Show simple item record

Risks of being on diet for middle - aged women
dc.contributor.advisorMarádová, Eva
dc.creatorPlachá, Barbora
dc.date.accessioned2017-05-07T03:40:08Z
dc.date.available2017-05-07T03:40:08Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/41894
dc.description.abstractBakalá ská práce pojednává o rizicích diet u žen st edního v ku (45 - 60 let). Práce je rozd lena na ást teoretickou a praktickou. Teoretická ást obecn charakterizuje období klimakteria, které nastává práv u žen ve st edním v ku. Informuje o základních zásadách racionálního stravování. Zabývá se problematikou nadváhy a obezity a s tím souvisejících reduk ních diet a jejich vlivem na zdravotní stav žen. Na základ odborných poznatk uvádí doporu ení, jak vhodn upravit jídelní ek. Praktickou ástí je dotazníkové šet ení, které je zam eno na stravovací zvyklosti žen a zkušenosti s reduk ními dietami. Jednotlivé výsledky jsou zhodnoceny a diskutovány v záv ru práce. Z výsledk dotazníkového šet ení je patrná nedostate ná informovanost sledované skupiny žen st edního v ku, zejména ohledn zdravotních rizik p i reduk ních dietách.cs_CZ
dc.description.abstractThe bachelor work focuses on the risks of women's diets in middle age (45 - 60 years of age). The work is divided into theoretical and practical part. Theoretical part characterises generally the period of menopause which just emerges in the women's middle age. It refers to the basic principles of rational eating. It regards the issues of overweight and obesity and related reduction diets and their impact on health conditions of women. Based on the technical findings, the work makes recommendations how to adjust a diet in a suitable way. Practical part includes the questionnaire inquiry which is aimed at women's eating habits and their experience with reduction diets. The individual results are evaluated and discussed in the conclusion of the study. The results of the questionnaire survey indicate apparent lack of information of middle - aged women especially in terms of health risks related to reduction diets.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectStřední věkcs_CZ
dc.subjectživotní stylcs_CZ
dc.subjectmenopauzacs_CZ
dc.subjectstravovánícs_CZ
dc.subjectobezitacs_CZ
dc.subjectdietacs_CZ
dc.subjectMiddle ageen_US
dc.subjectlife satisfactionen_US
dc.subjectmenopauseen_US
dc.subjectmeal planen_US
dc.subjectobesityen_US
dc.subjectdieten_US
dc.titleRizika diet u žen středního věkucs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-09-13
dc.description.departmentKatedra pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId100715
dc.title.translatedRisks of being on diet for middle - aged womenen_US
dc.contributor.refereeHanušová, Jaroslava
dc.identifier.aleph001571962
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineBiology, Geology and Environmental Studies Oriented at Education - Health Educationen_US
thesis.degree.disciplineBiologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání - Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávánícs_CZ
thesis.degree.programSpecialization in Educationen_US
thesis.degree.programSpecializace v pedagogicecs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csBiologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání - Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávánícs_CZ
uk.degree-discipline.enBiology, Geology and Environmental Studies Oriented at Education - Health Educationen_US
uk.degree-program.csSpecializace v pedagogicecs_CZ
uk.degree-program.enSpecialization in Educationen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csBakalá ská práce pojednává o rizicích diet u žen st edního v ku (45 - 60 let). Práce je rozd lena na ást teoretickou a praktickou. Teoretická ást obecn charakterizuje období klimakteria, které nastává práv u žen ve st edním v ku. Informuje o základních zásadách racionálního stravování. Zabývá se problematikou nadváhy a obezity a s tím souvisejících reduk ních diet a jejich vlivem na zdravotní stav žen. Na základ odborných poznatk uvádí doporu ení, jak vhodn upravit jídelní ek. Praktickou ástí je dotazníkové šet ení, které je zam eno na stravovací zvyklosti žen a zkušenosti s reduk ními dietami. Jednotlivé výsledky jsou zhodnoceny a diskutovány v záv ru práce. Z výsledk dotazníkového šet ení je patrná nedostate ná informovanost sledované skupiny žen st edního v ku, zejména ohledn zdravotních rizik p i reduk ních dietách.cs_CZ
uk.abstract.enThe bachelor work focuses on the risks of women's diets in middle age (45 - 60 years of age). The work is divided into theoretical and practical part. Theoretical part characterises generally the period of menopause which just emerges in the women's middle age. It refers to the basic principles of rational eating. It regards the issues of overweight and obesity and related reduction diets and their impact on health conditions of women. Based on the technical findings, the work makes recommendations how to adjust a diet in a suitable way. Practical part includes the questionnaire inquiry which is aimed at women's eating habits and their experience with reduction diets. The individual results are evaluated and discussed in the conclusion of the study. The results of the questionnaire survey indicate apparent lack of information of middle - aged women especially in terms of health risks related to reduction diets.en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogikycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV