Show simple item record

Literary work of transgenders at community websites
dc.contributor.advisorSmetáčková, Irena
dc.creatorŠťastná, Jarmila
dc.date.accessioned2017-05-07T07:36:25Z
dc.date.available2017-05-07T07:36:25Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/43026
dc.description.abstractSouhrn Bakalářská práce se věnuje literární tvorbě osob s diagnostikovanou transsexualitou, konkrétně textům, které jsou publikovány na webových stránkách určených transsexuálům, jejich rodinám a nejbližším přátelům. Cílem mé práce bylo zjistit, o čem tyto příspěvky vypovídají, a jaké téma v nich převažuje, snažila jsem se zmapovat subjektivní zkušenost jednotlivých autorů a zaměřila jsem se též na reakce čtenářů, kteří pod jednotlivé texty mohli přispívat svými komentáři. Při analýze textů jsem využila obsahovou analýzu pro určení formy, obsahu a námětu jednotlivých článků a kromě této jsem využila narativní analýzu, v rámci níž jsem určovala narativní kategorie zaměřené na téma, způsob, jakým o tématu vypovídají, komu je text adresovaný a jaké události jeho sepsání předcházely. Na závěr jsem hodnotila, jak byl text přijat čtenáři, kteří komunitní webové stránky navštěvují. Z hlediska obsahové analýzy jsem se zaměřila na stylistiku zveřejněných článků, užité slohové postupy a v rámci určování obsahu jsem zvlášť rozebírala obsahové kategorie článku a zvlášť obsahové kategorie komentářů. Výzkumný soubor se skládal z dvaceti prozaických textů, u nichž tematicky převažoval návrat do minulosti, skrze kterou se autoři identifikovali a na níž dokládali, že jejich pocity, že náleží k opačnému pohlaví, jsou...cs_CZ
dc.description.abstractBachelor thesis deals with the literary work of people diagnosed with transsexuality, specifically texts that are published on the website for transsexuals, their families and closest friends. The aim of my study was to determine what these contributions reveal, and what the predominant theme in them, trying to map the subjective experience of the individual authors and I have also focused on the responses of readers, who, under various texts can contribute their comments. In analyzing the texts I used content analysis to determine the form, content and theme of each cell and in addition to this I used the narrative analysis, in which I determined the narrative category focused on the topic, the way the topic tell to whom the text is addressed to and what events it writing prior to and at the end, as the text was accepted by readers who visit the community website. In terms of content analysis, I focused on stylistics published articles, essays procedures used in determining the content I am content categories separately disassembling article content category separately comments. The research group consisted of twenty prose texts which thematically prevailed back in time through which to identify themselves and which demonstrate that their feelings that they belong to the opposite sex are...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjecttranssexualitacs_CZ
dc.subjectgendercs_CZ
dc.subjectidentitacs_CZ
dc.subjectliterární tvorbacs_CZ
dc.subjecttransgenderen_US
dc.subjectgenderen_US
dc.subjectidentityen_US
dc.subjectliterary worken_US
dc.titleLiterární tvorba transsexuálních osob na komunitních webových portálechcs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-06-01
dc.description.departmentKatedra psychologiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId106310
dc.title.translatedLiterary work of transgenders at community websitesen_US
dc.contributor.refereeChrz, Vladimír
dc.identifier.aleph001471988
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePsychology and Special Pedagogyen_US
thesis.degree.disciplinePsychologie a speciální pedagogikacs_CZ
thesis.degree.programPsychologyen_US
thesis.degree.programPsychologiecs_CZ
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra psychologiecs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPsychologie a speciální pedagogikacs_CZ
uk.degree-discipline.enPsychology and Special Pedagogyen_US
uk.degree-program.csPsychologiecs_CZ
uk.degree-program.enPsychologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csSouhrn Bakalářská práce se věnuje literární tvorbě osob s diagnostikovanou transsexualitou, konkrétně textům, které jsou publikovány na webových stránkách určených transsexuálům, jejich rodinám a nejbližším přátelům. Cílem mé práce bylo zjistit, o čem tyto příspěvky vypovídají, a jaké téma v nich převažuje, snažila jsem se zmapovat subjektivní zkušenost jednotlivých autorů a zaměřila jsem se též na reakce čtenářů, kteří pod jednotlivé texty mohli přispívat svými komentáři. Při analýze textů jsem využila obsahovou analýzu pro určení formy, obsahu a námětu jednotlivých článků a kromě této jsem využila narativní analýzu, v rámci níž jsem určovala narativní kategorie zaměřené na téma, způsob, jakým o tématu vypovídají, komu je text adresovaný a jaké události jeho sepsání předcházely. Na závěr jsem hodnotila, jak byl text přijat čtenáři, kteří komunitní webové stránky navštěvují. Z hlediska obsahové analýzy jsem se zaměřila na stylistiku zveřejněných článků, užité slohové postupy a v rámci určování obsahu jsem zvlášť rozebírala obsahové kategorie článku a zvlášť obsahové kategorie komentářů. Výzkumný soubor se skládal z dvaceti prozaických textů, u nichž tematicky převažoval návrat do minulosti, skrze kterou se autoři identifikovali a na níž dokládali, že jejich pocity, že náleží k opačnému pohlaví, jsou...cs_CZ
uk.abstract.enBachelor thesis deals with the literary work of people diagnosed with transsexuality, specifically texts that are published on the website for transsexuals, their families and closest friends. The aim of my study was to determine what these contributions reveal, and what the predominant theme in them, trying to map the subjective experience of the individual authors and I have also focused on the responses of readers, who, under various texts can contribute their comments. In analyzing the texts I used content analysis to determine the form, content and theme of each cell and in addition to this I used the narrative analysis, in which I determined the narrative category focused on the topic, the way the topic tell to whom the text is addressed to and what events it writing prior to and at the end, as the text was accepted by readers who visit the community website. In terms of content analysis, I focused on stylistics published articles, essays procedures used in determining the content I am content categories separately disassembling article content category separately comments. The research group consisted of twenty prose texts which thematically prevailed back in time through which to identify themselves and which demonstrate that their feelings that they belong to the opposite sex are...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra psychologiecs_CZ
dc.identifier.lisID990014719880106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV