Show simple item record

Pevný dům: studie dynastického slibu Davidovi v knihách Samuelových.
dc.contributor.advisorPrudký, Martin
dc.creatorRückl, Jan
dc.date.accessioned2021-03-25T23:50:20Z
dc.date.available2021-03-25T23:50:20Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/44608
dc.description.abstractPráce se zabývá dynastickým slibem Davidovi v knihách Samuelových; v závěrečném výhledu zběžně probírá také výskyty slibu v knihách Královských a v postskriptu komentuje tzv. zákon pro krále v Dt 17,14-20, jehož poslední verš pravděpodobně naráží na téma davidovského slibu. Práce se zapojuje do nedávné diskuse o dějinách textu 2S 7. V podrobném textologickém komentáři probírá všechna různočtení mezi hlavními textovými svědky kapitoly a kromě hodnocení jednotlivých variant se snaží odpovědět na otázku, zda rozdíly mezi svědky jsou dány procesem tradování, nebo zda jsou literárního charakteru. Zvláštní pozornost je věnována hodnotě 1Pa 17 pro rekonstrukci 2S 7; autor doufá, že závěry této části mohou mít jistý význam pro obecné zkoumání recepce knih Samuelových v knihách Paralipomenon. Následující literární rozbor 2S 7 a všech ostatních zmínek dynastického slibu v knihách Samuelových vede ke dvojímu alternativnímu datování Nátanova výroku a potažmo ke dvěma redakčním hypotézám, které se pokouší vysvětlit vznik zkoumaných pasáží. V závěrečném výhledu je funkce slibu v knihách Samuelových srovnána s výskyty tohoto motivu v knihách Královských; toto srovnání umožňuje formulovat některé závěry ohledně vývoje vztahu knih Samuelových a Královských.cs_CZ
dc.description.abstractThe dissertation studies the texts mentioning or alluding to the dynastic promise to David in the books of Samuel; in the concluding further perspectives it also overviews the occurrences of the promise in the books of Kings; in the appendix, it comments on the "Law of the King" in Deut 17,14-20, the last verse of which may contain an allusion to the Davidic promise. The study engages with recent discussion on the history of the text of 2 Sam 7. In a detailed textual commentary, it treats with all the differences between the main textual witnesses of the chapter, and apart from the evaluation of the individual variants, it attempts to answer the question whether the differences are due exclusively to the process of transmission, or they are of literary character. Special attention is paid to the value of 1 Chr 17 for the reconstruction of the oldest text of 2 Sam 7; the author hopes that the conclusions of this part of the dissertation may prove to be of some importance for a more general study of the reception of Samuel in Chronicles. The subsequent literary analysis of 2 Sam 7 and the other passages referring to the dynastic promise to David leads to two alternative datings of Nathan's oracle and consequently two alternative redactional hypotheses trying to give account of the emergence of the examined...en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Evangelická teologická fakultacs_CZ
dc.titleA Sure House: Studies on the Dynastic Promise to David in the Books of Samuel.en_US
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-09-13
dc.description.departmentKatedra Starého zákonacs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Old Testament Studiesen_US
dc.description.facultyEvangelická teologická fakultacs_CZ
dc.description.facultyProtestant Theological Facultyen_US
dc.identifier.repId118243
dc.title.translatedPevný dům: studie dynastického slibu Davidovi v knihách Samuelových.cs_CZ
dc.contributor.refereeEynikel, Erik
dc.contributor.refereeNihan, Christophe
dc.identifier.aleph001744785
thesis.degree.nameTh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineBiblical Studiesen_US
thesis.degree.disciplineBiblická teologiecs_CZ
thesis.degree.programTeologiecs_CZ
thesis.degree.programTheologyen_US
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csEvangelická teologická fakulta::Katedra Starého zákonacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enProtestant Theological Faculty::Department of Old Testament Studiesen_US
uk.faculty-name.csEvangelická teologická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enProtestant Theological Facultyen_US
uk.faculty-abbr.csETFcs_CZ
uk.degree-discipline.csBiblická teologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enBiblical Studiesen_US
uk.degree-program.csTeologiecs_CZ
uk.degree-program.enTheologyen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csPráce se zabývá dynastickým slibem Davidovi v knihách Samuelových; v závěrečném výhledu zběžně probírá také výskyty slibu v knihách Královských a v postskriptu komentuje tzv. zákon pro krále v Dt 17,14-20, jehož poslední verš pravděpodobně naráží na téma davidovského slibu. Práce se zapojuje do nedávné diskuse o dějinách textu 2S 7. V podrobném textologickém komentáři probírá všechna různočtení mezi hlavními textovými svědky kapitoly a kromě hodnocení jednotlivých variant se snaží odpovědět na otázku, zda rozdíly mezi svědky jsou dány procesem tradování, nebo zda jsou literárního charakteru. Zvláštní pozornost je věnována hodnotě 1Pa 17 pro rekonstrukci 2S 7; autor doufá, že závěry této části mohou mít jistý význam pro obecné zkoumání recepce knih Samuelových v knihách Paralipomenon. Následující literární rozbor 2S 7 a všech ostatních zmínek dynastického slibu v knihách Samuelových vede ke dvojímu alternativnímu datování Nátanova výroku a potažmo ke dvěma redakčním hypotézám, které se pokouší vysvětlit vznik zkoumaných pasáží. V závěrečném výhledu je funkce slibu v knihách Samuelových srovnána s výskyty tohoto motivu v knihách Královských; toto srovnání umožňuje formulovat některé závěry ohledně vývoje vztahu knih Samuelových a Královských.cs_CZ
uk.abstract.enThe dissertation studies the texts mentioning or alluding to the dynastic promise to David in the books of Samuel; in the concluding further perspectives it also overviews the occurrences of the promise in the books of Kings; in the appendix, it comments on the "Law of the King" in Deut 17,14-20, the last verse of which may contain an allusion to the Davidic promise. The study engages with recent discussion on the history of the text of 2 Sam 7. In a detailed textual commentary, it treats with all the differences between the main textual witnesses of the chapter, and apart from the evaluation of the individual variants, it attempts to answer the question whether the differences are due exclusively to the process of transmission, or they are of literary character. Special attention is paid to the value of 1 Chr 17 for the reconstruction of the oldest text of 2 Sam 7; the author hopes that the conclusions of this part of the dissertation may prove to be of some importance for a more general study of the reception of Samuel in Chronicles. The subsequent literary analysis of 2 Sam 7 and the other passages referring to the dynastic promise to David leads to two alternative datings of Nathan's oracle and consequently two alternative redactional hypotheses trying to give account of the emergence of the examined...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, Katedra Starého zákonacs_CZ
thesis.grade.codeP
dc.contributor.consultantRömer, Thomas Christian
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO
dc.identifier.lisID990017447850106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV