Show simple item record

Phenomenology of body and corporeality
dc.contributor.advisorHogenová, Anna
dc.creatorMíková, Martina
dc.date.accessioned2017-05-07T06:00:27Z
dc.date.available2017-05-07T06:00:27Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/42573
dc.description.abstractMÍKOVÁ, Martina. Fenomenologie těla a tělesnosti. Praha: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 2012, s. 84 Diplomová práce. Téma diplomové práce se zabývá fenomenologií těla a tělesnosti. Jde především o analýzu argumentů pro rozlišení těla a duše na základě Descartových textů Meditace o první filosofii a Vášně duše. Po vystavění karteziánského dualismu, jenž je úvodem do problematiky fenomenologie těla a tělesnosti, následuje rozbor stěžejních pasáží díla Phenomenology of Perception francouzského fenomenologa M. Merleau-Pontyho, který zdůraznil význam lidské tělesnosti, která je podstatnou a určující podmínkou lidského bytí. Třetí kapitola práce se zabývá filosofií pohybu, jelikož svět a člověk jsou ve vzájemném pohybu, a to na základě Patočkových textů Tělo, společenství, jazyk, svět. Diplomovou práci uzavírá kapitola věnující se problematice hře jako symbolu světa v podání Eugena Finka. Klíčová slova: Descartes, vnímání, Pexis, tělo, tělesnost, tělesné schéma, pohyb, svět, hra.cs_CZ
dc.description.abstractMÍKOVÁ, Martina. Phenomenology of body and corporeality. Prague: Faculty of Education, Charles University in Prague, 2012, pp. 84 Master Degree Thesis. The aim of the master thesis deals with the phenomenology of a body and corporeality. This is mainly the analysis of the arguments to distnquish a body and soul based on the Descartes 'Meditations on the First Philosophy' and 'The Passions of the Soul'. The introduction to the Cartesian dualism, which is the introduction to the phenomenology of a body and corporeality, is followed by the analysis of key passages in 'Phenomenology of Perception' by the French phenomenologists M. Merleau-Ponty who accents the importance of human corporeality as the essential and determining condition of human being. The third section deals with the philosophy of movement because the world and a man are in relative motion, based on Patočka's texts 'Body, Community, Language, World'. The final chapter of the thesis is based on the issue of the game as a symbol of the world presented by Eugen Fink. Keywords: Descartes, perception, Pexis, body, corporeality, corporeal scheme, movement, game.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectDescartescs_CZ
dc.subjectvnímánícs_CZ
dc.subjectPexiscs_CZ
dc.subjecttělocs_CZ
dc.subjecttělesnostcs_CZ
dc.subjecttělesné schémacs_CZ
dc.subjectpohybcs_CZ
dc.subjectsvětcs_CZ
dc.subjecthracs_CZ
dc.subjectDescartesen_US
dc.subjectperceptionen_US
dc.subjectPexisen_US
dc.subjectbodyen_US
dc.subjectcorporealityen_US
dc.subjectcorporeal schemeen_US
dc.subjectmovementen_US
dc.subjectgameen_US
dc.titleFenomenologie těla a tělesnostics_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-09-10
dc.description.departmentKatedra občanské výchovy a filosofiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId95418
dc.title.translatedPhenomenology of body and corporealityen_US
dc.contributor.refereeRybák, David
dc.identifier.aleph001499757
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineEducation for Humanities, Philosophy and Ethics for High Schools and Collegesen_US
thesis.degree.disciplineUčitelství společenských věd, filozofie a etiky pro střední školy a vyšší odborné školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra občanské výchovy a filosofiecs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství společenských věd, filozofie a etiky pro střední školy a vyšší odborné školycs_CZ
uk.degree-discipline.enEducation for Humanities, Philosophy and Ethics for High Schools and Collegesen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csMÍKOVÁ, Martina. Fenomenologie těla a tělesnosti. Praha: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 2012, s. 84 Diplomová práce. Téma diplomové práce se zabývá fenomenologií těla a tělesnosti. Jde především o analýzu argumentů pro rozlišení těla a duše na základě Descartových textů Meditace o první filosofii a Vášně duše. Po vystavění karteziánského dualismu, jenž je úvodem do problematiky fenomenologie těla a tělesnosti, následuje rozbor stěžejních pasáží díla Phenomenology of Perception francouzského fenomenologa M. Merleau-Pontyho, který zdůraznil význam lidské tělesnosti, která je podstatnou a určující podmínkou lidského bytí. Třetí kapitola práce se zabývá filosofií pohybu, jelikož svět a člověk jsou ve vzájemném pohybu, a to na základě Patočkových textů Tělo, společenství, jazyk, svět. Diplomovou práci uzavírá kapitola věnující se problematice hře jako symbolu světa v podání Eugena Finka. Klíčová slova: Descartes, vnímání, Pexis, tělo, tělesnost, tělesné schéma, pohyb, svět, hra.cs_CZ
uk.abstract.enMÍKOVÁ, Martina. Phenomenology of body and corporeality. Prague: Faculty of Education, Charles University in Prague, 2012, pp. 84 Master Degree Thesis. The aim of the master thesis deals with the phenomenology of a body and corporeality. This is mainly the analysis of the arguments to distnquish a body and soul based on the Descartes 'Meditations on the First Philosophy' and 'The Passions of the Soul'. The introduction to the Cartesian dualism, which is the introduction to the phenomenology of a body and corporeality, is followed by the analysis of key passages in 'Phenomenology of Perception' by the French phenomenologists M. Merleau-Ponty who accents the importance of human corporeality as the essential and determining condition of human being. The third section deals with the philosophy of movement because the world and a man are in relative motion, based on Patočka's texts 'Body, Community, Language, World'. The final chapter of the thesis is based on the issue of the game as a symbol of the world presented by Eugen Fink. Keywords: Descartes, perception, Pexis, body, corporeality, corporeal scheme, movement, game.en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra občanské výchovy a filosofiecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV