Show simple item record

Friendship as a virtue in classical greek philosophy and ethics
dc.contributor.advisorBlažková, Miloslava
dc.creatorGrospičová, Simona
dc.date.accessioned2021-03-24T00:11:17Z
dc.date.available2021-03-24T00:11:17Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/42863
dc.description.abstractNÁZEV: Přátelství jako hodnota v klasické řecké filosofii a etice AUTOR: Simona Grospičová KATEDRA (ÚSTAV) Katedra občanské výchovy a filosofie VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Miloslava Blažková, CSc. ABSTRAKT: Tato práce rozebírá přátelství, řecky filiá, jako hodnotu v klasické řecké filosofii a etice. Výzkum je zaměřen na díla týkající se přátelství u dvou nejvýznamnějších autorů daného období Platóna a Aristotela. Přátelství je zde zkoumáno nejen jako samostatné téma, ale také jako součást Platónovy erotologie a posléze Platónovy i Aristotelovy nauky politické. Cílem této práce je skrze rozbor Platónova a Aristotelova pojetí přátelství nalézt odpověď na otázku, jak je vnímáno přátelství jako hodnota v klasické řecké filosofii a etice. Navíc se práce snaží dokázat, že by přátelství mělo náležet do středu etických úvah a ne být odsunuto na jejich okraj. V práci se objevují názory na problematiku přátelství autorů 20. i 21. století, jejichž díla vyšla v českém nebo anglickém jazyce. Vychází najevo, že přátelství je pro řeckou filosofii a etiku významnou hodnotou, která je vlastní všem lidem bez výjimky, přičemž zasahuje do života jednotlivce i celé společnosti jako celku. KLÍČOVÁ SLOVA: hodnota, přátelství, polis, Sókratés, Platón, Aristoteléscs_CZ
dc.description.abstractTITLE: Friendship as a Virtue in Classical Greek Philosophy and Ethics AUTHOR: Simona Grospičová DEPARTMENT: Social Sciences and Philosophy Department SUPERVISOR: PhDr. Miloslava Blažková, CSc. ABSTRACT: This work analyses friendship, in Greek philia, as a virtue in Classical Greek philosophy and ethics. The study concentrates on works concerning friendship of two most significant authors of the stated period Plato and Aristotle. Friendship is examined not only as a separated theme but also as a part of Plato's erotology and then Plato's and Aristotle's study of politics. The aim of this work is to find through analysis of Plato's and Aristotle's conception of friendship an answer to the question how is friendship perceived as a virtue in Classical Greek philosophy and ethics. Furthermore, the work endeavours to prove that friendship should belong to the centre of ethical reflections and should not be shifted to their margin. There are mentioned opinions on the issues of friendship of authors of 20th and 21st century, whose works were published in Czech or English language. It comes out that in Greek philosophy and ethics friendship is an important value which relates to all people without exception and affects the life of individual as well as the entire society as a whole. KEYWORDS: virtue, friendship,...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjecthodnotacs_CZ
dc.subjectpřátelstvícs_CZ
dc.subjectpoliscs_CZ
dc.subjectSókratéscs_CZ
dc.subjectPlatóncs_CZ
dc.subjectAristoteléscs_CZ
dc.subjectvirtueen_US
dc.subjectfriendshipen_US
dc.subjectpolisen_US
dc.subjectPlatoen_US
dc.subjectSocratesen_US
dc.subjectAristotleen_US
dc.titlePřátelství jako hodnota v klasické řecké filosofii a eticecs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-09-10
dc.description.departmentKatedra občanské výchovy a filosofiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId107347
dc.title.translatedFriendship as a virtue in classical greek philosophy and ethicsen_US
dc.contributor.refereeRybák, David
dc.identifier.aleph001499750
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineEnglish Language Oriented at Education - Social Sciences Oriented at Educationen_US
thesis.degree.disciplineAnglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávánícs_CZ
thesis.degree.programSpecialization in Educationen_US
thesis.degree.programSpecializace v pedagogicecs_CZ
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra občanské výchovy a filosofiecs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAnglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávánícs_CZ
uk.degree-discipline.enEnglish Language Oriented at Education - Social Sciences Oriented at Educationen_US
uk.degree-program.csSpecializace v pedagogicecs_CZ
uk.degree-program.enSpecialization in Educationen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csNÁZEV: Přátelství jako hodnota v klasické řecké filosofii a etice AUTOR: Simona Grospičová KATEDRA (ÚSTAV) Katedra občanské výchovy a filosofie VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Miloslava Blažková, CSc. ABSTRAKT: Tato práce rozebírá přátelství, řecky filiá, jako hodnotu v klasické řecké filosofii a etice. Výzkum je zaměřen na díla týkající se přátelství u dvou nejvýznamnějších autorů daného období Platóna a Aristotela. Přátelství je zde zkoumáno nejen jako samostatné téma, ale také jako součást Platónovy erotologie a posléze Platónovy i Aristotelovy nauky politické. Cílem této práce je skrze rozbor Platónova a Aristotelova pojetí přátelství nalézt odpověď na otázku, jak je vnímáno přátelství jako hodnota v klasické řecké filosofii a etice. Navíc se práce snaží dokázat, že by přátelství mělo náležet do středu etických úvah a ne být odsunuto na jejich okraj. V práci se objevují názory na problematiku přátelství autorů 20. i 21. století, jejichž díla vyšla v českém nebo anglickém jazyce. Vychází najevo, že přátelství je pro řeckou filosofii a etiku významnou hodnotou, která je vlastní všem lidem bez výjimky, přičemž zasahuje do života jednotlivce i celé společnosti jako celku. KLÍČOVÁ SLOVA: hodnota, přátelství, polis, Sókratés, Platón, Aristoteléscs_CZ
uk.abstract.enTITLE: Friendship as a Virtue in Classical Greek Philosophy and Ethics AUTHOR: Simona Grospičová DEPARTMENT: Social Sciences and Philosophy Department SUPERVISOR: PhDr. Miloslava Blažková, CSc. ABSTRACT: This work analyses friendship, in Greek philia, as a virtue in Classical Greek philosophy and ethics. The study concentrates on works concerning friendship of two most significant authors of the stated period Plato and Aristotle. Friendship is examined not only as a separated theme but also as a part of Plato's erotology and then Plato's and Aristotle's study of politics. The aim of this work is to find through analysis of Plato's and Aristotle's conception of friendship an answer to the question how is friendship perceived as a virtue in Classical Greek philosophy and ethics. Furthermore, the work endeavours to prove that friendship should belong to the centre of ethical reflections and should not be shifted to their margin. There are mentioned opinions on the issues of friendship of authors of 20th and 21st century, whose works were published in Czech or English language. It comes out that in Greek philosophy and ethics friendship is an important value which relates to all people without exception and affects the life of individual as well as the entire society as a whole. KEYWORDS: virtue, friendship,...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra občanské výchovy a filosofiecs_CZ
thesis.grade.code1
dc.contributor.consultantBlažková, Miloslava
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV