná, Stanislava
dc.identifier.aleph001466847
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csResumé Komunitární právo proti nekalé soutěži Účelem mé diplomové práce byla analýza evropské právní úpravy nekalé soutěže, její aplikace Soudním dvorem Evropské unie a implementace v českém právu. Tato práce sestává ze šesti kapitol, přičemž první kapitola je věnována obecnému výkladu a definici nekalé soutěže včetně jejích subjektů. Druhá kapitola se zabývá pozadím a vývojem harmonizačního procesu práva nekalé soutěže na evropské úrovni a shrnuje současně platné a aplikovatelné směrnice. Zabývá se také krátkým pojednáním o příslušné české úpravě, do které byly implementovány tyto evropské směrnice. Obsahem třetí kapitoly je pojem klamavé reklamy dle úpravy ve směrnici 2006/114/ES. První část této kapitoly se zabývá definicí klamavé reklamy, druhá část popisuje přístup Soudního dvora Evropské unie v jeho rozhodovací praxi. Třetí část se zabývá českou právní úpravou klamavé reklamy, přičemž lze uzavřít, že česká úprava je dostačující vzhledem k požadovanému evropskému standardu bez nutnosti další implementace. Čtvrtá kapitola se zabývá srovnávací reklamou a je rozdělená do tří hlavních částí. První část obsahuje shrnutí podmínek přípustnosti srovnávací reklamy. Druhá část se věnuje rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie v souvislosti se srovnávací reklamou. Třetí část obsahuje implementaci srovnávací...cs_CZ
uk.abstract.enResumé Community Law Against Unfair Competition The purpose of my thesis is to analyze the European legislation on unfair competition, its application by Court of Justice of the European Union (hereinafter referred to as "CJ EU") and its implementation into Czech law. The thesis is composed of six chapters. Chapter One is dedicated to the general explanation and description of the unfair competition and its subjects. Chapter Two examines the background and evolution of the harmonization process on unfair competition on European level and summarizes present applicable directives. It also provides a brief note on respective Czech regulation in which these European directives were implemented. Chapter Three is dedicated to the subject of misleading advertising as defined by the Directive 2006/114/EC. The first part of this chapter provides a description of misleading advertising, second part illustrates the approach of CJ EU in its decisions. Third part is concerned with the Czech regulation of misleading advertising while it can be concluded that Czech regulation is sufficient according to required European standard without further need of implementation. Chapter Four is concerned with the comparative advertising and is subdivided into three main parts. Its first part contains a summary of conditions under...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV