Show simple item record

Freedom of Religion or Belief in the Context of European and International Law
dc.contributor.advisorScheu, Harald Christian
dc.creatorBartoň, Daniel
dc.date.accessioned2019-05-02T18:21:51Z
dc.date.available2019-05-02T18:21:51Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/41685
dc.description.abstractTato doktorská disertační práce pojednává o vybraných aspektech svobody náboženství v Evropě. Jejím cílem je představit právní rámec, ve kterém se náboženská svoboda vysky- tuje, a zasadit tuto d·ležitou svobodu do širšího kulturního, náboženského a lidskopráv- ního kontextu. D·sledná kontextualizace, zd·razňovaná v pr·běhu celé práce, vychází z předpokladu, že není možné vyextrahovat čistě právní koncept náboženské svobody, který by nebyl ovlivněn společenskými, právními, kulturními a náboženskými kontexty jeho au- tor·; ve skutečnosti je chápání náboženské svobody každého člověka zakořeněno v jeho kultuře, náboženství a životní zkušenosti. Tento závěr by však neměl vést k naprostému skepticismu ohledně porozumění nábožen- ské svobodě a ohledně možnosti její celosvětové ochrany. Právě naopak, měl by motivovat každého interpreta a zákonodárce v oblasti náboženské svobody ke studiu rozličných po- rozumění všech osob dotčených v konkrétním případě nebo v určité situaci. Po d·kladném studiu všech nárok· vycházejících z náboženské svobody a po zohlednění všech dalších práv, princip· a zájm· vyskytujících se v daném případu či situaci, by mělo být podstatně jednoduší činit spravedlivější rozhodnutí, než by tomu bylo bez zohlednění zmíněných po- rozumění a kontext·. Cesta této disertační práce skrze...cs_CZ
dc.description.abstractFreedom of Religion or Belief in the Context of European and International Law This PhD dissertation focuses on selected aspects of freedom of religion or belief in Europe. It aims to introduce the legal framework in which religious freedom has to operate, and to place this essential freedom into a broader cultural, religious and human rights context. The contextualisation emphasised throughout this dissertation is based on an assumption that it is not possible to establish a pure legal notion of religious freedom that would not bear any imprint of the societal, legal, cultural and religious context of its authors; in reality, each person's understanding of religious freedom is rooted in his culture, religion and experience. This should not lead, however, to a complete rejection of the possibility of a common understanding and universal protection of religious freedom. On the contrary, it should motivate each interpreter and law-maker in the area of religious freedom to study the understandings of all persons and entities involved in a particular case or situation. Having thoroughly studied all presented claims rooted in religious freedom and having taken into consideration all other rights, principles and interests involved, it should be possible for the decision-makers to resolve the case in a...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectsvoboda náboženstvícs_CZ
dc.subjectEvropský soud pro lidská právacs_CZ
dc.subjectEvropská úmluva o lidských právechcs_CZ
dc.subjectnáboženské symbolycs_CZ
dc.subjectsvoboda projevucs_CZ
dc.subjectlidská důstojnostcs_CZ
dc.subjectsekularismuscs_CZ
dc.subjectreligious freedomen_US
dc.subjectEuropean Court of Human Rightsen_US
dc.subjectEuropean Convention on Human Rightsen_US
dc.subjectreligious symbolsen_US
dc.subjectfreedom of expressionen_US
dc.subjecthuman dignityen_US
dc.subjectsecularismen_US
dc.titleSvoboda náboženského vyznání v kontextu evropského a mezinárodního právacs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-09-20
dc.description.departmentDepartment of European Lawen_US
dc.description.departmentKatedra evropského právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId68947
dc.title.translatedFreedom of Religion or Belief in the Context of European and International Lawen_US
dc.contributor.refereeBílková, Veronika
dc.contributor.refereeMachalová, Tatiana
dc.identifier.aleph001524421
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineVeřejné právo I - Ústavní právo, mezinárodní právo, evropské právocs_CZ
thesis.degree.disciplinePublic Law I - Constitutional Law, International Law, European Lawen_US
thesis.degree.programTeoretické právní vědycs_CZ
thesis.degree.programTheoretical Legal Scienceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csVeřejné právo I - Ústavní právo, mezinárodní právo, evropské právocs_CZ
uk.degree-discipline.enPublic Law I - Constitutional Law, International Law, European Lawen_US
uk.degree-program.csTeoretické právní vědycs_CZ
uk.degree-program.enTheoretical Legal Scienceen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csTato doktorská disertační práce pojednává o vybraných aspektech svobody náboženství v Evropě. Jejím cílem je představit právní rámec, ve kterém se náboženská svoboda vysky- tuje, a zasadit tuto d·ležitou svobodu do širšího kulturního, náboženského a lidskopráv- ního kontextu. D·sledná kontextualizace, zd·razňovaná v pr·běhu celé práce, vychází z předpokladu, že není možné vyextrahovat čistě právní koncept náboženské svobody, který by nebyl ovlivněn společenskými, právními, kulturními a náboženskými kontexty jeho au- tor·; ve skutečnosti je chápání náboženské svobody každého člověka zakořeněno v jeho kultuře, náboženství a životní zkušenosti. Tento závěr by však neměl vést k naprostému skepticismu ohledně porozumění nábožen- ské svobodě a ohledně možnosti její celosvětové ochrany. Právě naopak, měl by motivovat každého interpreta a zákonodárce v oblasti náboženské svobody ke studiu rozličných po- rozumění všech osob dotčených v konkrétním případě nebo v určité situaci. Po d·kladném studiu všech nárok· vycházejících z náboženské svobody a po zohlednění všech dalších práv, princip· a zájm· vyskytujících se v daném případu či situaci, by mělo být podstatně jednoduší činit spravedlivější rozhodnutí, než by tomu bylo bez zohlednění zmíněných po- rozumění a kontext·. Cesta této disertační práce skrze...cs_CZ
uk.abstract.enFreedom of Religion or Belief in the Context of European and International Law This PhD dissertation focuses on selected aspects of freedom of religion or belief in Europe. It aims to introduce the legal framework in which religious freedom has to operate, and to place this essential freedom into a broader cultural, religious and human rights context. The contextualisation emphasised throughout this dissertation is based on an assumption that it is not possible to establish a pure legal notion of religious freedom that would not bear any imprint of the societal, legal, cultural and religious context of its authors; in reality, each person's understanding of religious freedom is rooted in his culture, religion and experience. This should not lead, however, to a complete rejection of the possibility of a common understanding and universal protection of religious freedom. On the contrary, it should motivate each interpreter and law-maker in the area of religious freedom to study the understandings of all persons and entities involved in a particular case or situation. Having thoroughly studied all presented claims rooted in religious freedom and having taken into consideration all other rights, principles and interests involved, it should be possible for the decision-makers to resolve the case in a...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra evropského právacs_CZ
thesis.grade.codeP


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV