Show simple item record

Analýza aminokyselin a polyaminů pomocí HPCL a CZE
dc.creatorKubíčková, Anna
dc.date.accessioned2021-05-19T14:07:35Z
dc.date.available2021-05-19T14:07:35Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/43099
dc.description.abstract(EN) This work is focused on two specific classes of amines. First group comprises of cyclic polyaminocarboxylates from the DOTA (1,4,7,10-tetraazacyclododecane- 1,4,7,10-tetraacetic acid) family, which are important reaction intermediates in magnetic resonance imaging (MRI) contrast agent synthesis. In the development of new contrast agents, carboxyl groups are very often protected with tert-butyl ester groups. Among these derivatives, tBu3DO3A is of the highest importance. Therefore, reverse-phase high performance liquid chromatographic (RP-HPLC) and non- aqueous capillary zone electrophoretic (CZE) methods were evaluated for qualitative and quantitative analysis of tBu3DO3A (1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1,4,7- tris(tert-butylacetate) and two typical reaction by-products, i.e. tBu4DOTA (1,4,7,10- tetraazacyclododecan-1,4,7,10-tetrakis(tert-butylacetate) and tBu2DO2A (1,4,7,10- tetraazacyclododecan-1,4-bis(tert-butylacetate). These optimized methods were successfully applied to monitoring of real reaction mixtures during synthesis of a new MRI contrast agent. No further sample pretreatment was necessary. In the second part of the thesis, proteinogenic amino acids and polyamines were used as model analytes for development of a new post-column solid-phase reactor suitable for on-line derivatization...en_US
dc.description.abstract(CZ) V rámci této diserta ní práce byly studovány dv skupiny amin . První z nich tvo í deriváty cyklického polyaminokarboxylátu DOTA (kyselina 1,4,7,10- tetraazacyklododekan-1,4,7,10-tetraoctová), které jsou významnými reak ními meziprodukty p i syntéze kontrastních látek pro magnetickou rezonanci (MRI). Výsadní postavení mezi t mito deriváty zaujímá tBu3DO3A (1,4,7,10- tetraazacyklododekan-1,4,7-tris(tert-butylacetát). Vedle tBu3DO3A byly detailn studovány dva typické vedlejší produkty syntézy tBu3DO3A, tj. tBu4DOTA (1,4,7,10-tetraazacyklododekan-1,4,7,10-tetrakis(tert-butylacetát) a tBu2DO2A (tBu2DO2A, i.e. 1,4,7,10-tetraazacyklododekan-1,4-bis(tert-butylacetát). Ke studiu výše zmín ných látek byla použita kapalinová chromatografie v reverzním módu (RP-HPLC) a kapilární zónová elektroforéza (CZE) s UV-VIS detekcí. Vyvinuté metody byly prakticky otestovány na analýze realných reak ních sm sí. Lze konstatovat, že ob metody p edstavují rychlé, ú inné a jednoduché ešení pro sledování syntézy nov vyvíjených MRI kontrastních látek, nebo mohou být použity p ímo, bez jakékoli další p edúpravy vzork reak ních sm sí. Druhá ást této práce se v nuje problému detekce polyamin a aminokyselin b žnou UV-VIS spektrometrií. Byl vyvinut a otestován nový "solid-phase" reaktor na bázi oxidu m natého vhodný pro...cs_CZ
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.titleAnalysis of amino acids and polyamines by HPLC and CZEen_US
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-07-25
dc.description.departmentDepartment of Analytical Chemistryen_US
dc.description.departmentKatedra analytické chemiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId125101
dc.title.translatedAnalýza aminokyselin a polyaminů pomocí HPCL a CZEcs_CZ
dc.identifier.aleph001557945
thesis.degree.nameRNDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineAnalytical Chemistryen_US
thesis.degree.disciplineAnalytická chemiecs_CZ
thesis.degree.programChemistryen_US
thesis.degree.programChemiecs_CZ
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra analytické chemiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Analytical Chemistryen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAnalytická chemiecs_CZ
uk.degree-discipline.enAnalytical Chemistryen_US
uk.degree-program.csChemiecs_CZ
uk.degree-program.enChemistryen_US
thesis.grade.csUznánocs_CZ
thesis.grade.enRecognizeden_US
uk.abstract.cs(CZ) V rámci této diserta ní práce byly studovány dv skupiny amin . První z nich tvo í deriváty cyklického polyaminokarboxylátu DOTA (kyselina 1,4,7,10- tetraazacyklododekan-1,4,7,10-tetraoctová), které jsou významnými reak ními meziprodukty p i syntéze kontrastních látek pro magnetickou rezonanci (MRI). Výsadní postavení mezi t mito deriváty zaujímá tBu3DO3A (1,4,7,10- tetraazacyklododekan-1,4,7-tris(tert-butylacetát). Vedle tBu3DO3A byly detailn studovány dva typické vedlejší produkty syntézy tBu3DO3A, tj. tBu4DOTA (1,4,7,10-tetraazacyklododekan-1,4,7,10-tetrakis(tert-butylacetát) a tBu2DO2A (tBu2DO2A, i.e. 1,4,7,10-tetraazacyklododekan-1,4-bis(tert-butylacetát). Ke studiu výše zmín ných látek byla použita kapalinová chromatografie v reverzním módu (RP-HPLC) a kapilární zónová elektroforéza (CZE) s UV-VIS detekcí. Vyvinuté metody byly prakticky otestovány na analýze realných reak ních sm sí. Lze konstatovat, že ob metody p edstavují rychlé, ú inné a jednoduché ešení pro sledování syntézy nov vyvíjených MRI kontrastních látek, nebo mohou být použity p ímo, bez jakékoli další p edúpravy vzork reak ních sm sí. Druhá ást této práce se v nuje problému detekce polyamin a aminokyselin b žnou UV-VIS spektrometrií. Byl vyvinut a otestován nový "solid-phase" reaktor na bázi oxidu m natého vhodný pro...cs_CZ
uk.abstract.en(EN) This work is focused on two specific classes of amines. First group comprises of cyclic polyaminocarboxylates from the DOTA (1,4,7,10-tetraazacyclododecane- 1,4,7,10-tetraacetic acid) family, which are important reaction intermediates in magnetic resonance imaging (MRI) contrast agent synthesis. In the development of new contrast agents, carboxyl groups are very often protected with tert-butyl ester groups. Among these derivatives, tBu3DO3A is of the highest importance. Therefore, reverse-phase high performance liquid chromatographic (RP-HPLC) and non- aqueous capillary zone electrophoretic (CZE) methods were evaluated for qualitative and quantitative analysis of tBu3DO3A (1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1,4,7- tris(tert-butylacetate) and two typical reaction by-products, i.e. tBu4DOTA (1,4,7,10- tetraazacyclododecan-1,4,7,10-tetrakis(tert-butylacetate) and tBu2DO2A (1,4,7,10- tetraazacyclododecan-1,4-bis(tert-butylacetate). These optimized methods were successfully applied to monitoring of real reaction mixtures during synthesis of a new MRI contrast agent. No further sample pretreatment was necessary. In the second part of the thesis, proteinogenic amino acids and polyamines were used as model analytes for development of a new post-column solid-phase reactor suitable for on-line derivatization...en_US
uk.file-availabilityP
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemiecs_CZ
thesis.grade.codeU
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusU
dc.identifier.lisID990015579450106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV