Show simple item record

The influence of long-term stay abroad on adolescents' identity
dc.contributor.advisorOsuský, Michal
dc.creatorVichnarová, Veronika
dc.date.accessioned2020-08-24T16:23:56Z
dc.date.available2020-08-24T16:23:56Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/38379
dc.description.abstractTato bakalářské práce se zabývá vlivem dlouhodobého pobytu v zahraničí na identitu mladých lidí. Změna prostředí a především kultury je výrazným zásahem do osoby jedince. Nachází se daleko od všech zavedených konvencí a hodnot. Jeho identita zažívá pocit zmatenosti vzhledem k novému kulturnímu prostředí. To může mít vliv na změnu jeho osobnosti. Nejprve se zabývám samotným pojmem identita - jejím formováním, druhy a zkoumáním v sociologii. Hlavní část práce představuje analýzu dat z longitudinálního výzkumu, který jsem na dané téma provedla ve Francii a v České republice. Popisuji, jak podle zjištěných dat pobyt v zahraničí ovlivňuje vývoj mladých lidí a jaký je jeho konkrétní vliv na formování identity. Zmiňuji základní charakteristiky života jedinců v cizině, zabývám se otázkou vazeb na domov během tohoto pobytu a změnou priorit a plánů do budoucna. Neopomíjím také změny v národní a etnické identitě. Nejdůležitější část textu je věnována změnám v charakteru a chování mladých lidí. Věnuji se také shrnutí toho, zda se jednalo o změny zamýšlené a jaké faktory je případně podporovaly a jaké naopak zpomalovaly. V případě změn se zajímám o délku jejich trvání. Práce celkově odpovídá na otázku, zda je vliv zahraničního pobytu na identitu mladých lidí sociálním fenoménem. PDF vytvořeno zkušební verzí...cs_CZ
dc.description.abstractThis bachelor thesis concerns the influence of long-term stay abroad on adolescents' identity. The change of the surrounding and especially the culture is a marked interference with the individual's identity. He is found far away from all established conventions and values. His identity passes through the feeling of confusion regarding the new cultural environment. It can influence his personality though. Firstly, I deal with the conception of identity - its formation, types and research in sociology. The main part of this work introduces the analysis of a longitudinal research which I accomplished in France and Czech Republic. I describe how according to data-gathering the stay abroad influences the evolution of young people and what his concrete effect on forming identity is. I mention the main characteristics of the life abroad and consider how much they keep in touch with their culture during their stay. I discuss the change of priorities and future plans. Also I do not leave out the changes in national and ethnic identity. The most relevant part of this thesis is dedicated to the changes of personality and behavior of young people. I also summarize if those changes were intended or not and which factor did support and which slow them. In case of any changes I am interested in their length. In...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.subjectIdentitacs_CZ
dc.subjectErasmuscs_CZ
dc.subjectpobyt v zahraničícs_CZ
dc.subjectmladí lidécs_CZ
dc.subjectkulturacs_CZ
dc.subjectzměnacs_CZ
dc.subjectosobnostcs_CZ
dc.subjectsociální fenoméncs_CZ
dc.subjectIdentityen_US
dc.subjectErasmusen_US
dc.subjectstay abroaden_US
dc.subjectadolescentsen_US
dc.subjectcultureen_US
dc.subjectchangeen_US
dc.subjectpersonalityen_US
dc.subjectsocial phenomenonen_US
dc.titleVliv dlouhodobého pobytu v zahraničí na identitu mladých lidícs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-06-13
dc.description.departmentDepartment of Sociologyen_US
dc.description.departmentKatedra sociologiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.identifier.repId105095
dc.title.translatedThe influence of long-term stay abroad on adolescents' identityen_US
dc.contributor.refereeBuchtík, Martin
dc.identifier.aleph001384052
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineSociology and Social Anthropologyen_US
thesis.degree.disciplineSociologie a sociální antropologiecs_CZ
thesis.degree.programSociologiecs_CZ
thesis.degree.programSociologyen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Katedra sociologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Department of Sociologyen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csSociologie a sociální antropologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enSociology and Social Anthropologyen_US
uk.degree-program.csSociologiecs_CZ
uk.degree-program.enSociologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato bakalářské práce se zabývá vlivem dlouhodobého pobytu v zahraničí na identitu mladých lidí. Změna prostředí a především kultury je výrazným zásahem do osoby jedince. Nachází se daleko od všech zavedených konvencí a hodnot. Jeho identita zažívá pocit zmatenosti vzhledem k novému kulturnímu prostředí. To může mít vliv na změnu jeho osobnosti. Nejprve se zabývám samotným pojmem identita - jejím formováním, druhy a zkoumáním v sociologii. Hlavní část práce představuje analýzu dat z longitudinálního výzkumu, který jsem na dané téma provedla ve Francii a v České republice. Popisuji, jak podle zjištěných dat pobyt v zahraničí ovlivňuje vývoj mladých lidí a jaký je jeho konkrétní vliv na formování identity. Zmiňuji základní charakteristiky života jedinců v cizině, zabývám se otázkou vazeb na domov během tohoto pobytu a změnou priorit a plánů do budoucna. Neopomíjím také změny v národní a etnické identitě. Nejdůležitější část textu je věnována změnám v charakteru a chování mladých lidí. Věnuji se také shrnutí toho, zda se jednalo o změny zamýšlené a jaké faktory je případně podporovaly a jaké naopak zpomalovaly. V případě změn se zajímám o délku jejich trvání. Práce celkově odpovídá na otázku, zda je vliv zahraničního pobytu na identitu mladých lidí sociálním fenoménem. PDF vytvořeno zkušební verzí...cs_CZ
uk.abstract.enThis bachelor thesis concerns the influence of long-term stay abroad on adolescents' identity. The change of the surrounding and especially the culture is a marked interference with the individual's identity. He is found far away from all established conventions and values. His identity passes through the feeling of confusion regarding the new cultural environment. It can influence his personality though. Firstly, I deal with the conception of identity - its formation, types and research in sociology. The main part of this work introduces the analysis of a longitudinal research which I accomplished in France and Czech Republic. I describe how according to data-gathering the stay abroad influences the evolution of young people and what his concrete effect on forming identity is. I mention the main characteristics of the life abroad and consider how much they keep in touch with their culture during their stay. I discuss the change of priorities and future plans. Also I do not leave out the changes in national and ethnic identity. The most relevant part of this thesis is dedicated to the changes of personality and behavior of young people. I also summarize if those changes were intended or not and which factor did support and which slow them. In case of any changes I am interested in their length. In...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra sociologiecs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV