Show simple item record

Origin and Evolution of the Head Nurse Position
dc.contributor.advisorMarková, Eva
dc.creatorChýšková, Eliška
dc.date.accessioned2017-05-07T14:08:59Z
dc.date.available2017-05-07T14:08:59Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/44670
dc.description.abstractTématem bakalářské práce ,,Vznik a vývoj pozice vrchní sestry" je podrobnější popis vzniku a vývoje vrchní sestry od počátku této pozice až do současné doby. Nedílnou součástí práce jsou počátky ošetřovatelství v klášterech, které souvisí se samotným vznikem pozice. Historický vývoj je členěn od počátku 19. století až do druhé světové války, dále přes poválečný vývoj do současné doby, kdy pohled na vrchní sestru je hlavně v roli managera střední úrovně. Vrchní sestra vede kliniku nebo oddělení a zodpovídá za plánování a odborný růst pracovníků a hodnocení kvality péče. Neopomenout nelze ani vzdělávání vrchních sester, které ovlivnil zákon č.20/1966 Sb., o povinnosti zdravotníků se neustále vzdělávat. Vzdělávání se dělí na pregraduální a postgraduální. V praktické části jsou podrobněji rozebrány hlavní cíle, tedy analýza práce vrchní sestry a vzdělávání vedoucích pracovníků od 20.století, jednou z kvalitativních metod formou analýzy písemných dokumentů. Cílem bylo zjistit náplně práce vrchní sestry v proměnách doby a jak se postupně vyvíjelo vzdělávání. Toto téma je možné prozkoumat i jinou metodou kvalitativního výzkumu a pokusit se tak validovat výsledky mé práce. Klíčová slova: vrchní sestra, ošetřovatelství, náplň práce, vzdělávání, manažercs_CZ
dc.description.abstractThe theme of the bachelor thesis "Origin and Evolution of the Head Nurse Position" is a more detailed description of the origin and development of the head nurse from the beginning of the position until present time. An integral part of the work is the beginnings of nursing in the monasteries that are related to origins of the position. Historical development is divided from the beginning of the 19th century until World War II, then through the development of post war years until today, when the view of the head nurse role is mainly in the mid-level manager. The head nurse leads the clinic or department and is responsible for planning and professional growth of staff and evaluation of quality of care. It cannot be omitted the education of head nurses, which was influenced by the Act No. 20/1966 Coll., on the obligation of health professionals to continual education. Education is divided into undergraduate and postgraduate. In the practical part, there are discussed in more detail the main goals of the thesis, that is the analysis of the work of head nurse and education of the head staff since the beginning of the 20th century, by one of the methods of qualitative analysis in the form of analysis of written documents. The goal was to find out the content of the work of head nurse in the changes of...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova. 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectvrchní sestracs_CZ
dc.subjectošetřovatelstvícs_CZ
dc.subjectnáplň prácecs_CZ
dc.subjectvzdělávánícs_CZ
dc.subjectmanažercs_CZ
dc.subjecthead nurseen_US
dc.subjectnursingen_US
dc.subjectcontent of the worken_US
dc.subjecteducationen_US
dc.subjectmanageren_US
dc.titleVznik a vývoj pozice vrchní sestracs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-09-12
dc.description.departmentInstitute of Theory and Practice of Nursing First Faculty of Medicine Charles University in Pragueen_US
dc.description.departmentÚstav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.identifier.repId78762
dc.title.translatedOrigin and Evolution of the Head Nurse Positionen_US
dc.contributor.refereeHeczková, Jana
dc.identifier.aleph001500751
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineGeneral Nurseen_US
thesis.degree.disciplineVšeobecná sestracs_CZ
thesis.degree.programNursingen_US
thesis.degree.programOšetřovatelstvícs_CZ
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Institute of Theory and Practice of Nursing First Faculty of Medicine Charles University in Pragueen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csVšeobecná sestracs_CZ
uk.degree-discipline.enGeneral Nurseen_US
uk.degree-program.csOšetřovatelstvícs_CZ
uk.degree-program.enNursingen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csTématem bakalářské práce ,,Vznik a vývoj pozice vrchní sestry" je podrobnější popis vzniku a vývoje vrchní sestry od počátku této pozice až do současné doby. Nedílnou součástí práce jsou počátky ošetřovatelství v klášterech, které souvisí se samotným vznikem pozice. Historický vývoj je členěn od počátku 19. století až do druhé světové války, dále přes poválečný vývoj do současné doby, kdy pohled na vrchní sestru je hlavně v roli managera střední úrovně. Vrchní sestra vede kliniku nebo oddělení a zodpovídá za plánování a odborný růst pracovníků a hodnocení kvality péče. Neopomenout nelze ani vzdělávání vrchních sester, které ovlivnil zákon č.20/1966 Sb., o povinnosti zdravotníků se neustále vzdělávat. Vzdělávání se dělí na pregraduální a postgraduální. V praktické části jsou podrobněji rozebrány hlavní cíle, tedy analýza práce vrchní sestry a vzdělávání vedoucích pracovníků od 20.století, jednou z kvalitativních metod formou analýzy písemných dokumentů. Cílem bylo zjistit náplně práce vrchní sestry v proměnách doby a jak se postupně vyvíjelo vzdělávání. Toto téma je možné prozkoumat i jinou metodou kvalitativního výzkumu a pokusit se tak validovat výsledky mé práce. Klíčová slova: vrchní sestra, ošetřovatelství, náplň práce, vzdělávání, manažercs_CZ
uk.abstract.enThe theme of the bachelor thesis "Origin and Evolution of the Head Nurse Position" is a more detailed description of the origin and development of the head nurse from the beginning of the position until present time. An integral part of the work is the beginnings of nursing in the monasteries that are related to origins of the position. Historical development is divided from the beginning of the 19th century until World War II, then through the development of post war years until today, when the view of the head nurse role is mainly in the mid-level manager. The head nurse leads the clinic or department and is responsible for planning and professional growth of staff and evaluation of quality of care. It cannot be omitted the education of head nurses, which was influenced by the Act No. 20/1966 Coll., on the obligation of health professionals to continual education. Education is divided into undergraduate and postgraduate. In the practical part, there are discussed in more detail the main goals of the thesis, that is the analysis of the work of head nurse and education of the head staff since the beginning of the 20th century, by one of the methods of qualitative analysis in the form of analysis of written documents. The goal was to find out the content of the work of head nurse in the changes of...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
dc.identifier.lisID990015007510106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV