Show simple item record

Pěvecké sbory v životě církevního společenství
dc.contributor.advisorBeneš, Ladislav
dc.creatorVeverková, Zuzana
dc.date.accessioned2017-05-07T03:49:41Z
dc.date.available2017-05-07T03:49:41Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/41941
dc.description.abstractTáto práca pojednáva o vývoji chorálnej hudby v kresťanských spoločenstvách. Čitateľovi poskytuje pohľad na jej vývoj v rôznych časových obdobiach, od čias Starej zmluvy cez intertestamentálne obdobie, Novú zmluvu, obdobie rannej cirkvi a historický vývoj od šiesteho storočia cez reformáciu až po dvadsiate storočie, kde sa buď sústredí na jednotlivých prispievateľov do vývoja hudby tj. hudobných skladateľov, kráľov atď., alebo zachovanie špecifických artefaktov tzn. spisy. Tento vývoj potom berie do úvahy pri hodnotení postavenia hudby v týchto časových obdobiach a poukazuje na zmeny, ktoré nastali. Ďalej sa zaujíma o úlohy Cirkvi a Speváckych zborov a plnenie týchto úloh a napokon predostiera časté problémy pri budovaní cirkevných hudobných programov a snaží sa poskytnúť čitateľovi určité riešenia ako sa týchto problémov zbaviť a využiť celý potenciál hudobných programov, ktorý môžu v našich cirkvách poskytnúť. Taktiež sa zameriava na výskyt chorálnej hudby a viery v spomínaných dobách a s pomocou použitej literatúry poskytuje podporné dôkazy k vytvorenej hypotéze. Viera a jej spojenie s chorálnou hudbou je v hlavnej úlohe tejto práce a venuje sa jej adekvátne množstvo pozornosti či už v ohľade na vývoj hudby, alebo na vnútrocirkevné problémy, ktorým čelia dnešné spoločenstvá.cs_CZ
dc.description.abstractThis bachelor work is focused on development of choral music in Christian communities. It provides the reader with a perspective on its' evolution in different time periods from The Old Testament period through intertestamental period, New Testament, Early Church and historical development from the sixth century through reformation to the twentieth century, where it either focuses on individual contributors to music development (that is musical composers, kings etc.) or conservation of specific artifacts (files, records and writings). This development is then taken into account when evaluating position of music in these time periods and it mentions the occurrence of changes. Next, the paper is interested in the roles of Church and choirs and in fulfillment of these roles. Finally it presents common problems when building a church music program and tries to provide the reader with some solutions to rid of those problems and use an entire potential of music programs that they offer. It also focuses on the presence of choral music and faith in the mentioned time periods and gives supporting evidence on the produced hypotheses with the help of used literature. Faith and its' connection to choral music is a protagonist of this work and is given a fair amount of attention in regard to either development...en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Evangelická teologická fakultacs_CZ
dc.subjectChorálna hudbacs_CZ
dc.subjectvývojcs_CZ
dc.subjectvieracs_CZ
dc.subjectChoral musicen_US
dc.subjectdevelopmenten_US
dc.subjectfaithen_US
dc.titleChoirs in the Life of Church Communityen_US
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-09-19
dc.description.departmentDepartment of Practical Theologyen_US
dc.description.departmentKatedra praktické teologiecs_CZ
dc.description.facultyProtestant Theological Facultyen_US
dc.description.facultyEvangelická teologická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId118226
dc.title.translatedPěvecké sbory v životě církevního společenstvícs_CZ
dc.contributor.refereeFilipi, Pavel
dc.identifier.aleph001605112
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineProtestant Theologyen_US
thesis.degree.disciplineEvangelická teologiecs_CZ
thesis.degree.programTheologyen_US
thesis.degree.programTeologiecs_CZ
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csEvangelická teologická fakulta::Katedra praktické teologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enProtestant Theological Faculty::Department of Practical Theologyen_US
uk.faculty-name.csEvangelická teologická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enProtestant Theological Facultyen_US
uk.faculty-abbr.csETFcs_CZ
uk.degree-discipline.csEvangelická teologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enProtestant Theologyen_US
uk.degree-program.csTeologiecs_CZ
uk.degree-program.enTheologyen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csTáto práca pojednáva o vývoji chorálnej hudby v kresťanských spoločenstvách. Čitateľovi poskytuje pohľad na jej vývoj v rôznych časových obdobiach, od čias Starej zmluvy cez intertestamentálne obdobie, Novú zmluvu, obdobie rannej cirkvi a historický vývoj od šiesteho storočia cez reformáciu až po dvadsiate storočie, kde sa buď sústredí na jednotlivých prispievateľov do vývoja hudby tj. hudobných skladateľov, kráľov atď., alebo zachovanie špecifických artefaktov tzn. spisy. Tento vývoj potom berie do úvahy pri hodnotení postavenia hudby v týchto časových obdobiach a poukazuje na zmeny, ktoré nastali. Ďalej sa zaujíma o úlohy Cirkvi a Speváckych zborov a plnenie týchto úloh a napokon predostiera časté problémy pri budovaní cirkevných hudobných programov a snaží sa poskytnúť čitateľovi určité riešenia ako sa týchto problémov zbaviť a využiť celý potenciál hudobných programov, ktorý môžu v našich cirkvách poskytnúť. Taktiež sa zameriava na výskyt chorálnej hudby a viery v spomínaných dobách a s pomocou použitej literatúry poskytuje podporné dôkazy k vytvorenej hypotéze. Viera a jej spojenie s chorálnou hudbou je v hlavnej úlohe tejto práce a venuje sa jej adekvátne množstvo pozornosti či už v ohľade na vývoj hudby, alebo na vnútrocirkevné problémy, ktorým čelia dnešné spoločenstvá.cs_CZ
uk.abstract.enThis bachelor work is focused on development of choral music in Christian communities. It provides the reader with a perspective on its' evolution in different time periods from The Old Testament period through intertestamental period, New Testament, Early Church and historical development from the sixth century through reformation to the twentieth century, where it either focuses on individual contributors to music development (that is musical composers, kings etc.) or conservation of specific artifacts (files, records and writings). This development is then taken into account when evaluating position of music in these time periods and it mentions the occurrence of changes. Next, the paper is interested in the roles of Church and choirs and in fulfillment of these roles. Finally it presents common problems when building a church music program and tries to provide the reader with some solutions to rid of those problems and use an entire potential of music programs that they offer. It also focuses on the presence of choral music and faith in the mentioned time periods and gives supporting evidence on the produced hypotheses with the help of used literature. Faith and its' connection to choral music is a protagonist of this work and is given a fair amount of attention in regard to either development...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, Katedra praktické teologiecs_CZ
dc.identifier.lisID990016051120106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV