Show simple item record

John 4:4-42. Jesus and the Samaritan Woman
dc.contributor.advisorRyšková, Mireia
dc.creatorKočica, Pavel
dc.date.accessioned2017-04-28T00:44:42Z
dc.date.available2017-04-28T00:44:42Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/39230
dc.description.abstractTato bakalářská práce J 4,4-42: Ježíš a samařská žena se zabývá exegetickým výkladem rozhovoru Ježíše se samařskou ženou a hlubším teologickým rozborem témat v tomto dialogu obsažených, tedy témat živé vody a uctívání Boha v Duchu a v pravdě. Před vlastním výkladem textu je proveden jazykový rozbor, z něhož pak výklad vychází. Při výkladu je kladen důraz na zasazení úryku do kontextu Janova evangelia, na typicky janovské stylistické prostředky a na postupnost, s níž žena i později Samařané z města dospívají k poznání pravé Ježíšovy identity. Je ukázáno, že živou vodu je možné chápat jako vše, co Ježíš zde na zemi dává lidem pro jejich spásu. Uctívání v Duchu a v pravdě je vyloženo jako vztah člověka k Bohu daný osobní přítomností Boha v nitru člověka díky víře v Ježíše. Dále se práce zabývá popisem dějin samařského národa z biblického pohledu i z pohledu samotných Samařanů a základními články samařského náboženství, které se v pojednávaném textu objevují (hora Gerizim, postava Taheba). Je také pojednáno o aktuálnosti textu pro dnešní dobu z pohledu člověka, kterého k sobě Bůh volá. Úryvek je tak dán do souvislosti se křtem a křesťanskou iniciací obecně.cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis J 4,4-42: Jesus and the Samaritan woman deals with an exegesis of the conversation between Jesus and the Samaritan woman as well as with a deeper theological interpretation of themes from this conversation: living water and worshipping of God in Spirit and truth. At first, a langugage analysis is performed, because an exegesis of the text is based on it. The exegesis emphasises a place of the pericope in a context of John's gospel, stylistic specialities of John as well as a graduality in a knowledge of Jesus's truth identity from a perspective of the woman and Samaritan people from the town. It is pointed out that living water can be thought as all that Jesus gives to people here on earth for their redemption. Worshipping in Spirit and truth is interpreted as a relation of a man to God that is given by a personal presence of God in a human heart thanks to a faith in Jesus. Futhermore, the thesis is concerned with a description of Samaritan history from a biblical point of view as well as from a perspective of Samaritans themselves and with basic articles of the Samaritan religion that appear in the text (Mt. Gerizim, person of Taheb). What is also considered is a relevancy of the pericope nowadays from point of view of a man who is calling by God. Consequently, the text is given into a...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Katolická teologická fakultacs_CZ
dc.subjectJanovo evangeliumcs_CZ
dc.subjectSamařanécs_CZ
dc.subjectživá vodacs_CZ
dc.subjectuctívání Bohacs_CZ
dc.subjectGerizimcs_CZ
dc.subjectTahebcs_CZ
dc.subjectGospel according to Johnen_US
dc.subjectSamaritansen_US
dc.subjectliving wateren_US
dc.subjectworshipping of Goden_US
dc.subjectGerizimen_US
dc.subjectTaheben_US
dc.titleJan 4,4-42. Ježíš a samařská ženacs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-06-08
dc.description.departmentDepartment of Biblical Sciencesen_US
dc.description.departmentKatedra biblických vědcs_CZ
dc.description.facultyCatholic Theological Facultyen_US
dc.description.facultyKatolická teologická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId81772
dc.title.translatedJohn 4:4-42. Jesus and the Samaritan Womanen_US
dc.contributor.refereeScarano, Angelo
dc.identifier.aleph001404677
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineTheological educationen_US
thesis.degree.disciplineTeologické naukycs_CZ
thesis.degree.programTheologyen_US
thesis.degree.programTeologiecs_CZ
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csKatolická teologická fakultacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enCatholic Theological Facultyen_US
uk.faculty-name.csKatolická teologická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enCatholic Theological Facultyen_US
uk.faculty-abbr.csKTFcs_CZ
uk.degree-discipline.csTeologické naukycs_CZ
uk.degree-discipline.enTheological educationen_US
uk.degree-program.csTeologiecs_CZ
uk.degree-program.enTheologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato bakalářská práce J 4,4-42: Ježíš a samařská žena se zabývá exegetickým výkladem rozhovoru Ježíše se samařskou ženou a hlubším teologickým rozborem témat v tomto dialogu obsažených, tedy témat živé vody a uctívání Boha v Duchu a v pravdě. Před vlastním výkladem textu je proveden jazykový rozbor, z něhož pak výklad vychází. Při výkladu je kladen důraz na zasazení úryku do kontextu Janova evangelia, na typicky janovské stylistické prostředky a na postupnost, s níž žena i později Samařané z města dospívají k poznání pravé Ježíšovy identity. Je ukázáno, že živou vodu je možné chápat jako vše, co Ježíš zde na zemi dává lidem pro jejich spásu. Uctívání v Duchu a v pravdě je vyloženo jako vztah člověka k Bohu daný osobní přítomností Boha v nitru člověka díky víře v Ježíše. Dále se práce zabývá popisem dějin samařského národa z biblického pohledu i z pohledu samotných Samařanů a základními články samařského náboženství, které se v pojednávaném textu objevují (hora Gerizim, postava Taheba). Je také pojednáno o aktuálnosti textu pro dnešní dobu z pohledu člověka, kterého k sobě Bůh volá. Úryvek je tak dán do souvislosti se křtem a křesťanskou iniciací obecně.cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis J 4,4-42: Jesus and the Samaritan woman deals with an exegesis of the conversation between Jesus and the Samaritan woman as well as with a deeper theological interpretation of themes from this conversation: living water and worshipping of God in Spirit and truth. At first, a langugage analysis is performed, because an exegesis of the text is based on it. The exegesis emphasises a place of the pericope in a context of John's gospel, stylistic specialities of John as well as a graduality in a knowledge of Jesus's truth identity from a perspective of the woman and Samaritan people from the town. It is pointed out that living water can be thought as all that Jesus gives to people here on earth for their redemption. Worshipping in Spirit and truth is interpreted as a relation of a man to God that is given by a personal presence of God in a human heart thanks to a faith in Jesus. Futhermore, the thesis is concerned with a description of Samaritan history from a biblical point of view as well as from a perspective of Samaritans themselves and with basic articles of the Samaritan religion that appear in the text (Mt. Gerizim, person of Taheb). What is also considered is a relevancy of the pericope nowadays from point of view of a man who is calling by God. Consequently, the text is given into a...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Katolická teologická fakulta, Katedra biblických vědcs_CZ
dc.identifier.lisID990014046770106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV