Show simple item record

An outline of special regimes of protection with respect to individual types of copyrighted works including the comparison with the general protection regime
dc.contributor.advisorWünschová Pujmanová, Alexandra
dc.creatorLukenda, Milan
dc.date.accessioned2017-05-08T21:46:13Z
dc.date.available2017-05-08T21:46:13Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/42708
dc.description.abstractPřehled zvláštních režimů ochrany u jednotlivých autorských děl včetně srovnání s ochranou obecnou Předmětem a cílem této práce je prozkoumat zvláštní režimy ochrany jednotlivých autorských děl. Než se ale začnu zabývat těmito režimy, bude také potřeba alespoň ve zkratce nastínit historický vývoj autorského práva a základní pojmy autorského práva. Dle mého názoru nelze zkoumat zvláštní režimy ochrany autorského práva bez těchto základních znalostí. V další kapitole se budu věnovat obecnému režimu ochrany autorských děl. Myslím si, že obecná ochrana bude jakýmsi pojítkem, které na jednu stranu uzavře obecnou část této práce a na stranu druhou připraví prostor pro speciality zvláštních režimů ochrany jednotlivých autorských děl. Autorské právo se tradičně řadí do práva soukromého, tedy prozkoumám jednotlivé zásahy do autorových práv a prostředky k jejich ochraně, jejichž cílem je typicky odškodnění poškozeného. Nicméně některé aspekty autorských práv jsou natolik pro společnost důležité, že je chráněno i trestněprávně a správně, tedy prostředky práva veřejného. Pro tuto oblast je naopak typická preventivně represivní metoda řešení protiprávních jednání. Tedy odškodnění poškozeného je až na druhém místě, primární je ochrana společnosti před takovými nežádoucími jevy. V poslední části se dostanu k samotnému...cs_CZ
dc.description.abstractOverview of special protection regimes of copyright works including the comparison with the general protection regime Object and purpose of this work is to explore the special protection regimes of copyright works. But before I start to deal with these regimes, I find necessary to, at least in brief, outline the historical development and basic concepts of copyright law. In my opinion special protection regimes can not be examined without knowledge of these basics. In the next chapter, I will discuss the general protection regime of copyright works. I think it is a sort of bridge between first general chapters on one side and specialities of special protection regimes of copyright works on the other. Copyright law has traditionally belong to private law, so I will explore different interventions to author rights and the means of protection, typically aimed at compensating injured. However, certain aspects of copyright law are so important to society that it is protected by criminal and administraticve means, and those belong to public law. For this area is typical preventive repressive method of solving infringements. Thus compensating injured is on the second place, the primary is to protect society from such undesirable phenomena. In the last part of this work, I'll get to the very core of this work,...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectautorské právocs_CZ
dc.subjectochrana autorského dílacs_CZ
dc.subjectzvláštní režimy ochrany autorských dělcs_CZ
dc.subjectcopyright lawen_US
dc.subjectprotection of copyright worksen_US
dc.subjectspecial protection regimes of copyright worksen_US
dc.titlePřehled zvláštních režimů ochrany u jednotlivých druhů autorských děl včetně srovnání s ochranou obecnoucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-09-26
dc.description.departmentInstitute of Copyright, Industrial Property and Competition Lawen_US
dc.description.departmentÚstav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžníhocs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId99749
dc.title.translatedAn outline of special regimes of protection with respect to individual types of copyrighted works including the comparison with the general protection regimeen_US
dc.contributor.refereeCísařová, Zuzana
dc.identifier.aleph001508417
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csPřehled zvláštních režimů ochrany u jednotlivých autorských děl včetně srovnání s ochranou obecnou Předmětem a cílem této práce je prozkoumat zvláštní režimy ochrany jednotlivých autorských děl. Než se ale začnu zabývat těmito režimy, bude také potřeba alespoň ve zkratce nastínit historický vývoj autorského práva a základní pojmy autorského práva. Dle mého názoru nelze zkoumat zvláštní režimy ochrany autorského práva bez těchto základních znalostí. V další kapitole se budu věnovat obecnému režimu ochrany autorských děl. Myslím si, že obecná ochrana bude jakýmsi pojítkem, které na jednu stranu uzavře obecnou část této práce a na stranu druhou připraví prostor pro speciality zvláštních režimů ochrany jednotlivých autorských děl. Autorské právo se tradičně řadí do práva soukromého, tedy prozkoumám jednotlivé zásahy do autorových práv a prostředky k jejich ochraně, jejichž cílem je typicky odškodnění poškozeného. Nicméně některé aspekty autorských práv jsou natolik pro společnost důležité, že je chráněno i trestněprávně a správně, tedy prostředky práva veřejného. Pro tuto oblast je naopak typická preventivně represivní metoda řešení protiprávních jednání. Tedy odškodnění poškozeného je až na druhém místě, primární je ochrana společnosti před takovými nežádoucími jevy. V poslední části se dostanu k samotnému...cs_CZ
uk.abstract.enOverview of special protection regimes of copyright works including the comparison with the general protection regime Object and purpose of this work is to explore the special protection regimes of copyright works. But before I start to deal with these regimes, I find necessary to, at least in brief, outline the historical development and basic concepts of copyright law. In my opinion special protection regimes can not be examined without knowledge of these basics. In the next chapter, I will discuss the general protection regime of copyright works. I think it is a sort of bridge between first general chapters on one side and specialities of special protection regimes of copyright works on the other. Copyright law has traditionally belong to private law, so I will explore different interventions to author rights and the means of protection, typically aimed at compensating injured. However, certain aspects of copyright law are so important to society that it is protected by criminal and administraticve means, and those belong to public law. For this area is typical preventive repressive method of solving infringements. Thus compensating injured is on the second place, the primary is to protect society from such undesirable phenomena. In the last part of this work, I'll get to the very core of this work,...en_US
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžníhocs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV