Show simple item record

Non-invasive diagnosis of involvement of the right ventricle in hypertrophic cardiomyopathy
dc.contributor.advisorVeselka, Josef
dc.creatorZemánek, David
dc.date.accessioned2021-02-02T16:39:43Z
dc.date.available2021-02-02T16:39:43Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/44628
dc.description.abstractCll: Zjistil, 7.da u hypcrtrofícU hrdiomY0p"tic (HCM) je i v p!jpad~ nepl'lIomnosti hypertrofie prav~ komory (PK) pHtOnUlo po5lib::ni JYSlolicl:é a dia~toiicld f'unkee. lIodooeenl bylo prov:ldtno pomncl stntin, strnin nle a lkMlov!dopple-ovskéh07.obntzm; (lnI). Metodika a ~1edJ,:y: Ze 77 konsd<utivuich pacientů J HCM po iuptiné .Ikoholo~ sepúlni ablaci jsem vyhnl sDlpi:nu 19 pacientu J HCM bet hypenrorlC PK. kterou jsem IJOVnai 5konlrolnlm """borem 22 jedind'l. PlII1iI1TIetry TOl byiy m~nmy na mitráLnlm a lrikuspid.ilnlm prstenci. Suain a strain ilite odvozený z TOl byl hodnocen v obLutj h1'Olovť= poloviny vol n ~ sltny I'K a v ba'lAlnlch scgmctl1ecb Icvt komory. Mezi o\Xnu slrnpinami byl n"lc;o:n s....tisticky výwamll~ rowil u T'K pouu pro izovolllmický precjckčni e..,.;, (79,2±17,3 nu VI 58,5±8.1 ms, p<O,OI), i:rovolumický rd""ační čas ( I04,7±26,2 IIl5 VI 17,3±24,S mli, p<O,OI), iDdex myobrdiilnl výkoonosti (rci) ~ený pomoci TI}I (0,6HO,14 VI 0,49±O,09, p<O,OI) a velikost e..,.;,no! diastolické vlny T Ol (il,2±l,Scml,vs l2,9.i1,6cm1s; p<O,OS). Záv~r: Tyto výsledky potvrzuji postiženi systolicld i diastolické funkce, PK II IICM i v neplitomnosti hypertrofie. Parametry ml SCl jevljako ",n:átivnějJ! ndslrain astraio ilite odvozcny:tTOLcs_CZ
dc.description.abstractAim: The ~ulhor invesugatcd thc utility of !traio, ,trajo ratc, and tissue Doppler imagiDg (lDI) forthe evaluation oftbc right vcntticlc (RV) impainnenl io paritOU with a h)'P"nmphic c.rdiomyopathy (HCM) .flt;r ll. IUCOCSIIful alCQhoI ~ptal ablo.tÍOQ wilhout RV hypcrtrOphy in oompari$on wilh C<XI.trolgroup. Mcthodl &lid RCSllII",: A group ol 19 plllÍCOl! sufl"erin, fmm IleM with 22 controls was compaml. The parametcra of TOl M:re evaluated in mitral IIOd lricuspid annulUI. SlrIIm lnd Anno BIC derivW from ml wcre I5Sessed in lUl apH.:al fret:waU ofRV, u wcLl KS in ""!lilI SCgolCflts ofthc len vcntriclc. lktwcen bulh groupS, !bere wcrc statlstically 8ignificant difTerencc~ only III ;,ovolumic pre- ejoction ume (79.2±11.3 ml vs 58.5±8.1 ros, JK{l.OI), iSDVOlulOk ,-e!ll)tllio!1 time (HI4.7±26.2 ms vs n .ll24.5 ms, p<O.OI), m~lalperfOl"TT\3l)(;e(Tci)tndex mcasurcd fmm TOl (O.6I±O.14 Vll 0.49J.0.09, ~.Ol). and early peak diastoli<: veloc:ity of TOl ( 11 .2±1.8cm1I1'112.'»2.6cmll;~.05). CooclU$ion: Tbc: rcsul" IiUg&cJt the impainnent ofboth J)'$lOIi<: and diastolic RV f,metlon in palients rutfering frum HCM. TOI-relaled paramctcrs appcar more Be\lBilivc than ,rmin and I traln Rte for evalUlltion.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, 2. lékařská fakultacs_CZ
dc.titleNeinvazivní diagnostika onemocnění pravé komory u hypertrofické kardiomyopatiecs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-01-12
dc.description.departmentDepartment of Cardiologyen_US
dc.description.departmentKardiologická klinikacs_CZ
dc.description.faculty2. lékařská fakultacs_CZ
dc.description.facultySecond Faculty of Medicineen_US
dc.identifier.repId120559
dc.title.translatedNon-invasive diagnosis of involvement of the right ventricle in hypertrophic cardiomyopathyen_US
dc.contributor.refereeMálek, Ivan
dc.contributor.refereePudil, Radek
dc.identifier.aleph001991906
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.discipline-en_US
thesis.degree.discipline-cs_CZ
thesis.degree.programFyziologie a patofyziologie člověkacs_CZ
thesis.degree.programHuman Physiology and Pathophysiologyen_US
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs2. lékařská fakulta::Kardiologická klinikacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enSecond Faculty of Medicine::Department of Cardiologyen_US
uk.faculty-name.cs2. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enSecond Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs2.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.cs-cs_CZ
uk.degree-discipline.en-en_US
uk.degree-program.csFyziologie a patofyziologie člověkacs_CZ
uk.degree-program.enHuman Physiology and Pathophysiologyen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csCll: Zjistil, 7.da u hypcrtrofícU hrdiomY0p"tic (HCM) je i v p!jpad~ nepl'lIomnosti hypertrofie prav~ komory (PK) pHtOnUlo po5lib::ni JYSlolicl:é a dia~toiicld f'unkee. lIodooeenl bylo prov:ldtno pomncl stntin, strnin nle a lkMlov!dopple-ovskéh07.obntzm; (lnI). Metodika a ~1edJ,:y: Ze 77 konsd<utivuich pacientů J HCM po iuptiné .Ikoholo~ sepúlni ablaci jsem vyhnl sDlpi:nu 19 pacientu J HCM bet hypenrorlC PK. kterou jsem IJOVnai 5konlrolnlm """borem 22 jedind'l. PlII1iI1TIetry TOl byiy m~nmy na mitráLnlm a lrikuspid.ilnlm prstenci. Suain a strain ilite odvozený z TOl byl hodnocen v obLutj h1'Olovť= poloviny vol n ~ sltny I'K a v ba'lAlnlch scgmctl1ecb Icvt komory. Mezi o\Xnu slrnpinami byl n"lc;o:n s....tisticky výwamll~ rowil u T'K pouu pro izovolllmický precjckčni e..,.;, (79,2±17,3 nu VI 58,5±8.1 ms, p<O,OI), i:rovolumický rd""ační čas ( I04,7±26,2 IIl5 VI 17,3±24,S mli, p<O,OI), iDdex myobrdiilnl výkoonosti (rci) ~ený pomoci TI}I (0,6HO,14 VI 0,49±O,09, p<O,OI) a velikost e..,.;,no! diastolické vlny T Ol (il,2±l,Scml,vs l2,9.i1,6cm1s; p<O,OS). Záv~r: Tyto výsledky potvrzuji postiženi systolicld i diastolické funkce, PK II IICM i v neplitomnosti hypertrofie. Parametry ml SCl jevljako ",n:átivnějJ! ndslrain astraio ilite odvozcny:tTOLcs_CZ
uk.abstract.enAim: The ~ulhor invesugatcd thc utility of !traio, ,trajo ratc, and tissue Doppler imagiDg (lDI) forthe evaluation oftbc right vcntticlc (RV) impainnenl io paritOU with a h)'P"nmphic c.rdiomyopathy (HCM) .flt;r ll. IUCOCSIIful alCQhoI ~ptal ablo.tÍOQ wilhout RV hypcrtrOphy in oompari$on wilh C<XI.trolgroup. Mcthodl &lid RCSllII",: A group ol 19 plllÍCOl! sufl"erin, fmm IleM with 22 controls was compaml. The parametcra of TOl M:re evaluated in mitral IIOd lricuspid annulUI. SlrIIm lnd Anno BIC derivW from ml wcre I5Sessed in lUl apH.:al fret:waU ofRV, u wcLl KS in ""!lilI SCgolCflts ofthc len vcntriclc. lktwcen bulh groupS, !bere wcrc statlstically 8ignificant difTerencc~ only III ;,ovolumic pre- ejoction ume (79.2±11.3 ml vs 58.5±8.1 ros, JK{l.OI), iSDVOlulOk ,-e!ll)tllio!1 time (HI4.7±26.2 ms vs n .ll24.5 ms, p<O.OI), m~lalperfOl"TT\3l)(;e(Tci)tndex mcasurcd fmm TOl (O.6I±O.14 Vll 0.49J.0.09, ~.Ol). and early peak diastoli<: veloc:ity of TOl ( 11 .2±1.8cm1I1'112.'»2.6cmll;~.05). CooclU$ion: Tbc: rcsul" IiUg&cJt the impainnent ofboth J)'$lOIi<: and diastolic RV f,metlon in palients rutfering frum HCM. TOI-relaled paramctcrs appcar more Be\lBilivc than ,rmin and I traln Rte for evalUlltion.en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, 2. lékařská fakulta, Kardiologická klinikacs_CZ
thesis.grade.codeP
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV