Show simple item record

Substitute Family Care - The Importance and Benefits of Foster Care
dc.contributor.advisorŠotolová, Eva
dc.creatorVálečková, Pavla
dc.date.accessioned2017-05-07T00:11:15Z
dc.date.available2017-05-07T00:11:15Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/41283
dc.description.abstractTato práce je zaměřena na vyhodnocení a ověření kritérií úspěšnosti pěstounské péče na základě vlastní zkušenosti. Postihuje celkový trend vývoje dítěte v kontextu rodiny a širší společnosti. Nosným tématem této studie je především přiblížení významu a předností pěstounské péče, čili objasnění tolik diskutované otázky problematiky výchovy dětí v prostředí náhradní rodiny z hlediska celospolečenského měřítka. Pro dosažení požadovaného výsledku zde byly použity nejen vlastní poznatky a zkušenosti, které jsou zpracovány v jednotlivých kasuistikách, ale též závěry z odborných vyšetření pedagogicko-psychologické poradny a speciálně-pedagogického centra. Diplomová práce byla zpracována na základě osobního dlouholetého pozorování a studia chování dětí v pěstounské péči, která se uskutečňovala a uskutečňuje přímo v rodině autorky diplomové práce. Celkem byl použit vzorek 8 dětí, které postupem času byly přijaty do rodiny autorky, přičemž se jednalo jak o děti různého pohlaví, různého etnického původu, různého zdravotního stavu a v neposlední řadě i o jednotlivce i sourozenecké skupiny. U všech těchto dětí bylo možné přímo v praxi sledovat jejich vývoj a pokroky, které činily od přijetí do pěstounské rodiny až do současnosti, kdy některé již vzhledem k věku rodiny opustily a jiné v rodině i nadále...cs_CZ
dc.description.abstractThis work is focused on the evaluation and verification of the criteria of success foster care on the basis of their own experience. Affects the overall trend of the development of the child in the context of the family and the wider society. The key theme of this study is, above all, approach the importance and advantages of foster care, or clarify so much discussed questions of education of children in substitute family environment in terms of celospolečenského scale. To achieve the desired outcome here were used not only to their own knowledge and experience, which are processed in the individual kasuistikách, but also the conclusions of the expert examination of pedagogical-psychological counseling and specially-educational centre. The thesis has been processed on the basis of personal long- standing observation and study the behaviour of children in foster care, which are pursued and carried out directly in the family of the author thesis. Total of pattern 8 children, which over time have been adopted into the family of the author, and this was how the children of different sexes, different ethnic origin, different state of health and, not least, of the individual and the sibling group. For all of these children have been possible directly in practice to monitor their development and progress,...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectRodinná výchovacs_CZ
dc.subjectústavní výchova,dětský domov,pěstoun,pěstounská péče,adaptace,sociální pracovník,psycholog,specifické poruchy učení,lehká mozková dysfunkce,dětská mozková obrna,mentální retardace,deprivace,integracecs_CZ
dc.subjectFamily educationen_US
dc.subjectconstitutional educationen_US
dc.subjectchildren's homesen_US
dc.subjectfoster careen_US
dc.subjectadaptationen_US
dc.subjectsocial workeren_US
dc.subjectpsychologisten_US
dc.subjectspecific learning disordersen_US
dc.subjectlight brain dysfunctionen_US
dc.subjectinfant cerebral palsyen_US
dc.subjectmental retardationen_US
dc.subjectdeprivationen_US
dc.subjectthe integrationen_US
dc.titleNáhradní rodinná péče - Význam a přínos pěstounské výchovycs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-05-22
dc.description.departmentKatedra speciální pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId122562
dc.title.translatedSubstitute Family Care - The Importance and Benefits of Foster Careen_US
dc.contributor.refereeMlčková, Marie
dc.identifier.aleph001469850
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePedagogy of Pre-School Ageen_US
thesis.degree.disciplinePedagogika předškolního věkucs_CZ
thesis.degree.programEducationen_US
thesis.degree.programPedagogikacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra speciální pedagogikycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPedagogika předškolního věkucs_CZ
uk.degree-discipline.enPedagogy of Pre-School Ageen_US
uk.degree-program.csPedagogikacs_CZ
uk.degree-program.enEducationen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csTato práce je zaměřena na vyhodnocení a ověření kritérií úspěšnosti pěstounské péče na základě vlastní zkušenosti. Postihuje celkový trend vývoje dítěte v kontextu rodiny a širší společnosti. Nosným tématem této studie je především přiblížení významu a předností pěstounské péče, čili objasnění tolik diskutované otázky problematiky výchovy dětí v prostředí náhradní rodiny z hlediska celospolečenského měřítka. Pro dosažení požadovaného výsledku zde byly použity nejen vlastní poznatky a zkušenosti, které jsou zpracovány v jednotlivých kasuistikách, ale též závěry z odborných vyšetření pedagogicko-psychologické poradny a speciálně-pedagogického centra. Diplomová práce byla zpracována na základě osobního dlouholetého pozorování a studia chování dětí v pěstounské péči, která se uskutečňovala a uskutečňuje přímo v rodině autorky diplomové práce. Celkem byl použit vzorek 8 dětí, které postupem času byly přijaty do rodiny autorky, přičemž se jednalo jak o děti různého pohlaví, různého etnického původu, různého zdravotního stavu a v neposlední řadě i o jednotlivce i sourozenecké skupiny. U všech těchto dětí bylo možné přímo v praxi sledovat jejich vývoj a pokroky, které činily od přijetí do pěstounské rodiny až do současnosti, kdy některé již vzhledem k věku rodiny opustily a jiné v rodině i nadále...cs_CZ
uk.abstract.enThis work is focused on the evaluation and verification of the criteria of success foster care on the basis of their own experience. Affects the overall trend of the development of the child in the context of the family and the wider society. The key theme of this study is, above all, approach the importance and advantages of foster care, or clarify so much discussed questions of education of children in substitute family environment in terms of celospolečenského scale. To achieve the desired outcome here were used not only to their own knowledge and experience, which are processed in the individual kasuistikách, but also the conclusions of the expert examination of pedagogical-psychological counseling and specially-educational centre. The thesis has been processed on the basis of personal long- standing observation and study the behaviour of children in foster care, which are pursued and carried out directly in the family of the author thesis. Total of pattern 8 children, which over time have been adopted into the family of the author, and this was how the children of different sexes, different ethnic origin, different state of health and, not least, of the individual and the sibling group. For all of these children have been possible directly in practice to monitor their development and progress,...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogikycs_CZ
dc.identifier.lisID990014698500106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV