Show simple item record

Changability of human nature in light of a value
dc.contributor.advisorBarabas, Marína
dc.creatorJelínek, Jakub
dc.date.accessioned2017-05-07T04:24:32Z
dc.date.available2017-05-07T04:24:32Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/42105
dc.description.abstractTato práce představuje na kontrastu Kantovy morální filosofie s buddhistickým myšlením otázku, je-li naše přirozenost změnitelná a v etickém smyslu hodná změny. Kantova koncepce spojuje moralitu s nátlakem na touhy (především je řeč o náklonnostech - navyklých smyslových žádostech), protože chápe smyslovost, do které je řadí, jako danost. Rozpolcení člověka na rozum (stojící mimo kauzalitu) a smyslovost je příčinou, proč Kantovy pokusy zahrnout do svého systému morální pokrok směrem k "radostnému plnění povinnosti" končí nezdarem, nemá-li tento systém projít radikální rekonstrukcí. Zkušenost touhy však ukazuje její ne-mechanické založení, založení v rozumění předmětu jako hodnotnému pro nás. Buddhistická nauka o ne-já (podobně jako Heideggerova myšlenka, že si zprvu rozumíme mylně jako vyskytujícímu se jsoucnu) toto rozumění problematizuje. Sebe- vymezení zakládající touhu znamená rozumět si jako předmětu, s nímž se může něco stát a jenž může mít nějaké atributy. Zkušenost svobody ale ukazuje, že naše moc jednat není takovouto možností. Jsme-li sto rozpoznat sebe-vymezení (sobectví) jako omyl, znamená to změnitelnost naší povahy. A jelikož nás takové nazírání zbavuje tíhy života vůbec (dukkha), je odpovědí na základní etickou otázku, "jak žít".cs_CZ
dc.description.abstractThis work presents the question whether our nature is changeable and deserves changing in the ethical sense, on the contrast of Kant's moral philosophy with Buddhist thinking. Kant's approach associates morality with pressure on desires (mainly speaking of inclinations - habitual sensuous desires) because it understands sensuality - where it places them - as given. Splitting a human being into reason (standing aside from causality) and sensuality is the cause why Kant's efforts to incorporate moral progress (towards "joyful fulfilling of one's duty") into his system fail, unless it is to undergo a radical reconstruction. However, the experience of craving shows its non-mechanical basis, the basis in understanding its object as of a value for us. The Buddhist account of non-self (similarly to Heidegger's thought that we at first understand ourselves wrongly as an entity that only occurs) problematises this understanding. The self-demarcation, which establishes craving means understanding oneself as an object, with which something can happen and which can have some attributes. But our experience of freedom shows, that our power to act is not a possibility of that sort. If we are able to recognize self-demarcation (selfishness) as a fallacy, it means that our nature is changeable. And because such...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectKantcs_CZ
dc.subjectBuddhacs_CZ
dc.subjectetikacs_CZ
dc.subjectpřirozenostcs_CZ
dc.subjectKanten_US
dc.subjectBuddhaen_US
dc.subjectethicsen_US
dc.subjectnatureen_US
dc.titleZměnitelnost lidské přirozenosti ve světle hodnotycs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-09-11
dc.description.departmentInstitute of Philosophy and Religious Studiesen_US
dc.description.departmentÚstav filosofie a religionistikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId81195
dc.title.translatedChangability of human nature in light of a valueen_US
dc.contributor.refereeHolba, Jiří
dc.identifier.aleph001500360
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePhilosophyen_US
thesis.degree.disciplineFilozofiecs_CZ
thesis.degree.programPhilosophyen_US
thesis.degree.programFilozofiecs_CZ
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Ústav filosofie a religionistikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Institute of Philosophy and Religious Studiesen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csFilozofiecs_CZ
uk.degree-discipline.enPhilosophyen_US
uk.degree-program.csFilozofiecs_CZ
uk.degree-program.enPhilosophyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato práce představuje na kontrastu Kantovy morální filosofie s buddhistickým myšlením otázku, je-li naše přirozenost změnitelná a v etickém smyslu hodná změny. Kantova koncepce spojuje moralitu s nátlakem na touhy (především je řeč o náklonnostech - navyklých smyslových žádostech), protože chápe smyslovost, do které je řadí, jako danost. Rozpolcení člověka na rozum (stojící mimo kauzalitu) a smyslovost je příčinou, proč Kantovy pokusy zahrnout do svého systému morální pokrok směrem k "radostnému plnění povinnosti" končí nezdarem, nemá-li tento systém projít radikální rekonstrukcí. Zkušenost touhy však ukazuje její ne-mechanické založení, založení v rozumění předmětu jako hodnotnému pro nás. Buddhistická nauka o ne-já (podobně jako Heideggerova myšlenka, že si zprvu rozumíme mylně jako vyskytujícímu se jsoucnu) toto rozumění problematizuje. Sebe- vymezení zakládající touhu znamená rozumět si jako předmětu, s nímž se může něco stát a jenž může mít nějaké atributy. Zkušenost svobody ale ukazuje, že naše moc jednat není takovouto možností. Jsme-li sto rozpoznat sebe-vymezení (sobectví) jako omyl, znamená to změnitelnost naší povahy. A jelikož nás takové nazírání zbavuje tíhy života vůbec (dukkha), je odpovědí na základní etickou otázku, "jak žít".cs_CZ
uk.abstract.enThis work presents the question whether our nature is changeable and deserves changing in the ethical sense, on the contrast of Kant's moral philosophy with Buddhist thinking. Kant's approach associates morality with pressure on desires (mainly speaking of inclinations - habitual sensuous desires) because it understands sensuality - where it places them - as given. Splitting a human being into reason (standing aside from causality) and sensuality is the cause why Kant's efforts to incorporate moral progress (towards "joyful fulfilling of one's duty") into his system fail, unless it is to undergo a radical reconstruction. However, the experience of craving shows its non-mechanical basis, the basis in understanding its object as of a value for us. The Buddhist account of non-self (similarly to Heidegger's thought that we at first understand ourselves wrongly as an entity that only occurs) problematises this understanding. The self-demarcation, which establishes craving means understanding oneself as an object, with which something can happen and which can have some attributes. But our experience of freedom shows, that our power to act is not a possibility of that sort. If we are able to recognize self-demarcation (selfishness) as a fallacy, it means that our nature is changeable. And because such...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav filosofie a religionistikycs_CZ
dc.identifier.lisID990015003600106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV