Show simple item record

Anti-corruption strategies in Denmark and Spain in the light of the new paradigms in public administration
dc.contributor.advisorRovná, Lenka
dc.creatorChalupová, Petra
dc.date.accessioned2020-08-17T13:19:43Z
dc.date.available2020-08-17T13:19:43Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/39907
dc.description.abstractPředmětem zkoumání této práce je problematika boje s korupcí, a to jak z pohledu teoretického, tak zejména praktického pohledu na antikorupční boj ve veřejném sektoru Dánska a Španělska. Tyto dvě země byly vybrány kvůli své nekoncepčnosti, kterou nezapadají do teze ekonoma Garyho S. Beckera operující přímou úměrou mezi velikosti veřejného sektoru a výší míry korupčního potenciálu ve státě. Práce si klade za cíl naleznout elementy ve veřejných sektorech obou výše zmíněných zemí, které jsou příčinou dánského úspěchu a španělského tápání v této oblasti. Výchozí tezí autorky práce je, že je-li ve státě optimálně nastaven systém národní integrity a v rámci něj správně fungují náležité nástroje a instituce (preventivní a represivní opatření), je antikorupční boj efektivní a může vést až k marginalizaci problematiky systémové korupce. Práce se tedy zabývá zkoumáním funkcionalit a vlivu vyváženého systému národní integrity na úspěšnost antikorupčního boje v rámci státu. Z položené teze následně vyplývá i úhel pohledu na boj s tímto fenoménem, a sice analýza problému z hlediska správní vědy, která tvoří pomezí mezi vědou právní a ekonomickou. Sociologický, sociálně-antropologický a kulturně-historický pohled je v této práci omezen, nikoli však opomenut.cs_CZ
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the fight against corruption, both from theoretical and practical point of view. It focuses especially on anti-corruption in the public sector in Denmark and Spain. These two countries were chosen because of their non-conceptional position - they do not fit the thesis of economist Gary S. Becker that stipulates that there is a direct correlation between the size of public sector corruption and the potential level of corruption in the state. The work aims to find an element in the public sectors of both the above-mentioned countries, which are the cause of the Danish success and Spanish groping in this area. The hypothesis is that if a national integrity system of a state is optimally configured and combines appropriate instruments and institutions (preventive and repressive measures), then anti-corruption fight is effective and can lead to marginalization of the issue of systemic corruption. The paper then examines the impact of functions and balanced system of national integrity on the success of anti-corruption struggle within the state. The hypothesis then implies point of view on the fight against this phenomenon, namely the analysis of the problem in terms of public administration that forms the boundary between legal and economic science. Sociological,...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.subjectAnti-corruption strategyen_US
dc.subjectDenmarken_US
dc.subjectSpainen_US
dc.subjectpublic administrationen_US
dc.subjectAntikorupční strategiecs_CZ
dc.subjectDánskocs_CZ
dc.subjectŠpanělskocs_CZ
dc.subjectveřejná správacs_CZ
dc.titleAntikorupční strategie v Dánsku a ve Španělsku ve světle nových paradigmat veřejné správycs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-06-29
dc.description.departmentKatedra evropských studiícs_CZ
dc.description.departmentDepartment of European Studiesen_US
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.identifier.repId105692
dc.title.translatedAnti-corruption strategies in Denmark and Spain in the light of the new paradigms in public administrationen_US
dc.contributor.refereeHořejšová, Tereza
dc.identifier.aleph001557485
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineWest European Studiesen_US
thesis.degree.disciplineZápadoevropská studiacs_CZ
thesis.degree.programInternational Area Studiesen_US
thesis.degree.programMezinárodní teritoriální studiacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Katedra evropských studiícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Department of European Studiesen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csZápadoevropská studiacs_CZ
uk.degree-discipline.enWest European Studiesen_US
uk.degree-program.csMezinárodní teritoriální studiacs_CZ
uk.degree-program.enInternational Area Studiesen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csPředmětem zkoumání této práce je problematika boje s korupcí, a to jak z pohledu teoretického, tak zejména praktického pohledu na antikorupční boj ve veřejném sektoru Dánska a Španělska. Tyto dvě země byly vybrány kvůli své nekoncepčnosti, kterou nezapadají do teze ekonoma Garyho S. Beckera operující přímou úměrou mezi velikosti veřejného sektoru a výší míry korupčního potenciálu ve státě. Práce si klade za cíl naleznout elementy ve veřejných sektorech obou výše zmíněných zemí, které jsou příčinou dánského úspěchu a španělského tápání v této oblasti. Výchozí tezí autorky práce je, že je-li ve státě optimálně nastaven systém národní integrity a v rámci něj správně fungují náležité nástroje a instituce (preventivní a represivní opatření), je antikorupční boj efektivní a může vést až k marginalizaci problematiky systémové korupce. Práce se tedy zabývá zkoumáním funkcionalit a vlivu vyváženého systému národní integrity na úspěšnost antikorupčního boje v rámci státu. Z položené teze následně vyplývá i úhel pohledu na boj s tímto fenoménem, a sice analýza problému z hlediska správní vědy, která tvoří pomezí mezi vědou právní a ekonomickou. Sociologický, sociálně-antropologický a kulturně-historický pohled je v této práci omezen, nikoli však opomenut.cs_CZ
uk.abstract.enThis diploma thesis deals with the fight against corruption, both from theoretical and practical point of view. It focuses especially on anti-corruption in the public sector in Denmark and Spain. These two countries were chosen because of their non-conceptional position - they do not fit the thesis of economist Gary S. Becker that stipulates that there is a direct correlation between the size of public sector corruption and the potential level of corruption in the state. The work aims to find an element in the public sectors of both the above-mentioned countries, which are the cause of the Danish success and Spanish groping in this area. The hypothesis is that if a national integrity system of a state is optimally configured and combines appropriate instruments and institutions (preventive and repressive measures), then anti-corruption fight is effective and can lead to marginalization of the issue of systemic corruption. The paper then examines the impact of functions and balanced system of national integrity on the success of anti-corruption struggle within the state. The hypothesis then implies point of view on the fight against this phenomenon, namely the analysis of the problem in terms of public administration that forms the boundary between legal and economic science. Sociological,...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra evropských studiícs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
dc.identifier.lisID990015574850106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV