Show simple item record

Flow and diffusion characteristics inside the urban area
dc.contributor.advisorJaňour, Zbyněk
dc.creatorChaloupecká, Hana
dc.date.accessioned2017-05-07T01:48:30Z
dc.date.available2017-05-07T01:48:30Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/41580
dc.description.abstractNázev práce: Proudění a difúze uvnitř městské zástavby Autor: Hana Chaloupecká Katedra: Katedra meteorologie a ochrany prostředí Vedoucí diplomové práce: prof. RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc., ÚT AV ČR, v. v. i. e - mail vedoucího: janour@it.cas.cz Abstrakt: Jedinečnost měst spočívá i v tom, že se zde nalézá výstavba rozličných tvarů. Hlavním tématem této práce je porovnání šíření koncentrací v zástavbách odlišných typů. Zabývali jsme se domy tvořenými jednotlivými kvádry dvou odlišných délek rozestavených rovnoběžně, poté na dvory. Ke zkoumání šíření znečištění v těchto sídlištích jsme zvolili metodu fyzikálního modelování. K tomuto účelu jsme v první části práce nejprve shrnuli teorii o mezní vrstvě atmosféry a fyzikálního modelování. Dále jsme se zabývali již experimenty. Měření probíhalo na modelu v měřítku 1 : 300 v aerodynamickém tunelu Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. v Novém Knínu. Ověřili jsme požadavky kladené na podobnost reálné mezní vrstvy a mezní vrstvy modelované v tunelu. Při samotném měření koncentrací v sídlištních zástavbách jsme nesledovali vlečku táhnoucí se od zdroje znečištění, ale studovali jsme úlohu k této inverzní. Měřili jsme koncentrace ve dvou pevných bodech vypouštěných postupně v různých bodech námi definovaných sídlišť. Výsledky ukázaly citlivost šíření koncentrací na tvar...cs_CZ
dc.description.abstractTitle: Flow and diffusion characteristics inside the urban area Author: Hana Chaloupecká Department: Department of meteorology and enviroment protection Supervisor: prof. RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc., IT AS CR, v. v. i. Supervisor's e - mail: janour@it.cas.cz Abstract: Uniqueness of different towns, consists of various shapes of buildings. The main topic of this work is to compare concentration diffusion within groups of buildings of various types. We pursued houses made of single blocks of two different lengths - they were placed parallel or in courtyards. For research of pollution diffusion within the housing estates a method of physical modelling has been used. For this purpose we summarized a theory of atmospheric boundary layer and physical modelling at first. Then we pursued experiments. Measuring took place in a model in scale 1 : 300 inside an aerodynamic wind tunnel of the Institute of Thermomechanics AS in Nový Knín. We checked out the requirements placed on similarity of the real boundary layer and boundary layer modelled in the tunnel. By the measuring of concentration in urban areas we weren't watching a plume from the pollution source but we were studying an inversion task. We measured concentrations in two fixed points from different point sources inside the defined areas. A sensitivity of...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectmezní vrstva atmosférycs_CZ
dc.subjectfyzikální modelovánícs_CZ
dc.subjectměstská zástavbacs_CZ
dc.subjectdifúze pasivní příměsics_CZ
dc.subjectatmospheric boundary layeren_US
dc.subjectphysical modellingen_US
dc.subjecturban areasen_US
dc.subjectdispersion of passive contaminanten_US
dc.titleProudění a difúze uvnitř městské zástavbycs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-05-15
dc.description.departmentDepartment of Atmospheric Physicsen_US
dc.description.departmentKatedra fyziky atmosférycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.identifier.repId76593
dc.title.translatedFlow and diffusion characteristics inside the urban areaen_US
dc.contributor.refereeBrechler, Josef
dc.identifier.aleph001465518
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineMeteorology and Climatologyen_US
thesis.degree.disciplineMeteorologie a klimatologiecs_CZ
thesis.degree.programPhysicsen_US
thesis.degree.programFyzikacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra fyziky atmosférycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Atmospheric Physicsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csMeteorologie a klimatologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enMeteorology and Climatologyen_US
uk.degree-program.csFyzikacs_CZ
uk.degree-program.enPhysicsen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csNázev práce: Proudění a difúze uvnitř městské zástavby Autor: Hana Chaloupecká Katedra: Katedra meteorologie a ochrany prostředí Vedoucí diplomové práce: prof. RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc., ÚT AV ČR, v. v. i. e - mail vedoucího: janour@it.cas.cz Abstrakt: Jedinečnost měst spočívá i v tom, že se zde nalézá výstavba rozličných tvarů. Hlavním tématem této práce je porovnání šíření koncentrací v zástavbách odlišných typů. Zabývali jsme se domy tvořenými jednotlivými kvádry dvou odlišných délek rozestavených rovnoběžně, poté na dvory. Ke zkoumání šíření znečištění v těchto sídlištích jsme zvolili metodu fyzikálního modelování. K tomuto účelu jsme v první části práce nejprve shrnuli teorii o mezní vrstvě atmosféry a fyzikálního modelování. Dále jsme se zabývali již experimenty. Měření probíhalo na modelu v měřítku 1 : 300 v aerodynamickém tunelu Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. v Novém Knínu. Ověřili jsme požadavky kladené na podobnost reálné mezní vrstvy a mezní vrstvy modelované v tunelu. Při samotném měření koncentrací v sídlištních zástavbách jsme nesledovali vlečku táhnoucí se od zdroje znečištění, ale studovali jsme úlohu k této inverzní. Měřili jsme koncentrace ve dvou pevných bodech vypouštěných postupně v různých bodech námi definovaných sídlišť. Výsledky ukázaly citlivost šíření koncentrací na tvar...cs_CZ
uk.abstract.enTitle: Flow and diffusion characteristics inside the urban area Author: Hana Chaloupecká Department: Department of meteorology and enviroment protection Supervisor: prof. RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc., IT AS CR, v. v. i. Supervisor's e - mail: janour@it.cas.cz Abstract: Uniqueness of different towns, consists of various shapes of buildings. The main topic of this work is to compare concentration diffusion within groups of buildings of various types. We pursued houses made of single blocks of two different lengths - they were placed parallel or in courtyards. For research of pollution diffusion within the housing estates a method of physical modelling has been used. For this purpose we summarized a theory of atmospheric boundary layer and physical modelling at first. Then we pursued experiments. Measuring took place in a model in scale 1 : 300 inside an aerodynamic wind tunnel of the Institute of Thermomechanics AS in Nový Knín. We checked out the requirements placed on similarity of the real boundary layer and boundary layer modelled in the tunnel. By the measuring of concentration in urban areas we weren't watching a plume from the pollution source but we were studying an inversion task. We measured concentrations in two fixed points from different point sources inside the defined areas. A sensitivity of...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra fyziky atmosférycs_CZ
dc.identifier.lisID990014655180106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV