Show simple item record

Růst Mycobacterium smegmatis na agarovém médiu a agarovém médiu pokrytém celofánovou folií - morfologická a proteomová studie
dc.contributor.advisorWeiser, Jaroslav
dc.creatorRamaniuk, Volha
dc.date.accessioned2017-05-07T01:17:55Z
dc.date.available2017-05-07T01:17:55Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/41496
dc.description.abstractTvorba biofilmů je jednou z nejčastěji používaných strategií umožňujících bakteriím přežít nepříznivé podmínky. Většina bakterií, včetně patogenů jako je například Mycobacterium tuberculosis, je schopna tvořit tyto trojrozměrné struktury. Zástupci rodu Mycobacterium se hojně vyskytují v přírodě, ale mohou způsobit i vážné problémy v případě výskytu ve zdravotnických zařízeních a na umělých náhradách v lidském těle. V našich experimentech jsme použili jako modelový organismus nepatogenní kmen Mycobacterium smegmatis mc2 155. Pomocí binokulární lupy a rastrovací elektronové mikroskopie jsme zkoumali morfologii tří- a šestidenních kolonií (v podstatě biofilmů) na agarových plotnách a agarových plotnách pokrytých celofánem. Zjistili jsme, že typ povrchu, stejně jako zdroj uhlíku, mají velký vliv na morfologii kolonií M. smegmatis. Následně jsme izolovali proteomy z kultur rostoucích na povrchu agaru a celofánu, a z planktonicky rostoucí kultury. Dvojrozměrná elektroforéza byla použita jako hlavní proteomická metoda. Proteinové profily, získané pomocí elektroforetických gelů, byly analyzovány pomocí softwaru PDQuest. Výsledky kvalitativních a kvantitativních analýz jsme porovnali pomocí Vennových diagramů. Identifikovali jsme 7 unikátních bílkovin, které by mohly být specifické pro adhezi M. smegmatis...cs_CZ
dc.description.abstractBiofilm formation is one of the most common bacterial survival strategies. Majority of bacterial species are able to form these three-dimensional structures, including pathogens like Mycobacterium tuberculosis. Representatives of Mycobacterium genus widely occur in the nature, although they can cause serious problems when they appear in medical equipment and artificial replacements of the human body. Non-pathogenic Mycobacterium smegmatis mc2 155 was used as a model organism in our experiments. We investigated morphology of the three- and six-day-old colonies (in fact biofilms) on agar and agar covered with cellophane using Stereo microscope and Scanning Electron Microscope. We found that a type of surface as well as a carbon source has a great influence on the morphology of the M. smegmatis colonies. We isolated proteomes from the agar and cellophane cultures and from planktonic culture. Two-dimensional electrophoresis was used as the main proteomic method. Proteomic data were analyzed using PDQuest software. Then the sets of proteins detected by qualitative and quantitative analyses were compared using Venn diagrams. As a result, we recognized 7 unique proteins that might be specific for recognition and adhesion of bacteria to the cellophane, no unique protein in agar proteome and 46 unique...en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectMycobacterium smegmatiscs_CZ
dc.subjectMycobacterium tuberculosiscs_CZ
dc.subjectbiofilmcs_CZ
dc.subjectmorfologie koloniics_CZ
dc.subjectcelofancs_CZ
dc.subjectzdroj uhlikucs_CZ
dc.subjectplanktonicka kulturacs_CZ
dc.subjectbinokularni lupacs_CZ
dc.subjectrastrovaci elektronova mikroskopiecs_CZ
dc.subjectproteomikacs_CZ
dc.subjectdvojrozmerna elektroforezacs_CZ
dc.subjectPDQuestcs_CZ
dc.subjectkvalitativni analyzacs_CZ
dc.subjectkvantitativni analyzacs_CZ
dc.subjectVennovy diagramycs_CZ
dc.subjectunikatni proteincs_CZ
dc.subjectexprese proteinucs_CZ
dc.subjectMycobacterium smegmatisen_US
dc.subjectMycobacterium tuberculosisen_US
dc.subjectbiofilmen_US
dc.subjectcolony morphologyen_US
dc.subjectcellophaneen_US
dc.subjectcarbon sourceen_US
dc.subjectplanktonic cultureen_US
dc.subjectstereo microscopeen_US
dc.subjectscanning electron microscopyen_US
dc.subjectproteomicsen_US
dc.subjecttwo-dimensional electrophoresisen_US
dc.subjectPDQuesten_US
dc.subjectqualitative analysisen_US
dc.subjectquantitative analysisen_US
dc.subjectVenn diagramsen_US
dc.subjectunique proteinen_US
dc.subjectproteins expressionen_US
dc.titleRůst Mycobacterium smegmatis na agarovém médiu a agarovém médiu pokrytém celofánovou folií - morfologická a proteomová studieen_US
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-09-17
dc.description.departmentDepartment of Genetics and Microbiologyen_US
dc.description.departmentKatedra genetiky a mikrobiologiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId81280
dc.title.translatedRůst Mycobacterium smegmatis na agarovém médiu a agarovém médiu pokrytém celofánovou folií - morfologická a proteomová studiecs_CZ
dc.contributor.refereeBeranová, Jana
dc.identifier.aleph001524979
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineMicrobiologyen_US
thesis.degree.disciplineMikrobiologiecs_CZ
thesis.degree.programBiologyen_US
thesis.degree.programBiologiecs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra genetiky a mikrobiologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Genetics and Microbiologyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csMikrobiologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enMicrobiologyen_US
uk.degree-program.csBiologiecs_CZ
uk.degree-program.enBiologyen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csTvorba biofilmů je jednou z nejčastěji používaných strategií umožňujících bakteriím přežít nepříznivé podmínky. Většina bakterií, včetně patogenů jako je například Mycobacterium tuberculosis, je schopna tvořit tyto trojrozměrné struktury. Zástupci rodu Mycobacterium se hojně vyskytují v přírodě, ale mohou způsobit i vážné problémy v případě výskytu ve zdravotnických zařízeních a na umělých náhradách v lidském těle. V našich experimentech jsme použili jako modelový organismus nepatogenní kmen Mycobacterium smegmatis mc2 155. Pomocí binokulární lupy a rastrovací elektronové mikroskopie jsme zkoumali morfologii tří- a šestidenních kolonií (v podstatě biofilmů) na agarových plotnách a agarových plotnách pokrytých celofánem. Zjistili jsme, že typ povrchu, stejně jako zdroj uhlíku, mají velký vliv na morfologii kolonií M. smegmatis. Následně jsme izolovali proteomy z kultur rostoucích na povrchu agaru a celofánu, a z planktonicky rostoucí kultury. Dvojrozměrná elektroforéza byla použita jako hlavní proteomická metoda. Proteinové profily, získané pomocí elektroforetických gelů, byly analyzovány pomocí softwaru PDQuest. Výsledky kvalitativních a kvantitativních analýz jsme porovnali pomocí Vennových diagramů. Identifikovali jsme 7 unikátních bílkovin, které by mohly být specifické pro adhezi M. smegmatis...cs_CZ
uk.abstract.enBiofilm formation is one of the most common bacterial survival strategies. Majority of bacterial species are able to form these three-dimensional structures, including pathogens like Mycobacterium tuberculosis. Representatives of Mycobacterium genus widely occur in the nature, although they can cause serious problems when they appear in medical equipment and artificial replacements of the human body. Non-pathogenic Mycobacterium smegmatis mc2 155 was used as a model organism in our experiments. We investigated morphology of the three- and six-day-old colonies (in fact biofilms) on agar and agar covered with cellophane using Stereo microscope and Scanning Electron Microscope. We found that a type of surface as well as a carbon source has a great influence on the morphology of the M. smegmatis colonies. We isolated proteomes from the agar and cellophane cultures and from planktonic culture. Two-dimensional electrophoresis was used as the main proteomic method. Proteomic data were analyzed using PDQuest software. Then the sets of proteins detected by qualitative and quantitative analyses were compared using Venn diagrams. As a result, we recognized 7 unique proteins that might be specific for recognition and adhesion of bacteria to the cellophane, no unique protein in agar proteome and 46 unique...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra genetiky a mikrobiologiecs_CZ
dc.identifier.lisID990015249790106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV