Show simple item record

Domestic architecture in the western Black Sea area with recpect for circumstances in the northwestern Black Sea area
dc.contributor.advisorBouzek, Jan
dc.creatorMačková, Marcela
dc.date.accessioned2017-05-07T06:53:26Z
dc.date.available2017-05-07T06:53:26Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/42822
dc.description.abstractTéma diplomové práce se zabývá obytnou architekturou v západním Černomoří v časovém rozmezí mezi 2. polovinou 6. století a 1. polovinou 3. století př. Kr. Geograficky se studované osídlení nachází převážně na území dnešního Bulharska a v pobřežním pásu Rumunska a Ukrajiny. Lokality v severozápadním Černomoří (např. Olbie, Berezaň) mají (v řeckých koloniích i v jejich okolích) mnohem lépe dochovananou obytnou architekturu oproti lokalitám v západním Černomoří. Obsah práce je historicko-kulturně dělen na thrácké a řecké osídlení. Na základě srovnání je vypracována interpretace výše zmíněného osídlení. Cílem práce bylo jednotlivé lokality charakterizovat, interpretovat a srovnat mezi se- bou, popřípadě najít analogické paralely v řeckém světě. Práce by měla poukázat na fungová- ní obytné architektury (případně celého obytného urbanismu), jak v řeckých městech na vy- mezených územích západního a severozápadního Černomoří, tak i v místech, která byla obý- vána původním (thráckým) obyvatelstvem. Interpretační výsledek práce napomáhá lepšímu pochopení kulturních vztahů mezi Řeky a Thráky, které determinovaly vývoj urbanismu pře- vážně ve vnitřní Thrákii. Klíčová slova: obytná architektura, osídlení, Trákové, Řekové, západní Černomoří.cs_CZ
dc.description.abstract1 Abstract This diploma thesis describes domestic architecture in the western Black Sea area in the time range between two half of the 6th century and the first half of the third century BC. Geographically, the studied settlement is located mainly in today's Bulgaria and on the coast Romania and Ukraine. Locations in the northwestern Black Sea area (e.g. Olbia, Berezan) have (in the Greek colonies in their neighborhood) much better preserved domestic architec- ture than sites in the western Black Sea area. The work is historical and culturally divided into Greek and Thracian settlement. Based on a comparison is made interpretation of the above mentioned settlements. The aim was to characterize individual sites, interpret and compared with each other, or finds analogous parallels especially in the Greek world. The work should refer to the func- tioning of domestic architecture (or the whole domestic urban), as in Greek cities in defined areas of the western and northwestern Black Sea area, and in places that were inhabited by the original (Thracian) population. Interpretative result of the work needed to improve under- standing of cultural relations between Greeks and Thracians which determined urban devel- opment mainly in the inner Thrace. Keywords: domestic architecture, settlement, Thracians, Greeks,...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectobytná architekturacs_CZ
dc.subjectosídlenícs_CZ
dc.subjectTrákovécs_CZ
dc.subjectŘekovécs_CZ
dc.subjectzápadní Černomořícs_CZ
dc.subjectdomestic architectureen_US
dc.subjectsettlementen_US
dc.subjectThraciansen_US
dc.subjectGreeksen_US
dc.subjectwestern Black Seaen_US
dc.titleObytná architektura v západním Černomoří s přihlédnutím k poměrům v severozápadní černomořské oblasti.cs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-05-29
dc.description.departmentInstitute for Classical Archeologyen_US
dc.description.departmentÚstav pro klasickou archeologiics_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId107660
dc.title.translatedDomestic architecture in the western Black Sea area with recpect for circumstances in the northwestern Black Sea areaen_US
dc.contributor.refereeMusil, Jiří
dc.identifier.aleph001479748
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineClassical Archaeologyen_US
thesis.degree.disciplineKlasická archeologiecs_CZ
thesis.degree.programHistoryen_US
thesis.degree.programHistorické vědycs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Ústav pro klasickou archeologiics_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Institute for Classical Archeologyen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csKlasická archeologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enClassical Archaeologyen_US
uk.degree-program.csHistorické vědycs_CZ
uk.degree-program.enHistoryen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csTéma diplomové práce se zabývá obytnou architekturou v západním Černomoří v časovém rozmezí mezi 2. polovinou 6. století a 1. polovinou 3. století př. Kr. Geograficky se studované osídlení nachází převážně na území dnešního Bulharska a v pobřežním pásu Rumunska a Ukrajiny. Lokality v severozápadním Černomoří (např. Olbie, Berezaň) mají (v řeckých koloniích i v jejich okolích) mnohem lépe dochovananou obytnou architekturu oproti lokalitám v západním Černomoří. Obsah práce je historicko-kulturně dělen na thrácké a řecké osídlení. Na základě srovnání je vypracována interpretace výše zmíněného osídlení. Cílem práce bylo jednotlivé lokality charakterizovat, interpretovat a srovnat mezi se- bou, popřípadě najít analogické paralely v řeckém světě. Práce by měla poukázat na fungová- ní obytné architektury (případně celého obytného urbanismu), jak v řeckých městech na vy- mezených územích západního a severozápadního Černomoří, tak i v místech, která byla obý- vána původním (thráckým) obyvatelstvem. Interpretační výsledek práce napomáhá lepšímu pochopení kulturních vztahů mezi Řeky a Thráky, které determinovaly vývoj urbanismu pře- vážně ve vnitřní Thrákii. Klíčová slova: obytná architektura, osídlení, Trákové, Řekové, západní Černomoří.cs_CZ
uk.abstract.en1 Abstract This diploma thesis describes domestic architecture in the western Black Sea area in the time range between two half of the 6th century and the first half of the third century BC. Geographically, the studied settlement is located mainly in today's Bulgaria and on the coast Romania and Ukraine. Locations in the northwestern Black Sea area (e.g. Olbia, Berezan) have (in the Greek colonies in their neighborhood) much better preserved domestic architec- ture than sites in the western Black Sea area. The work is historical and culturally divided into Greek and Thracian settlement. Based on a comparison is made interpretation of the above mentioned settlements. The aim was to characterize individual sites, interpret and compared with each other, or finds analogous parallels especially in the Greek world. The work should refer to the func- tioning of domestic architecture (or the whole domestic urban), as in Greek cities in defined areas of the western and northwestern Black Sea area, and in places that were inhabited by the original (Thracian) population. Interpretative result of the work needed to improve under- standing of cultural relations between Greeks and Thracians which determined urban devel- opment mainly in the inner Thrace. Keywords: domestic architecture, settlement, Thracians, Greeks,...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro klasickou archeologiics_CZ
dc.identifier.lisID990014797480106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV