Show simple item record

Comparison of the Vascular Access Care in the Intensive Care Unit and Standart Departement
dc.contributor.advisorTomanová, Alena
dc.creatorVašková, Marcela
dc.date.accessioned2017-05-06T23:40:27Z
dc.date.available2017-05-06T23:40:27Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/41182
dc.description.abstract(teze): Ve své diplomové práci jsem se rozhodla věnovat problematice ošetřování cévních vstupů na JIP a standardním oddělení. Tento ošetřovatelský problém můžeme nalézt v podstatě na každém lůžkovém oddělení. Každá zdravotní setra se za svoji pracovní kariéru setká s cévním vstupem. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. První teoretická část se zabývá historií cévních vstupů, přehledem základních cévních vstupů a edukačním procesem. Z cévních vstupů se práce zaměřuje především na centrální žilní katétr a periferní žilní katétr. Druhá empirická část je zaměřena na vyhodnocení provedeného průzkumu, využívají se zde metody výzkumu a statistického zpracování získaných dat. Před začátkem výzkumu byly stanoveny 4 hypotézy. Celkem 3 hypotézy byly po statistickém vyhodnocení dotazníku potvrzeny, jedna hypotéza se průzkumným šetřením nepotvrdila. Dotazník vyplňovaly sestry ze standardního oddělení a jednotek intenzivní péče. V závěru je zhodnocení práce. Klíčová slova Cévní vstup, periferní žilní katétr, centrální žilní katétr, ošetřování, převaz, asepse, infekce, sestra, pacientcs_CZ
dc.description.abstractAbstaract(thesis) In my thesis, I decided to take the issue of treatment of vascular input in surgical department and surgical intensive care units. This nursing problem can be found practically on every inpatient department and each nurse meets with vascular access dutiny her career. The work is divided into theoretical part and empirical part. The first theoretical part deals with the history of vascular input, a list of basic vascular entries and the educational process. Of the vascular inputs, the work focuses especially on central venous catheter and peripheral venous catheter. The second empirical part focuses on the evaluation of collected data and their statistical analysis. Before the research 4 hypotheses were provided. These hypothesis were confirmed by statistical evaluation of questionnaires. The questionnaires were filled in by sisters from the surgical department and intensive care units. At the end of the thesis is work evaluation. Keywords Vascular access, peripheral venous cannula, central venous cannula, nursing, dressing, asepsis, infections, nurse, patienten_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova. 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectCévní vstupcs_CZ
dc.subjectperiferní žilní katétrcs_CZ
dc.subjectcentrální žilní katétrcs_CZ
dc.subjectošetřovánícs_CZ
dc.subjectpřevazcs_CZ
dc.subjectasepsecs_CZ
dc.subjectinfekcecs_CZ
dc.subjectsestracs_CZ
dc.subjectpacientcs_CZ
dc.subjectVascular accessen_US
dc.subjectperipheral venous cannulaen_US
dc.subjectcentral venous cannulaen_US
dc.subjectnursingen_US
dc.subjectdressingen_US
dc.subjectasepsisen_US
dc.subjectinfectionsen_US
dc.subjectnurseen_US
dc.subjectpatienten_US
dc.titleSrovnání ošetřování cévních vstupů na JIP a standardním oddělenícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-06-07
dc.description.departmentInstitute of Theory and Practice of Nursing First Faculty of Medicine Charles University in Pragueen_US
dc.description.departmentÚstav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.identifier.repId83920
dc.title.translatedComparison of the Vascular Access Care in the Intensive Care Unit and Standart Departementen_US
dc.contributor.refereePetrášková, Hana
dc.identifier.aleph001471966
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineIntensive Careen_US
thesis.degree.disciplineIntenzivní péčecs_CZ
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Institute of Theory and Practice of Nursing First Faculty of Medicine Charles University in Pragueen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csIntenzivní péčecs_CZ
uk.degree-discipline.enIntensive Careen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.cs(teze): Ve své diplomové práci jsem se rozhodla věnovat problematice ošetřování cévních vstupů na JIP a standardním oddělení. Tento ošetřovatelský problém můžeme nalézt v podstatě na každém lůžkovém oddělení. Každá zdravotní setra se za svoji pracovní kariéru setká s cévním vstupem. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. První teoretická část se zabývá historií cévních vstupů, přehledem základních cévních vstupů a edukačním procesem. Z cévních vstupů se práce zaměřuje především na centrální žilní katétr a periferní žilní katétr. Druhá empirická část je zaměřena na vyhodnocení provedeného průzkumu, využívají se zde metody výzkumu a statistického zpracování získaných dat. Před začátkem výzkumu byly stanoveny 4 hypotézy. Celkem 3 hypotézy byly po statistickém vyhodnocení dotazníku potvrzeny, jedna hypotéza se průzkumným šetřením nepotvrdila. Dotazník vyplňovaly sestry ze standardního oddělení a jednotek intenzivní péče. V závěru je zhodnocení práce. Klíčová slova Cévní vstup, periferní žilní katétr, centrální žilní katétr, ošetřování, převaz, asepse, infekce, sestra, pacientcs_CZ
uk.abstract.enAbstaract(thesis) In my thesis, I decided to take the issue of treatment of vascular input in surgical department and surgical intensive care units. This nursing problem can be found practically on every inpatient department and each nurse meets with vascular access dutiny her career. The work is divided into theoretical part and empirical part. The first theoretical part deals with the history of vascular input, a list of basic vascular entries and the educational process. Of the vascular inputs, the work focuses especially on central venous catheter and peripheral venous catheter. The second empirical part focuses on the evaluation of collected data and their statistical analysis. Before the research 4 hypotheses were provided. These hypothesis were confirmed by statistical evaluation of questionnaires. The questionnaires were filled in by sisters from the surgical department and intensive care units. At the end of the thesis is work evaluation. Keywords Vascular access, peripheral venous cannula, central venous cannula, nursing, dressing, asepsis, infections, nurse, patienten_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
dc.identifier.lisID990014719660106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV