Show simple item record

Concept of Age Management in Organizations in the Czech Republic
dc.contributor.advisorKocianová, Renata
dc.creatorSteklíková, Eliška
dc.date.accessioned2017-05-07T00:31:39Z
dc.date.available2017-05-07T00:31:39Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/41352
dc.description.abstractTato diplomová práce shrnuje současné pojetí koncepce age managementu, tedy řízení lidských zdrojů s ohledem na věk a schopnosti zaměstnanců, v České republice. V teoretické části se zabývá východisky tohoto konceptu, komentuje aktuální demografický vývoj, jeho důsledky v pracovní oblasti a problematiku stárnutí populace, která se odráží v potřebě přizpůsobit v současnosti aplikované strategie řízení v organizacích tomuto trendu. Jsou zmíněny některé výchozí programy, myšlenky a legislativní opatření, od kterých se odvíjejí nejnovější koncepce a strategické plány v Evropě a v České republice. Empirická část této diplomové práce se úžeji zaměřuje na specifickou úroveň organizací a obsahuje dvě dílčí šetření. Prvním je komparativní dvoupřípadová studie, pro kterou byla sbírána data ve dvou organizacích, které v nedávné minulosti zavedly opatření vycházející ze strategií age managementu. Ve výstupech jsou tato opatření konkretizována a zároveň konfrontována s výpověďmi zaměstnanců, kteří se během polostrukturovaných rozhovorů s autorkou vyjadřovali ke změnám zavedeným v rámci koncepce age managementu a k otázce diskriminace osob starších padesáti let na trhu práce. Na problematiku věkové diskriminace a na obeznámenost personalistů a personálních manažerů s konceptem age managementu a na jejich...cs_CZ
dc.description.abstractThis diploma thesis summarises current approaches to age management, or human resources management taking in account the age and skills of employees in the Czech Republic. The theoretical part of this paper deals with the background of this concept, describes the present demographical development, its consequences in the labour field, and the problem of aging population which is visible in the need to adapt applied management strategies in organisations to this trend. There are mentioned several programmes, thoughts, and legislative measures on which the newest concepts and strategic plans in Europe and the Czech Republic are based. The empirical part of the thesis focuses on a specific level of organisations, and consists of two surveys. The first one is a comparative case study for which data were collected in two organisations which have recently implemented measures stemming from age management strategies. These measures are then specified and confronted with the statements of the employees who, in semi-structured interviews with the author, talked about the changes that were put into practice under the concept of age management, and about the discrimination of persons over 50 years of age on the labour market. The second survey was carried out by a questionnaire distributed online to...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectAge managementcs_CZ
dc.subjectdemografické změnycs_CZ
dc.subjectdiversity managementcs_CZ
dc.subjectseniorcs_CZ
dc.subjectstárnoucí populacecs_CZ
dc.subjectdiskriminace na základě věkucs_CZ
dc.subjectprotidiskriminační strategiecs_CZ
dc.subjectaktivní stárnutícs_CZ
dc.subjectAge managementen_US
dc.subjectdemographical changesen_US
dc.subjectdiversity managementen_US
dc.subjectsenioren_US
dc.subjectageing populationen_US
dc.subjectage discriminationen_US
dc.subjectanti-discrimination strategiesen_US
dc.subjectactive ageingen_US
dc.titleKoncepce age managementu v organizacích v České republicecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-09-21
dc.description.departmentDepartment of Adult Education and Personnel Managementen_US
dc.description.departmentKatedra andragogiky a personálního řízenícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId95416
dc.title.translatedConcept of Age Management in Organizations in the Czech Republicen_US
dc.contributor.refereeŠerák, Michal
dc.identifier.aleph001507933
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineAdult Education and Personnel Managementen_US
thesis.degree.disciplineAndragogika a personální řízenícs_CZ
thesis.degree.programPedagogyen_US
thesis.degree.programPedagogikacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Katedra andragogiky a personálního řízenícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Department of Adult Education and Personnel Managementen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAndragogika a personální řízenícs_CZ
uk.degree-discipline.enAdult Education and Personnel Managementen_US
uk.degree-program.csPedagogikacs_CZ
uk.degree-program.enPedagogyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato diplomová práce shrnuje současné pojetí koncepce age managementu, tedy řízení lidských zdrojů s ohledem na věk a schopnosti zaměstnanců, v České republice. V teoretické části se zabývá východisky tohoto konceptu, komentuje aktuální demografický vývoj, jeho důsledky v pracovní oblasti a problematiku stárnutí populace, která se odráží v potřebě přizpůsobit v současnosti aplikované strategie řízení v organizacích tomuto trendu. Jsou zmíněny některé výchozí programy, myšlenky a legislativní opatření, od kterých se odvíjejí nejnovější koncepce a strategické plány v Evropě a v České republice. Empirická část této diplomové práce se úžeji zaměřuje na specifickou úroveň organizací a obsahuje dvě dílčí šetření. Prvním je komparativní dvoupřípadová studie, pro kterou byla sbírána data ve dvou organizacích, které v nedávné minulosti zavedly opatření vycházející ze strategií age managementu. Ve výstupech jsou tato opatření konkretizována a zároveň konfrontována s výpověďmi zaměstnanců, kteří se během polostrukturovaných rozhovorů s autorkou vyjadřovali ke změnám zavedeným v rámci koncepce age managementu a k otázce diskriminace osob starších padesáti let na trhu práce. Na problematiku věkové diskriminace a na obeznámenost personalistů a personálních manažerů s konceptem age managementu a na jejich...cs_CZ
uk.abstract.enThis diploma thesis summarises current approaches to age management, or human resources management taking in account the age and skills of employees in the Czech Republic. The theoretical part of this paper deals with the background of this concept, describes the present demographical development, its consequences in the labour field, and the problem of aging population which is visible in the need to adapt applied management strategies in organisations to this trend. There are mentioned several programmes, thoughts, and legislative measures on which the newest concepts and strategic plans in Europe and the Czech Republic are based. The empirical part of the thesis focuses on a specific level of organisations, and consists of two surveys. The first one is a comparative case study for which data were collected in two organisations which have recently implemented measures stemming from age management strategies. These measures are then specified and confronted with the statements of the employees who, in semi-structured interviews with the author, talked about the changes that were put into practice under the concept of age management, and about the discrimination of persons over 50 years of age on the labour market. The second survey was carried out by a questionnaire distributed online to...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra andragogiky a personálního řízenícs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV