Show simple item record

Differences in Plato's, Aristotele's and Aurelius Augustinus' Understanding to Virtue
dc.contributor.advisorBlažková, Miloslava
dc.creatorKavanová, Blanka
dc.date.accessioned2017-04-28T00:29:30Z
dc.date.available2017-04-28T00:29:30Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/39172
dc.description.abstractBakalářská práce: Rozdíly v chápání ctnosti u Platóna, Aristotela a Aurelia Augustina Jméno: Blanka Kavanová Fakulta: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra občanské výchovy a filosofie Rok: 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá vývojem a rozdíly v pojetí ctnosti u Platóna, Aristotela a Aurelia Augustina. První část práce je věnována Platónovu pojetí čtyř základních ctností, tedy rozumnosti, spravedlnosti, statečnosti a moudrosti. V souvislosti s nimi je nastíněno také platónské pojetí dobra, duality světů, duše a péče o ni. Ctnost je u Platóna pojímána jako areté, tedy celková dobrost. Ve druhé části je Platónovo pojetí srovnáváno s představami jeho žáka, přítele a kritika Aristotela. Aristotelovo pojetí vychází z lidské zkušenosti a smyslového světa. Klíčovými pojmy jeho etiky jsou činnost, slast, blaženost a střednost. Ctnosti dělí na mravní, tedy zvykové, například statečnost, spravedlnost a uměřenost, a ctnosti rozumové, tedy naučitelné, ke kterým řadí umění, vědění, rozumnost, moudrost a rozumění. Třetí část práce je věnována srovnání antického, zejména platónského myšlení s etickým myšlením vznikajícího křesťanství, reprezentovaným Aureliem Augustinem. Klíčovým pojmem Augustinova pojetí ctnosti je Boží milost jako nezasloužený Boží dar. Důraz je kladen na čtyři klasické ctnosti,...cs_CZ
dc.description.abstractBachelor's Thesis: Difference in Plato's, Aristotle's and Aurelius Augustinus' Understanding to Virtue Name: Blanka Kavanová Faculty: Faculty of Education, Charles University in Prague Department of Social Sciences and Philosophy Year: 2011 ABSTRACT The bachelor's thesis is concerned with the development and differences in Plato's, Aristotle's and Aurelius Augustinus' concept of virtue. The first part is focused on Plato's concept of four basic virtues, i.e. moderation/reasonableness, justice, courage and wisdom. In connection with these virtues, also his concepts of the good, soul, soul care and the duality of the worlds are outlined. From Plato's viewpoint, the virtue is seen as areté, i.e. excellence or the unity of soul goodness. In the second part of the work, the concept of Plato is compared with ideas of his disciple, friend and critic Aristotle. His concept of virtue is based on human experience in the sensual world. The crucial terms of his ethics are activity, pleasure, eudaimonia (bliss) and the golden mean. Aristotle distinguishes two classes of virtues; consuetudinary moral virtues, e.g. courage, justice, moderation and generosity, and learnable intellectual virtues, i.e. art, knowledge, reasonableness, wisdom and understanding. The third part of the word deals with comparison of ancient,...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectCtnostcs_CZ
dc.subjectkřesťanský středověkcs_CZ
dc.subjectPlatóncs_CZ
dc.subjectAristotelescs_CZ
dc.subjectAurelius Augustinuscs_CZ
dc.subjectVirtueen_US
dc.subjectChristian Middle Agesen_US
dc.subjectPlatoen_US
dc.subjectAristolteen_US
dc.subjectAugustinus Aureliusen_US
dc.titleRozdíly v chápání ctnosti u Platóna, Aristotela a Aurelia Augustinacs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-05-23
dc.description.departmentKatedra občanské výchovy a filosofiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId107635
dc.title.translatedDifferences in Plato's, Aristotele's and Aurelius Augustinus' Understanding to Virtueen_US
dc.contributor.refereeHauser, Michael
dc.identifier.aleph001362814
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineEnglish Language Oriented at Education - Social Sciences Oriented at Educationen_US
thesis.degree.disciplineAnglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávánícs_CZ
thesis.degree.programSpecialization in Educationen_US
thesis.degree.programSpecializace v pedagogicecs_CZ
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra občanské výchovy a filosofiecs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAnglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávánícs_CZ
uk.degree-discipline.enEnglish Language Oriented at Education - Social Sciences Oriented at Educationen_US
uk.degree-program.csSpecializace v pedagogicecs_CZ
uk.degree-program.enSpecialization in Educationen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csBakalářská práce: Rozdíly v chápání ctnosti u Platóna, Aristotela a Aurelia Augustina Jméno: Blanka Kavanová Fakulta: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra občanské výchovy a filosofie Rok: 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá vývojem a rozdíly v pojetí ctnosti u Platóna, Aristotela a Aurelia Augustina. První část práce je věnována Platónovu pojetí čtyř základních ctností, tedy rozumnosti, spravedlnosti, statečnosti a moudrosti. V souvislosti s nimi je nastíněno také platónské pojetí dobra, duality světů, duše a péče o ni. Ctnost je u Platóna pojímána jako areté, tedy celková dobrost. Ve druhé části je Platónovo pojetí srovnáváno s představami jeho žáka, přítele a kritika Aristotela. Aristotelovo pojetí vychází z lidské zkušenosti a smyslového světa. Klíčovými pojmy jeho etiky jsou činnost, slast, blaženost a střednost. Ctnosti dělí na mravní, tedy zvykové, například statečnost, spravedlnost a uměřenost, a ctnosti rozumové, tedy naučitelné, ke kterým řadí umění, vědění, rozumnost, moudrost a rozumění. Třetí část práce je věnována srovnání antického, zejména platónského myšlení s etickým myšlením vznikajícího křesťanství, reprezentovaným Aureliem Augustinem. Klíčovým pojmem Augustinova pojetí ctnosti je Boží milost jako nezasloužený Boží dar. Důraz je kladen na čtyři klasické ctnosti,...cs_CZ
uk.abstract.enBachelor's Thesis: Difference in Plato's, Aristotle's and Aurelius Augustinus' Understanding to Virtue Name: Blanka Kavanová Faculty: Faculty of Education, Charles University in Prague Department of Social Sciences and Philosophy Year: 2011 ABSTRACT The bachelor's thesis is concerned with the development and differences in Plato's, Aristotle's and Aurelius Augustinus' concept of virtue. The first part is focused on Plato's concept of four basic virtues, i.e. moderation/reasonableness, justice, courage and wisdom. In connection with these virtues, also his concepts of the good, soul, soul care and the duality of the worlds are outlined. From Plato's viewpoint, the virtue is seen as areté, i.e. excellence or the unity of soul goodness. In the second part of the work, the concept of Plato is compared with ideas of his disciple, friend and critic Aristotle. His concept of virtue is based on human experience in the sensual world. The crucial terms of his ethics are activity, pleasure, eudaimonia (bliss) and the golden mean. Aristotle distinguishes two classes of virtues; consuetudinary moral virtues, e.g. courage, justice, moderation and generosity, and learnable intellectual virtues, i.e. art, knowledge, reasonableness, wisdom and understanding. The third part of the word deals with comparison of ancient,...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra občanské výchovy a filosofiecs_CZ
dc.identifier.lisID990013628140106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV