Show simple item record

Duality of the legal regulation of a dominant position in EU competition law
dc.contributor.advisorSvoboda, Pavel
dc.creatorPavel, Jan
dc.date.accessioned2017-05-07T00:03:14Z
dc.date.available2017-05-07T00:03:14Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/41264
dc.description.abstractRésumé Předkládaná práce se zabývá otázkou dvojkolejnosti dominantního postavení v evropském soutěžním právu. Cílem integračních snah při zakládání EU bylo vytvoření vnitřního trhu, zejm. celní unie. Aby bylo možné tohoto stavu dosáhnout, bylo nezbytné přijmout řadu integračních opatření a vytvořit právní rámec, resp. podmínky, za kterých by mohla hospodářská soutěž na vnitřním trhu efektivně fungovat. V této souvislosti byla přijata řada právních předpisů s platností pro celé území EU. V této práci je však analyzována v souvislosti s hospodářskou soutěží právní úprava dominantního postavení na trhu provedená jednak čl. 102 SFEU zakazujícím restriktivní praktiky podniků ve formě zneužívání dominantního postavení a dále také Nařízení 4064/89 a později Nařízení 139/2004 upravující kontrolu podnikových koncentrací. V případě obou právních úprav je zásadní otázkou "dominantní postavení" podniku na trhu, přičemž čl. 102 SFEU představuje kontrolu ex post, tj. vztahuje se až případné zneužití dominantního postavení a v tomto smyslu samo dominantní postavení není problémem a dále právní úprava kontroly podnikových koncentrací, která představuje ex ante kontrolu "dominantního postavení", resp. umožňuje zakázat spojení podniků, v jehož důsledku by došlo k získání nebo posílení dominantního postavení podniku na trhu...cs_CZ
dc.description.abstractRésumé The presented work addresses the issue of the double-tracking nature of a dominant position in European competition law. The aim of the integration efforts during the establishment of the EU was the creation of an internal market, especially the customs union. In order to achieve this state, it was necessary to take a number of integration measures and create a legal framework, i.e. conditions, under which economic competition in the internal market could operate effectively. In this context a variety of legislation valid for the whole EU territory has been accepted. However, in the context of the economic competition this work analyzes the legislation on market dominance carried out first in Article 102 of TFEU (Treaty on the Functioning of the European Union) prohibiting restrictive business practices in the form of abuse of a dominant position and also in Council Regulation (EEC) No 4064/89 and later in Council Regulation (EC) No 139/2004 regulating the control of concentrations between undertakings. In case of both the legislations the crucial question is the "dominant position" of an enterprise in the market, while Article 102 of TFEU represents the ex post control, i.e. applies only to the possible abuse of the dominant position, and in this sense the dominant position itself is not the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectevropské soutěžní právocs_CZ
dc.subjecthospodářská soutěžcs_CZ
dc.subjectdominantní postavenícs_CZ
dc.subjectzneužití dominantního postavenícs_CZ
dc.subjectkontrola koncentrací podnikůcs_CZ
dc.subjecteuropean competition lawen_US
dc.subjecteconomic competitionen_US
dc.subjectdominance positionen_US
dc.subjectabuse of dominant positionen_US
dc.subjectcontrol of concentrations between undertakingsen_US
dc.titleDvojkolejnost právní úpravy dominantního postavení v soutěžním právu EUcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-05-09
dc.description.departmentDepartment of European Lawen_US
dc.description.departmentKatedra evropského právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId118617
dc.title.translatedDuality of the legal regulation of a dominant position in EU competition lawen_US
dc.contributor.refereeŠmejkal, Václav
dc.identifier.aleph001524410
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csNeprospělcs_CZ
thesis.grade.enFailen_US
uk.abstract.csRésumé Předkládaná práce se zabývá otázkou dvojkolejnosti dominantního postavení v evropském soutěžním právu. Cílem integračních snah při zakládání EU bylo vytvoření vnitřního trhu, zejm. celní unie. Aby bylo možné tohoto stavu dosáhnout, bylo nezbytné přijmout řadu integračních opatření a vytvořit právní rámec, resp. podmínky, za kterých by mohla hospodářská soutěž na vnitřním trhu efektivně fungovat. V této souvislosti byla přijata řada právních předpisů s platností pro celé území EU. V této práci je však analyzována v souvislosti s hospodářskou soutěží právní úprava dominantního postavení na trhu provedená jednak čl. 102 SFEU zakazujícím restriktivní praktiky podniků ve formě zneužívání dominantního postavení a dále také Nařízení 4064/89 a později Nařízení 139/2004 upravující kontrolu podnikových koncentrací. V případě obou právních úprav je zásadní otázkou "dominantní postavení" podniku na trhu, přičemž čl. 102 SFEU představuje kontrolu ex post, tj. vztahuje se až případné zneužití dominantního postavení a v tomto smyslu samo dominantní postavení není problémem a dále právní úprava kontroly podnikových koncentrací, která představuje ex ante kontrolu "dominantního postavení", resp. umožňuje zakázat spojení podniků, v jehož důsledku by došlo k získání nebo posílení dominantního postavení podniku na trhu...cs_CZ
uk.abstract.enRésumé The presented work addresses the issue of the double-tracking nature of a dominant position in European competition law. The aim of the integration efforts during the establishment of the EU was the creation of an internal market, especially the customs union. In order to achieve this state, it was necessary to take a number of integration measures and create a legal framework, i.e. conditions, under which economic competition in the internal market could operate effectively. In this context a variety of legislation valid for the whole EU territory has been accepted. However, in the context of the economic competition this work analyzes the legislation on market dominance carried out first in Article 102 of TFEU (Treaty on the Functioning of the European Union) prohibiting restrictive business practices in the form of abuse of a dominant position and also in Council Regulation (EEC) No 4064/89 and later in Council Regulation (EC) No 139/2004 regulating the control of concentrations between undertakings. In case of both the legislations the crucial question is the "dominant position" of an enterprise in the market, while Article 102 of TFEU represents the ex post control, i.e. applies only to the possible abuse of the dominant position, and in this sense the dominant position itself is not the...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra evropského právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV