Show simple item record

Operationalization in Social Science: Philosophy of Science Underpinnings and Selected Approaches
dc.contributor.advisorBuriánek, Jiří
dc.creatorRöschová, Michaela
dc.date.accessioned2017-05-07T12:43:59Z
dc.date.available2017-05-07T12:43:59Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/44339
dc.description.abstractBakalá ská práce sleduje, jaké podoby a funkce nabývá v sociálních v dách proces operacionalizace v závislosti na p ijatých filozoficko-v dních p edpokladech. Ukazuje, že problém operacionalizace se historicky formoval na základech logického empirismu, a a koli byly výchozí momenty tohoto sm ru odmítnuty, jeho stopy jsou v n kterých p ístupech k operacionalizaci dosud patrné. Jako rámec pro tvorbu operacionálních definic umož ující odstup od p etrvávajících prvk logického empirismu jsou nabídnuty metodologické podn ty plynoucí z realistické filosofie v dy. První kapitola poukazuje na relativn nižší rozpracovanost problematiky operacionalizace v sou asné obecné metodologii sociálních v d a snaží se podat p ehled možných vysv tlení, pro se tématu nedostalo více pozornosti. Následn je krátce p edstaveno obecn p ijímané modelové schéma operacionalizace a nastín ny pohledy na oblasti jejího využití. Vyjasn ní filozoficko-v dních východisek operacionalizace, které se odehrává v dalších ástech, tak má za cíl pomoci osv tlit, pro se v rámci obecné metodologie jedná o problém relativn málo rozpracovaný, a zejména dát pevn jší základ pro porozum ní r zným možným obsah m obecného schématu operacionalizace a p ístup m k její povaze a využití. Druhá kapitola zachycuje rozvoj problematiky operacionalizace v...cs_CZ
dc.description.abstractThe bachelor thesis pursues the issue of forms and functions of operationalization in social science in relation to its assumptions formed on the basis of philosophy of science conceptions. It shows that the problem was historically shaped by logical empiricism and in spite of the rejection of basic aspects of this position, its influence can still be detected in some approaches to operationalization. As a framework for drawing up operational definitions enabling to step aside from remaining tendencies of logical empiricism the methodological impulses stemming from the realist philosophy of science are brought forward. The first chapter points out to the fact that comparatively little attention has been given to the issue of operationalization in the general methodology of social sciences and presents an overview of plausible explanations of this situation. After that, a standard model of the process of operationalization is outlined together with various conceptions of conditions of its application. The clarification of the philosophy of science basis of operationalization taking place in subsequent parts is therefore expected to provide at least a partial explanation of the little attention given to operationalization. Above all, it aims to set a firm ground for the grasp of various contents of...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectoperacionalizacecs_CZ
dc.subjectsociální vědycs_CZ
dc.subjectoperationalizationen_US
dc.subjectsocial sciencesen_US
dc.titleOperacionalizace v sociálních vědách:filozoficko-vědní východiska a vybrané přístupycs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-09-10
dc.description.departmentDepartment of Sociologyen_US
dc.description.departmentKatedra sociologiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId109378
dc.title.translatedOperationalization in Social Science: Philosophy of Science Underpinnings and Selected Approachesen_US
dc.contributor.refereeVinopal, Jiří
dc.identifier.aleph001499829
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineSociologyen_US
thesis.degree.disciplineSociologiecs_CZ
thesis.degree.programSociologyen_US
thesis.degree.programSociologiecs_CZ
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csSociologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enSociologyen_US
uk.degree-program.csSociologiecs_CZ
uk.degree-program.enSociologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csBakalá ská práce sleduje, jaké podoby a funkce nabývá v sociálních v dách proces operacionalizace v závislosti na p ijatých filozoficko-v dních p edpokladech. Ukazuje, že problém operacionalizace se historicky formoval na základech logického empirismu, a a koli byly výchozí momenty tohoto sm ru odmítnuty, jeho stopy jsou v n kterých p ístupech k operacionalizaci dosud patrné. Jako rámec pro tvorbu operacionálních definic umož ující odstup od p etrvávajících prvk logického empirismu jsou nabídnuty metodologické podn ty plynoucí z realistické filosofie v dy. První kapitola poukazuje na relativn nižší rozpracovanost problematiky operacionalizace v sou asné obecné metodologii sociálních v d a snaží se podat p ehled možných vysv tlení, pro se tématu nedostalo více pozornosti. Následn je krátce p edstaveno obecn p ijímané modelové schéma operacionalizace a nastín ny pohledy na oblasti jejího využití. Vyjasn ní filozoficko-v dních východisek operacionalizace, které se odehrává v dalších ástech, tak má za cíl pomoci osv tlit, pro se v rámci obecné metodologie jedná o problém relativn málo rozpracovaný, a zejména dát pevn jší základ pro porozum ní r zným možným obsah m obecného schématu operacionalizace a p ístup m k její povaze a využití. Druhá kapitola zachycuje rozvoj problematiky operacionalizace v...cs_CZ
uk.abstract.enThe bachelor thesis pursues the issue of forms and functions of operationalization in social science in relation to its assumptions formed on the basis of philosophy of science conceptions. It shows that the problem was historically shaped by logical empiricism and in spite of the rejection of basic aspects of this position, its influence can still be detected in some approaches to operationalization. As a framework for drawing up operational definitions enabling to step aside from remaining tendencies of logical empiricism the methodological impulses stemming from the realist philosophy of science are brought forward. The first chapter points out to the fact that comparatively little attention has been given to the issue of operationalization in the general methodology of social sciences and presents an overview of plausible explanations of this situation. After that, a standard model of the process of operationalization is outlined together with various conceptions of conditions of its application. The clarification of the philosophy of science basis of operationalization taking place in subsequent parts is therefore expected to provide at least a partial explanation of the little attention given to operationalization. Above all, it aims to set a firm ground for the grasp of various contents of...en_US
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra sociologiecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV