Show simple item record

Intergenerational Transmission of Aggressive Behavior within Families as a Cause of Domestic Violence
dc.contributor.advisorLorenzová, Jitka
dc.creatorRůžičková, Světlana
dc.date.accessioned2021-03-26T08:42:30Z
dc.date.available2021-03-26T08:42:30Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/42280
dc.description.abstractDiplomová práce na téma Transgenerační přenos agresivního chování v rodinách jako příčina vzniku domácího násilí má povahu teorericko-empirickou a je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části je definována rodina, její funkce, typy a je popsána patologie rodiny v kontextu s domácím násilím a syndromem CAN. Stěžejní kapitoly této části dále pojednávají o výchovných stylech, rodičovských postojích, charakteristice domácího násilí a vývoji dítěte v rodinách s výskytem domácího násilí. Praktická část obsahuje kvalitativní analýzu dokumentů rodin zasažených domácím násilím, vedených na Městském úřadu Prachatice, oddělení sociálně právní ochrany dětí. Analýzou je zjišťováno, zda lze v těchto rodinách uvažovat o transgeneračním přenosu vzorců chování a výchovných stylů z rodiny orientační do rodiny prokreační. Analýza je doplněna případovou studií a polostrukturovaným rozhovorem. Klíčová slova Rodina, funkce rodiny, výchovné styly, vývoj dítěte, domácí násilí, syndrom týrané ženy, dítě jako oběť domácího násilí, syndrom CAN, transgenerační přenos domácího násilí.cs_CZ
dc.description.abstractThesis Transgeneration transfer of aggressive behaviour in families as a cause of domestic violence has theoretically - empirical nature and is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part is defined by the family, its functions, types, and family pathology is described in the context of domestic violence and CAN syndrome. The central chapters of this section also deal with educational styles, parental attitudes, characteristics of domestic violence and child development in families with the occurrence of domestic violence. The practical part includes a qualitative analysis of documents, families affected by domestic violence, held at the Municipal Office Prachatice, department of Social and legal protection of children. The analysis examined whether these families can be considered the transgeneration transfer patterns of behaviour and styles of upbringing family to multiply family. The analysis is complemented by interviewed case study. Keywords Family, functions of family, styles of education, child evolution, domestic violence, battered woman syndrome, child as a victim of domestic violence, Child Abuse And Neglect syndrome, transgenerational transmission of domestic violence.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectfamilyen_US
dc.subjectfunctions of familyen_US
dc.subjectstyles of educationen_US
dc.subjectchild evolutionen_US
dc.subjectdomestic violenceen_US
dc.subjectbattered woman syndromeen_US
dc.subjectchild as a victim of domestic violenceen_US
dc.subjectChild Abuse And Neglect syndromeen_US
dc.subjecttransgenerational transmission of domestic violenceen_US
dc.subjectrodina,funkce rodinycs_CZ
dc.subjectvýchovné styly,vývoj dítěte.domácí násilícs_CZ
dc.subjectsyndrom týrané ženy,dítě jako oběť domácího násilícs_CZ
dc.subjectsyndrom Cancs_CZ
dc.subjecttransgenerační přenos domácího násilícs_CZ
dc.titleTransgenerační přenos agresivního chování v rodinách jako příčina vzniku domácího násilícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-09-25
dc.description.departmentKatedra pedagogikycs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Educationen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.identifier.repId105026
dc.title.translatedIntergenerational Transmission of Aggressive Behavior within Families as a Cause of Domestic Violenceen_US
dc.contributor.refereeKrykorková, Hana
dc.identifier.aleph001507900
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineSocial Educationen_US
thesis.degree.disciplineSociální pedagogikacs_CZ
thesis.degree.programPedagogikacs_CZ
thesis.degree.programPedagogyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Katedra pedagogikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Department of Educationen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csSociální pedagogikacs_CZ
uk.degree-discipline.enSocial Educationen_US
uk.degree-program.csPedagogikacs_CZ
uk.degree-program.enPedagogyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce na téma Transgenerační přenos agresivního chování v rodinách jako příčina vzniku domácího násilí má povahu teorericko-empirickou a je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části je definována rodina, její funkce, typy a je popsána patologie rodiny v kontextu s domácím násilím a syndromem CAN. Stěžejní kapitoly této části dále pojednávají o výchovných stylech, rodičovských postojích, charakteristice domácího násilí a vývoji dítěte v rodinách s výskytem domácího násilí. Praktická část obsahuje kvalitativní analýzu dokumentů rodin zasažených domácím násilím, vedených na Městském úřadu Prachatice, oddělení sociálně právní ochrany dětí. Analýzou je zjišťováno, zda lze v těchto rodinách uvažovat o transgeneračním přenosu vzorců chování a výchovných stylů z rodiny orientační do rodiny prokreační. Analýza je doplněna případovou studií a polostrukturovaným rozhovorem. Klíčová slova Rodina, funkce rodiny, výchovné styly, vývoj dítěte, domácí násilí, syndrom týrané ženy, dítě jako oběť domácího násilí, syndrom CAN, transgenerační přenos domácího násilí.cs_CZ
uk.abstract.enThesis Transgeneration transfer of aggressive behaviour in families as a cause of domestic violence has theoretically - empirical nature and is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part is defined by the family, its functions, types, and family pathology is described in the context of domestic violence and CAN syndrome. The central chapters of this section also deal with educational styles, parental attitudes, characteristics of domestic violence and child development in families with the occurrence of domestic violence. The practical part includes a qualitative analysis of documents, families affected by domestic violence, held at the Municipal Office Prachatice, department of Social and legal protection of children. The analysis examined whether these families can be considered the transgeneration transfer patterns of behaviour and styles of upbringing family to multiply family. The analysis is complemented by interviewed case study. Keywords Family, functions of family, styles of education, child evolution, domestic violence, battered woman syndrome, child as a victim of domestic violence, Child Abuse And Neglect syndrome, transgenerational transmission of domestic violence.en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra pedagogikycs_CZ
thesis.grade.code1
dc.contributor.consultantSchönfelderová, Marie
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO
dc.identifier.lisID990015079000106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV