Show simple item record

The effect of spoil-mining subtrate with heavy metal contents on leaf physiological status with emphasis on phenolics content.
dc.contributor.advisorLhotáková, Zuzana
dc.creatorKovářová, Monika
dc.date.accessioned2021-03-25T09:06:21Z
dc.date.available2021-03-25T09:06:21Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/42391
dc.description.abstract5 ABSTRACT Heavy metals abundance in the environment increases via natural and anthropogenic processes, mainly mining and industrial activities. Spoil mine substrates of the Sokolovsko Region characteristic by high heavy metal contents are recultivated by tree planting, e.g. of Scots pine (Pinus sylvestris L.). The diploma thesis is a part of a larger project aimed on interpretation of hyperspectral remote sensing data for monitoring of vegetation physiological state. That is why it is focused on non-specific indicators of stress by heavy metals, which can be detected by foliage spectral analyses. The experimental part of thesis comprises 1) field research on P. sylvestris needles and 2) model pot experiments on tobacco plants. Field research was accomplished in 2009 and 2010 on one control locality and three spoil mine banks localities with different heavy metal soil contents (Hg, As and Cu). Photosynthetic pigments', phenolic compounds'and lignin contents were determined spectrophotometrically. Model pot experiments with tobacco plants (Nicotiana tabacum cv. Samsun) - pilot experiment and experiments 1 and 2 using the spoil mine substrates in 2011 and experiment 3 in 2012 also included treatments with different mercury concentration in irrigation (10 and 15 ppm HgCl2). Gasometric measurements (net...en_US
dc.description.abstract4 ABSTRAKT T žké kovy se do prost edí dostávají skrze p írodní i antropogenní procesy, hlavn t žební a pr myslovou inností. Výsypky d lních substrát Sokolovska obsahující vysoké koncentrace t žkých kov jsou rekultivovány výsadbami d evin, nap . borovice lesní (Pinus sylvestris L.). Diplomová práce je sou ástí širšího projektu zam eného na interpretaci hyperspektrálních dat dálkového pr zkumu pro monitorování stavu vegetace. Proto jsem se v diplomové práci zam ila na nespecifické indikátory stresu t žkými kovy, které jsou detekovatelné ze spektrálních analýz listoví (fotosyntetické pigmenty a fenolické látky). Experimentální ást zahrnuje terénní výzkum na jehlicích P. sylvestris a modelové hrnkové pokusy s rostlinami tabáku. Terénní výzkum probíhal v r. 2009 a 2010 na jedné kontrolní a t ech výsypkových lokalitách s odlišným obsahem t žkých kov (Hg, As a Cu). V jehlicích byly spektrofotometricky zjiš ovány obsahy fotosyntetických pigment , fenolických látek a ligninu. Modelové hrnkové pokusy s rostlinami tabáku (Nicotiana tabacum cv. Samsun) zahrnovaly v r. 2011 pilotní pokus a pokusy 1 a 2 se substráty z výsypkových lokalit a v r. 2012 byly v pokusu 3 zkoumány i varianty s r znou koncentrací rtuti v zálivce (10 ppm HgCl2 a 15 ppm HgCl2). Krom výše uvedených biochemických parametr byla provád na gazometrická...cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.titleVliv výsypkových substrátů s obsahem těžkých kovů na fyziologický stav listu s důrazem na obsah fenolických látek.cs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-09-13
dc.description.departmentDepartment of Experimental Plant Biologyen_US
dc.description.departmentKatedra experimentální biologie rostlincs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId75200
dc.title.translatedThe effect of spoil-mining subtrate with heavy metal contents on leaf physiological status with emphasis on phenolics content.en_US
dc.contributor.refereeSoudek, Petr
dc.identifier.aleph001525020
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineAnatomie a fyziologie rostlincs_CZ
thesis.degree.disciplinePlant Anatomy and Physiologyen_US
thesis.degree.programBiologyen_US
thesis.degree.programBiologiecs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra experimentální biologie rostlincs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Experimental Plant Biologyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAnatomie a fyziologie rostlincs_CZ
uk.degree-discipline.enPlant Anatomy and Physiologyen_US
uk.degree-program.csBiologiecs_CZ
uk.degree-program.enBiologyen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.cs4 ABSTRAKT T žké kovy se do prost edí dostávají skrze p írodní i antropogenní procesy, hlavn t žební a pr myslovou inností. Výsypky d lních substrát Sokolovska obsahující vysoké koncentrace t žkých kov jsou rekultivovány výsadbami d evin, nap . borovice lesní (Pinus sylvestris L.). Diplomová práce je sou ástí širšího projektu zam eného na interpretaci hyperspektrálních dat dálkového pr zkumu pro monitorování stavu vegetace. Proto jsem se v diplomové práci zam ila na nespecifické indikátory stresu t žkými kovy, které jsou detekovatelné ze spektrálních analýz listoví (fotosyntetické pigmenty a fenolické látky). Experimentální ást zahrnuje terénní výzkum na jehlicích P. sylvestris a modelové hrnkové pokusy s rostlinami tabáku. Terénní výzkum probíhal v r. 2009 a 2010 na jedné kontrolní a t ech výsypkových lokalitách s odlišným obsahem t žkých kov (Hg, As a Cu). V jehlicích byly spektrofotometricky zjiš ovány obsahy fotosyntetických pigment , fenolických látek a ligninu. Modelové hrnkové pokusy s rostlinami tabáku (Nicotiana tabacum cv. Samsun) zahrnovaly v r. 2011 pilotní pokus a pokusy 1 a 2 se substráty z výsypkových lokalit a v r. 2012 byly v pokusu 3 zkoumány i varianty s r znou koncentrací rtuti v zálivce (10 ppm HgCl2 a 15 ppm HgCl2). Krom výše uvedených biochemických parametr byla provád na gazometrická...cs_CZ
uk.abstract.en5 ABSTRACT Heavy metals abundance in the environment increases via natural and anthropogenic processes, mainly mining and industrial activities. Spoil mine substrates of the Sokolovsko Region characteristic by high heavy metal contents are recultivated by tree planting, e.g. of Scots pine (Pinus sylvestris L.). The diploma thesis is a part of a larger project aimed on interpretation of hyperspectral remote sensing data for monitoring of vegetation physiological state. That is why it is focused on non-specific indicators of stress by heavy metals, which can be detected by foliage spectral analyses. The experimental part of thesis comprises 1) field research on P. sylvestris needles and 2) model pot experiments on tobacco plants. Field research was accomplished in 2009 and 2010 on one control locality and three spoil mine banks localities with different heavy metal soil contents (Hg, As and Cu). Photosynthetic pigments', phenolic compounds'and lignin contents were determined spectrophotometrically. Model pot experiments with tobacco plants (Nicotiana tabacum cv. Samsun) - pilot experiment and experiments 1 and 2 using the spoil mine substrates in 2011 and experiment 3 in 2012 also included treatments with different mercury concentration in irrigation (10 and 15 ppm HgCl2). Gasometric measurements (net...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra experimentální biologie rostlincs_CZ
thesis.grade.code2
dc.contributor.consultantLipavská, Helena
dc.contributor.consultantAlbrechtová, Jana
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV