Show simple item record

Vampires and Vampirism in archaeological publications in terms of taphonomy and forensic anthropology.
dc.contributor.advisorBrůžek, Jaroslav
dc.creatorDrahošová, Michala
dc.date.accessioned2017-05-07T05:02:16Z
dc.date.available2017-05-07T05:02:16Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/42287
dc.description.abstractTéma vampýrů a vampirismu budí hluboký zájem nejen literárních autorů a čtenářů, ale i médií a široké veřejnosti. Toto téma je též velice důležité z historického a archeologického hlediska, kdy byla v minulosti prováděna jistá protivampirická opatření na tělech zemřelých. A v poslední době se dá říct, že se jedná i o jistý fenomén při interpretaci atypického pohřebního ritu. Bakalářská práce se zabývá některými archeologickými případy, které jsou interpretovány jako vampirické pohřby. Pro jistou a správnou interpretaci nestandardního pohřbu je ale nesmírně důležitá tafonomická analýza a kvalitní kresebná a fotografická dokumentace nalezené situace. Právě znalosti tafonomie, archeotanatologie a forenzní antropologie umožňují v řadě případů vysvětlit některá z udávaných protivampirických opatření. Nicméně dohledat detailní dokumentace publikovaných vampirických pohřbů je mnohdy obtížné až nemožné. Důležitou roli při interpretaci hrají i přirozené rozkladné a geologické procesy. Nestandardní pohřby mohou existovat, ale jak vyplývá ze závěrů práce, bylo by chybou označit každý atypický nález ihned za vampýra bez bližšího ohledání a tafonomické analýzy. Důležitá je revize starších archeologických prací a jejich konfrontace s nejnovějšími poznatky a vývojem vědy.cs_CZ
dc.description.abstractThe topic of vampires and vampirism raises a deep interest among literary authors, readers, the media, and the general public. This topic is also very important from the historical and archaeological point of view, such as when anti-vampiric measures used to be taken on dead bodies in the past. Lately, this topic has become a phenomenon in the interpretation of atypical funeral rites. This thesis deals with some archaeological cases that are interpreted as vampiric funerals. It is extremely important to make a taphonomic analysis, get high quality pictures, and photographic documentation of the particular situation for a non-standard and correct interpretation of the funeral. The knowledge of taphonomy, archeotanatologie and forensic anthropology allow for an explanation of some of the reported anti-vampiric measures in many of these cases. However, it is often difficult or even impossible to trace the detailed documentation of the published vampiric burials. Natural decay and geological processes play an important role in the interpretation of these causes, as well. Non-standard funerals can exist but, as this thesis concludes, it would be a mistake to immediately identify any atypical findings as a vampire without further examination and taphonomic analysis. It is important to revise old...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectvampirismuscs_CZ
dc.subjectvampýrcs_CZ
dc.subjectantivampirická opatřenícs_CZ
dc.subjecttafonomiecs_CZ
dc.subjectarcheologiecs_CZ
dc.subjectforenzní antropologiecs_CZ
dc.subjectvampirismen_US
dc.subjectvampireen_US
dc.subjectantivampiric measureen_US
dc.subjecttaphonomyen_US
dc.subjectarcheologyen_US
dc.subjectforensic anthropologyen_US
dc.titleVampýři a vampirizmus v archeologických publikacích z pohledu tafonomie a forenzní antropologie.cs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-06-05
dc.description.departmentDepartment of Anthropology and Human Geneticsen_US
dc.description.departmentKatedra antropologie a genetiky člověkacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId115067
dc.title.translatedVampires and Vampirism in archaeological publications in terms of taphonomy and forensic anthropology.en_US
dc.contributor.refereeVelemínský, Petr
dc.identifier.aleph001480150
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineBiologyen_US
thesis.degree.disciplineBiologiecs_CZ
thesis.degree.programBiologyen_US
thesis.degree.programBiologiecs_CZ
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra antropologie a genetiky člověkacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Anthropology and Human Geneticsen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csBiologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enBiologyen_US
uk.degree-program.csBiologiecs_CZ
uk.degree-program.enBiologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTéma vampýrů a vampirismu budí hluboký zájem nejen literárních autorů a čtenářů, ale i médií a široké veřejnosti. Toto téma je též velice důležité z historického a archeologického hlediska, kdy byla v minulosti prováděna jistá protivampirická opatření na tělech zemřelých. A v poslední době se dá říct, že se jedná i o jistý fenomén při interpretaci atypického pohřebního ritu. Bakalářská práce se zabývá některými archeologickými případy, které jsou interpretovány jako vampirické pohřby. Pro jistou a správnou interpretaci nestandardního pohřbu je ale nesmírně důležitá tafonomická analýza a kvalitní kresebná a fotografická dokumentace nalezené situace. Právě znalosti tafonomie, archeotanatologie a forenzní antropologie umožňují v řadě případů vysvětlit některá z udávaných protivampirických opatření. Nicméně dohledat detailní dokumentace publikovaných vampirických pohřbů je mnohdy obtížné až nemožné. Důležitou roli při interpretaci hrají i přirozené rozkladné a geologické procesy. Nestandardní pohřby mohou existovat, ale jak vyplývá ze závěrů práce, bylo by chybou označit každý atypický nález ihned za vampýra bez bližšího ohledání a tafonomické analýzy. Důležitá je revize starších archeologických prací a jejich konfrontace s nejnovějšími poznatky a vývojem vědy.cs_CZ
uk.abstract.enThe topic of vampires and vampirism raises a deep interest among literary authors, readers, the media, and the general public. This topic is also very important from the historical and archaeological point of view, such as when anti-vampiric measures used to be taken on dead bodies in the past. Lately, this topic has become a phenomenon in the interpretation of atypical funeral rites. This thesis deals with some archaeological cases that are interpreted as vampiric funerals. It is extremely important to make a taphonomic analysis, get high quality pictures, and photographic documentation of the particular situation for a non-standard and correct interpretation of the funeral. The knowledge of taphonomy, archeotanatologie and forensic anthropology allow for an explanation of some of the reported anti-vampiric measures in many of these cases. However, it is often difficult or even impossible to trace the detailed documentation of the published vampiric burials. Natural decay and geological processes play an important role in the interpretation of these causes, as well. Non-standard funerals can exist but, as this thesis concludes, it would be a mistake to immediately identify any atypical findings as a vampire without further examination and taphonomic analysis. It is important to revise old...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra antropologie a genetiky člověkacs_CZ
dc.identifier.lisID990014801500106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV