Show simple item record

Analysis of the development level of funding the direct costs of basic education in regions
dc.contributor.advisorMarková, Jana
dc.creatorKoudelková, Miluše
dc.date.accessioned2017-05-07T01:37:39Z
dc.date.available2017-05-07T01:37:39Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/41554
dc.description.abstractZáv re ná bakalá ská práce se zabývá analýzou úrovn financování p ímých neinvesti ních výdaj na základní vzd lávání v jednotlivých krajících R. Finan ní prost edky na financování p ímých neinvesti ních výdaj základního školství, které je nedílnou sou ástí tzv. regionálního školství, jsou alokovány ze státního rozpo tu do rozpo tu jednotlivých škol normativn prost ednictvím soustavy republikových a krajských normativ na jednotku výkonu. Teoretická ást popisuje právní rámec financování regionálního školství a podrobn se zabývá systémem rozpisu rozpo tu na p ímé neinvesti ní výdaje základního školství z úrovn státního rozpo tu - kapitoly 333 MŠMT prost ednictvím kraj na jednotlivé základní školy. Ve výzkumné ásti je provedena analýza krajských normativ a úrovn financování p ímých neinvesti ních výdaj u výb rového souboru t í základních škol v jednotlivých krajích R.cs_CZ
dc.description.abstractFinal thesis analyzes the level of direct funding of non-capital expenditure on basic education in regions of the CR. The funds to finance direct investment expenditure for basic education, which is an integral part of the regional education are allocated from the state budget to the budget of each school system through normatively republican and regional norms per unit of output. The theoretical part describes the legal framework for financing of regional education and deals with the detailed budget breakdown of the system to direct non-investment expenditure of the basic education level of the state budget - Chapter 333 Ministry of Education through the various regions in the primary school. The research section contains an analysis of regional norms and levels of direct financing of investment expenditure in a sample of three elementary schools in each region.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectZákladní vzdělávánícs_CZ
dc.subjectpřímé neinvestiční výdajecs_CZ
dc.subjectanalýzacs_CZ
dc.subjectrozpočetcs_CZ
dc.subjectnormativcs_CZ
dc.subjectmzdové nákladycs_CZ
dc.subjectpedagogický pracovníkcs_CZ
dc.subjectBasic educationen_US
dc.subjectdirect non-investmenten_US
dc.subjectexpensesen_US
dc.subjectanalysisen_US
dc.subjectbudgeten_US
dc.subjectnormativeen_US
dc.subjectlabor costsen_US
dc.subjecteducatoren_US
dc.titleAnalýza vývoje úrovně financování přímých nákladů základního vzdělávání v jednotlivých krajíchcs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-09-14
dc.description.departmentCentrum školského managementucs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId113804
dc.title.translatedAnalysis of the development level of funding the direct costs of basic education in regionsen_US
dc.contributor.refereeKitzberger, Jindřich
dc.identifier.aleph001503386
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineSchool Managementen_US
thesis.degree.disciplineŠkolský managementcs_CZ
thesis.degree.programSpecialization in Educationen_US
thesis.degree.programSpecializace v pedagogicecs_CZ
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Centrum školského managementucs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csŠkolský managementcs_CZ
uk.degree-discipline.enSchool Managementen_US
uk.degree-program.csSpecializace v pedagogicecs_CZ
uk.degree-program.enSpecialization in Educationen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csZáv re ná bakalá ská práce se zabývá analýzou úrovn financování p ímých neinvesti ních výdaj na základní vzd lávání v jednotlivých krajících R. Finan ní prost edky na financování p ímých neinvesti ních výdaj základního školství, které je nedílnou sou ástí tzv. regionálního školství, jsou alokovány ze státního rozpo tu do rozpo tu jednotlivých škol normativn prost ednictvím soustavy republikových a krajských normativ na jednotku výkonu. Teoretická ást popisuje právní rámec financování regionálního školství a podrobn se zabývá systémem rozpisu rozpo tu na p ímé neinvesti ní výdaje základního školství z úrovn státního rozpo tu - kapitoly 333 MŠMT prost ednictvím kraj na jednotlivé základní školy. Ve výzkumné ásti je provedena analýza krajských normativ a úrovn financování p ímých neinvesti ních výdaj u výb rového souboru t í základních škol v jednotlivých krajích R.cs_CZ
uk.abstract.enFinal thesis analyzes the level of direct funding of non-capital expenditure on basic education in regions of the CR. The funds to finance direct investment expenditure for basic education, which is an integral part of the regional education are allocated from the state budget to the budget of each school system through normatively republican and regional norms per unit of output. The theoretical part describes the legal framework for financing of regional education and deals with the detailed budget breakdown of the system to direct non-investment expenditure of the basic education level of the state budget - Chapter 333 Ministry of Education through the various regions in the primary school. The research section contains an analysis of regional norms and levels of direct financing of investment expenditure in a sample of three elementary schools in each region.en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Centrum školského managementucs_CZ
dc.identifier.lisID990015033860106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV