Show simple item record

The Attitudes Formed by Geographical Education
dc.contributor.advisorŘezníčková, Dana
dc.creatorKunová, Šárka
dc.date.accessioned2017-04-28T01:50:17Z
dc.date.available2017-04-28T01:50:17Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/39372
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá problematikou žákovských postojů, která je na pomezí pedagogiky, sociologie, psychologie a oborových didaktik. Hlavním cílem práce bylo přiblížit problematiku postojů, poukázat na úroveň jejich zpracování ve vzdělávacích dokumentech, na základě analýzy navrhnout přehled postojů, představit metody měření a komentovat vybrané případové studie. Těmto cílům odpovídá obsah, struktura i metodika práce. První část vymezuje na základě dostupné odborné literatury klíčové pojmy. Následuje analýza kurikulárních dokumentů Česka a vybraných států z pohledu rozpracovanosti a konkretizace postojů v nich. Na základě analýzy kurikul je předkládán návrh, na které postoje by se měla výuka zeměpisu v Česku soustředit. V páté kapitole jsou nastíněny metody měření postojů, které lze využít pro plánovaný výzkum a následně jsou v kapitole šesté uvedeny příklady studií a výzkumů zaměřených na zjišťování postojů s využitím zmiňovaných metod. V závěru je snaha posoudit stav a míru rozpracovanosti postojů v současném českém školství a nastínit plánované šetření týkajících se žákovských postojů. Klíčová slova: postoj - hodnocení - kurikulum - sémantický diferenciál - Českocs_CZ
dc.description.abstractThis thesis deals with students attitudes, that are an interface between pedagogy, sociology, psychology and subject didactics. The main objective of this thesis is to zoom attitudes, refer to level of theirs processing in curriculum documents, make a suggestion of attitudes, present methods of their detection and comment examples of last research. These objectives are undermining the structure of thesis. The first part defines the available literature on key concepts. It is followed by analysis of curriculum documents from Czech Republic and selected countries in terms of completion and particular attitudes in them. Based on the analysis of curriculum documents a proposal focused on areas where the teaching of geography should be concentrating in Czech Republic is presented. The fifth chapter outlines the methods used to measure attitudes that can be used for the planned research. Then in the sixth chapter examples of studies and researches aimed at identifying the positions using the above mentioned methods are stated. The thesis is concluded with the effort to assess the status and degree of completion of the positions in the current Czech education and outline the planned investigations of students' attitudes. Keywords: attitude - classification - curriculum - semantic differential - Czechiaen_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectpostojecs_CZ
dc.subjecthodnocenícs_CZ
dc.subjectkurikulumcs_CZ
dc.subjectsémantický diferenciálcs_CZ
dc.subjectČeskocs_CZ
dc.subjectattitudeen_US
dc.subjectvalueen_US
dc.subjectcurriculumen_US
dc.subjectsemantic differentialen_US
dc.subjectCzechiaen_US
dc.titlePostoje žáků rozvíjené výukou zeměpisucs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2010
dcterms.dateAccepted2010-09-17
dc.description.departmentDepartment of Social Geography and Regional Develop.en_US
dc.description.departmentKatedra sociální geografie a region. rozvojecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId81557
dc.title.translatedThe Attitudes Formed by Geographical Educationen_US
dc.contributor.refereeHanus, Martin
dc.identifier.aleph001274592
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineBiology Oriented at Education - Geography Oriented at Educationen_US
thesis.degree.disciplineBiologie se zaměřením na vzdělávání - Geografie se zaměřením na vzdělávánícs_CZ
thesis.degree.programBiologyen_US
thesis.degree.programBiologiecs_CZ
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra sociální geografie a region. rozvojecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Social Geography and Regional Develop.en_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csBiologie se zaměřením na vzdělávání - Geografie se zaměřením na vzdělávánícs_CZ
uk.degree-discipline.enBiology Oriented at Education - Geography Oriented at Educationen_US
uk.degree-program.csBiologiecs_CZ
uk.degree-program.enBiologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato bakalářská práce se zabývá problematikou žákovských postojů, která je na pomezí pedagogiky, sociologie, psychologie a oborových didaktik. Hlavním cílem práce bylo přiblížit problematiku postojů, poukázat na úroveň jejich zpracování ve vzdělávacích dokumentech, na základě analýzy navrhnout přehled postojů, představit metody měření a komentovat vybrané případové studie. Těmto cílům odpovídá obsah, struktura i metodika práce. První část vymezuje na základě dostupné odborné literatury klíčové pojmy. Následuje analýza kurikulárních dokumentů Česka a vybraných států z pohledu rozpracovanosti a konkretizace postojů v nich. Na základě analýzy kurikul je předkládán návrh, na které postoje by se měla výuka zeměpisu v Česku soustředit. V páté kapitole jsou nastíněny metody měření postojů, které lze využít pro plánovaný výzkum a následně jsou v kapitole šesté uvedeny příklady studií a výzkumů zaměřených na zjišťování postojů s využitím zmiňovaných metod. V závěru je snaha posoudit stav a míru rozpracovanosti postojů v současném českém školství a nastínit plánované šetření týkajících se žákovských postojů. Klíčová slova: postoj - hodnocení - kurikulum - sémantický diferenciál - Českocs_CZ
uk.abstract.enThis thesis deals with students attitudes, that are an interface between pedagogy, sociology, psychology and subject didactics. The main objective of this thesis is to zoom attitudes, refer to level of theirs processing in curriculum documents, make a suggestion of attitudes, present methods of their detection and comment examples of last research. These objectives are undermining the structure of thesis. The first part defines the available literature on key concepts. It is followed by analysis of curriculum documents from Czech Republic and selected countries in terms of completion and particular attitudes in them. Based on the analysis of curriculum documents a proposal focused on areas where the teaching of geography should be concentrating in Czech Republic is presented. The fifth chapter outlines the methods used to measure attitudes that can be used for the planned research. Then in the sixth chapter examples of studies and researches aimed at identifying the positions using the above mentioned methods are stated. The thesis is concluded with the effort to assess the status and degree of completion of the positions in the current Czech education and outline the planned investigations of students' attitudes. Keywords: attitude - classification - curriculum - semantic differential - Czechiaen_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a region. rozvojecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV