Show simple item record

Variability inanimate Maskulin a literary language problems at school (with a focus on lo singular )
dc.contributor.advisorKvapilová Brabcová, Radoslava
dc.creatorVybíral, Petr
dc.date.accessioned2019-02-19T13:34:17Z
dc.date.available2019-02-19T13:34:17Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/3915
dc.description.abstractPro skloňování českých substantiv je typická bohatost skloňovacích typů (vzorů) i jejich koncovek. Ty se buď vyznačují poměrně silnou homonymií (např. typ staveni), nebo synonymií. Prostřednictvím svých pozičních koncovkových variant (alomorfů) vytvářejí pak synonymické koncovky dubletní tvary (tvarové varianty). Popis distribuce těchto variantních koncovek je v češtině morfologicky zajímavý a didakticky obtížný úkol. A to především proto, že se ve škole učíme pochopit normu spisovného jazyka. Té jsme pak povinováni nejvíc, a proto vůči ní máme velký pocit zodpovědnosti. Nechtějíce ji porušit, jsme nuceni přemýšlet o tom, která z koncovek je spisovná, případně nejsou-li spisovné už obě. Od dob Gebauerových až po současnou Příruční mluvnici češtiny vstupují do hry při klasifikaci těchto koncovek lingvistické intervence, které je hodnotí a popisují na ose správný - nesprávný, resp. spisovný - nespisovný. Stranou přitom nezůstává ani pohled dialektologický. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)cs_CZ
dc.description.abstractFor a declension (inflection, declination) of Czech nouns is typical a richness of inflexional types and their endings. They either mark strongish a homonymy (e.g . type outhouse/'staveni), or a synonymic. Through their positional final variants (allomorphics) are generated a synonymic endings doublet forms (formative variants). A description of distribution these variant endings is in Czech morphological interesting and doctrinal task. Namely above all therefore, we learn to understand especially specification a literary language at school. Then we have to keep it as much as is possible, because we have a sense of responsibility to our literary language norm. Don't being wanted to break its, we are obliged think about it, which one of endings is literary, if need be are not literary already both of them. Since the Gebauer's date to contemporary The Hand Grammar Czech (Příruční mluvnice češtiny) enter to the games at classification these endings a philological interventions. They evaluated these endings and described its on the axes correct - wron or literary - non-literary. Off at the same time no-stays nor a look dialectological. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.titleVariantnost neživotných maskulin a problematika spisovného jazyka ve škole (se zaměřením na lokál singuláru)cs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2006
dcterms.dateAccepted2006-05-30
dc.description.departmentOddělení pro vědeckou činnostcs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId137110
dc.title.translatedVariability inanimate Maskulin a literary language problems at school (with a focus on lo singular )en_US
dc.contributor.refereeSgall, Petr
dc.contributor.refereeMinářová, Eva
dc.identifier.aleph000586929
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePedagogyen_US
thesis.degree.disciplinePedagogikacs_CZ
thesis.degree.programPedagogyen_US
thesis.degree.programPedagogikacs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPedagogikacs_CZ
uk.degree-discipline.enPedagogyen_US
uk.degree-program.csPedagogikacs_CZ
uk.degree-program.enPedagogyen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csPro skloňování českých substantiv je typická bohatost skloňovacích typů (vzorů) i jejich koncovek. Ty se buď vyznačují poměrně silnou homonymií (např. typ staveni), nebo synonymií. Prostřednictvím svých pozičních koncovkových variant (alomorfů) vytvářejí pak synonymické koncovky dubletní tvary (tvarové varianty). Popis distribuce těchto variantních koncovek je v češtině morfologicky zajímavý a didakticky obtížný úkol. A to především proto, že se ve škole učíme pochopit normu spisovného jazyka. Té jsme pak povinováni nejvíc, a proto vůči ní máme velký pocit zodpovědnosti. Nechtějíce ji porušit, jsme nuceni přemýšlet o tom, která z koncovek je spisovná, případně nejsou-li spisovné už obě. Od dob Gebauerových až po současnou Příruční mluvnici češtiny vstupují do hry při klasifikaci těchto koncovek lingvistické intervence, které je hodnotí a popisují na ose správný - nesprávný, resp. spisovný - nespisovný. Stranou přitom nezůstává ani pohled dialektologický. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)cs_CZ
uk.abstract.enFor a declension (inflection, declination) of Czech nouns is typical a richness of inflexional types and their endings. They either mark strongish a homonymy (e.g . type outhouse/'staveni), or a synonymic. Through their positional final variants (allomorphics) are generated a synonymic endings doublet forms (formative variants). A description of distribution these variant endings is in Czech morphological interesting and doctrinal task. Namely above all therefore, we learn to understand especially specification a literary language at school. Then we have to keep it as much as is possible, because we have a sense of responsibility to our literary language norm. Don't being wanted to break its, we are obliged think about it, which one of endings is literary, if need be are not literary already both of them. Since the Gebauer's date to contemporary The Hand Grammar Czech (Příruční mluvnice češtiny) enter to the games at classification these endings a philological interventions. They evaluated these endings and described its on the axes correct - wron or literary - non-literary. Off at the same time no-stays nor a look dialectological. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Oddělení pro vědeckou činnostcs_CZ
thesis.grade.codeP


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV