Show simple item record

Accumulation and retention reservoirs in Czechia
dc.contributor.advisorKocum, Jan
dc.creatorLeipeltová, Petra
dc.date.accessioned2017-04-28T03:08:02Z
dc.date.available2017-04-28T03:08:02Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/39558
dc.description.abstractTato bakalářská práce se detailně věnuje problematice malých vodních nádrží, jejich rozdělení a funkcím. Je zde zmíněna jejich stručná historie, vodohospodářské i technické řešení. Součástí je i zhodnocení jejich vlivu a začlenění do životního prostředí. Ve druhé části práce je řešeno historické využití a potenciální obnova někdejších akumulačních nádrží na Šumavě, situované v povodí Vydry a používané v minulosti pro plavení dřeva. Nádrže dnes již nejsou funkční, ale jejich systém by mohl být efektivní součástí opatření v rámci integrované protipovodňové ochrany a eliminace hydrologického sucha. Geomorfologicky vhodný reliéf povodí Vydry, zdrojové oblasti formování extrémních odtokových situací, poskytuje rovněž optimální podmínky pro realizaci malých retenčních nádrží, které by v budoucnu ve spojení s dalšími opatřeními ke zvýšení retenčního potenciálu pramenných oblastí vodních toků dokázaly redukovat extrémní odtokové epizody. Klíčová slova: malá vodní nádrž, akumulační nádrž, retenční nádrž, integrovaná protipovodňová ochrana, hydrologické sucho, povodí Vydrycs_CZ
dc.description.abstractThis bachelor thesis is aimed in detail on small water reservoirs, on their distribution and function. Brief history of reservoirs is mentioned as well as their water management and technical solution. The part of the thesis is represented by the assessment of their influence and integration within an environment. In the second part, historical use and potential renovation of former accumulation reservoirs in Šumava Mts., situated in Vydra River basin and used for wood floating in the past, is solved. These water bodies are no more in function but their system could be an effective part of measures within an integrated flood protection and hydrological drought elimination. Geomorphologically suitable relief of Vydra River basin, source area of extreme runoff situations formation, also provides optimum conditions for realization of small retention reservoirs that could, in connection with other measures for headstream areas retention potential enhancement, reduce extreme runoff episodes in future. Keywords: small water reservoir, accumulation reservoir, retention reservoir, integrated flood protection, hydrological drought, Vydra River basinen_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectmalá vodní nádržcs_CZ
dc.subjectakumulační nádržcs_CZ
dc.subjectretenční nádržcs_CZ
dc.subjectintegrovaná protipovodňová ochranacs_CZ
dc.subjecthydrologické suchocs_CZ
dc.subjectpovodí Vydrycs_CZ
dc.subjectsmall water reservoiren_US
dc.subjectaccumulation reservoiren_US
dc.subjectretention reservoiren_US
dc.subjectintegrated flood protectionen_US
dc.subjecthydrological droughten_US
dc.subjectVydra River basinen_US
dc.titleAkumulační a retenční nádrže v Českucs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2010
dcterms.dateAccepted2010-09-15
dc.description.departmentDepartment of Physical Geography and Geoecologyen_US
dc.description.departmentKatedra fyzické geografie a geoekologiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId78697
dc.title.translatedAccumulation and retention reservoirs in Czechiaen_US
dc.contributor.refereeČesák, Julius
dc.identifier.aleph001278115
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineGeography and Cartographyen_US
thesis.degree.disciplineGeografie a kartografiecs_CZ
thesis.degree.programGeographyen_US
thesis.degree.programGeografiecs_CZ
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra fyzické geografie a geoekologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Physical Geography and Geoecologyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csGeografie a kartografiecs_CZ
uk.degree-discipline.enGeography and Cartographyen_US
uk.degree-program.csGeografiecs_CZ
uk.degree-program.enGeographyen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csTato bakalářská práce se detailně věnuje problematice malých vodních nádrží, jejich rozdělení a funkcím. Je zde zmíněna jejich stručná historie, vodohospodářské i technické řešení. Součástí je i zhodnocení jejich vlivu a začlenění do životního prostředí. Ve druhé části práce je řešeno historické využití a potenciální obnova někdejších akumulačních nádrží na Šumavě, situované v povodí Vydry a používané v minulosti pro plavení dřeva. Nádrže dnes již nejsou funkční, ale jejich systém by mohl být efektivní součástí opatření v rámci integrované protipovodňové ochrany a eliminace hydrologického sucha. Geomorfologicky vhodný reliéf povodí Vydry, zdrojové oblasti formování extrémních odtokových situací, poskytuje rovněž optimální podmínky pro realizaci malých retenčních nádrží, které by v budoucnu ve spojení s dalšími opatřeními ke zvýšení retenčního potenciálu pramenných oblastí vodních toků dokázaly redukovat extrémní odtokové epizody. Klíčová slova: malá vodní nádrž, akumulační nádrž, retenční nádrž, integrovaná protipovodňová ochrana, hydrologické sucho, povodí Vydrycs_CZ
uk.abstract.enThis bachelor thesis is aimed in detail on small water reservoirs, on their distribution and function. Brief history of reservoirs is mentioned as well as their water management and technical solution. The part of the thesis is represented by the assessment of their influence and integration within an environment. In the second part, historical use and potential renovation of former accumulation reservoirs in Šumava Mts., situated in Vydra River basin and used for wood floating in the past, is solved. These water bodies are no more in function but their system could be an effective part of measures within an integrated flood protection and hydrological drought elimination. Geomorphologically suitable relief of Vydra River basin, source area of extreme runoff situations formation, also provides optimum conditions for realization of small retention reservoirs that could, in connection with other measures for headstream areas retention potential enhancement, reduce extreme runoff episodes in future. Keywords: small water reservoir, accumulation reservoir, retention reservoir, integrated flood protection, hydrological drought, Vydra River basinen_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologiecs_CZ
dc.identifier.lisID990012781150106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV