Show simple item record

Protection of personal rights in civil procedure
dc.contributor.advisorMacková, Alena
dc.creatorGumuláková, Monika
dc.date.accessioned2017-04-27T12:10:30Z
dc.date.available2017-04-27T12:10:30Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/36151
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je popis a analýza jednotlivých stádií civilního řízení ve věcech ochrany osobnosti. Civilní proces je zvláštním procesním odvětvím, v rámci něhož je poskytována ochrana všeobecnému osobnostnímu právu náležejícímu každé fyzické osobě. Imateriální újma způsobena neoprávněným zásahem do tak významných subjektivních práv jakými osobnostní práva bezpochyby jsou, bývá často řádně nahrazena pouze soudním rozhodnutím. Z tohoto důvodu je nezbytná znalost jak občanského práva hmotného, ze kterého plynou nároky z ochrany osobnosti, tak také občanského procesního práva, v rámci něhož je hmotné právo realizováno. Obsahem této diplomové práce je rozbor jednotlivých částí soudního řízení od podání žaloby na ochranu osobnosti do rozhodnutí soudu resp. výkonu rozhodnutí či exekuce ve věcech ochrany osobnosti. V práci jsou pro komplexní dokreslení problematiky civilního řízení ve věcech ochrany osobnosti uvedeny citace soudních rozhodnutí k jednotlivým fázím řízení. Vzhledem k obecné úpravě ochrany osobnosti je judikatura jedním z hlavních zdrojů poznání průběhu civilního řízení vedeného na ochranu všeobecného osobnostního práva. Práce se skládá z úvodu, pěti kapitol, závěru, použité literatury a příloh. V úvodu se autorka věnuje stručnému popisu institutu ochrany osobnosti a významu...cs_CZ
dc.description.abstractThe aim of this dissertation is to describe and analyse individual stages of a civil process for the protection of personal integrity. The civil process is a unique stream, within which there is a protection of personal rights offered to individuals. Immaterial damage caused by unauthorized interference in such important personal right such as rights of personal integrity without doubt are, is often correctly replaced only by the judicial decision. For this reason, it requires knowledge of both the substantive civil law, which underlines the protection of the rights of personal integrity, as well as civil procedure law, in which the substantive law is being implemented. The content of this dissertation is the analysis of the various parts of the judicial process from filing an action for protection of personal integrity to the court's decision, enforcement and execution in matters of protection of personal integrity. The dissertation illustrates the complex picture into the issues of civil proceedings in the matters of protection of personal integrity and quotes directly from court decisions in each of the stages of the proceedings. Given the general arrangements for the protection of personal integrity the report of judgment and decisions is one of the main sources of knowledge during the civil...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectOchrana osobnosti,Civilní proces ,Přiměřené zadostiučiněnícs_CZ
dc.subjectProtetcion of personal integrity (protetcion of personal rights),Civil process,Appropriate compensationen_US
dc.titleOchrana osobnosti v civilním procesucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-05-30
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId77486
dc.title.translatedProtection of personal rights in civil procedureen_US
dc.contributor.refereePohl, Tomáš
dc.identifier.aleph001390154
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csCílem této diplomové práce je popis a analýza jednotlivých stádií civilního řízení ve věcech ochrany osobnosti. Civilní proces je zvláštním procesním odvětvím, v rámci něhož je poskytována ochrana všeobecnému osobnostnímu právu náležejícímu každé fyzické osobě. Imateriální újma způsobena neoprávněným zásahem do tak významných subjektivních práv jakými osobnostní práva bezpochyby jsou, bývá často řádně nahrazena pouze soudním rozhodnutím. Z tohoto důvodu je nezbytná znalost jak občanského práva hmotného, ze kterého plynou nároky z ochrany osobnosti, tak také občanského procesního práva, v rámci něhož je hmotné právo realizováno. Obsahem této diplomové práce je rozbor jednotlivých částí soudního řízení od podání žaloby na ochranu osobnosti do rozhodnutí soudu resp. výkonu rozhodnutí či exekuce ve věcech ochrany osobnosti. V práci jsou pro komplexní dokreslení problematiky civilního řízení ve věcech ochrany osobnosti uvedeny citace soudních rozhodnutí k jednotlivým fázím řízení. Vzhledem k obecné úpravě ochrany osobnosti je judikatura jedním z hlavních zdrojů poznání průběhu civilního řízení vedeného na ochranu všeobecného osobnostního práva. Práce se skládá z úvodu, pěti kapitol, závěru, použité literatury a příloh. V úvodu se autorka věnuje stručnému popisu institutu ochrany osobnosti a významu...cs_CZ
uk.abstract.enThe aim of this dissertation is to describe and analyse individual stages of a civil process for the protection of personal integrity. The civil process is a unique stream, within which there is a protection of personal rights offered to individuals. Immaterial damage caused by unauthorized interference in such important personal right such as rights of personal integrity without doubt are, is often correctly replaced only by the judicial decision. For this reason, it requires knowledge of both the substantive civil law, which underlines the protection of the rights of personal integrity, as well as civil procedure law, in which the substantive law is being implemented. The content of this dissertation is the analysis of the various parts of the judicial process from filing an action for protection of personal integrity to the court's decision, enforcement and execution in matters of protection of personal integrity. The dissertation illustrates the complex picture into the issues of civil proceedings in the matters of protection of personal integrity and quotes directly from court decisions in each of the stages of the proceedings. Given the general arrangements for the protection of personal integrity the report of judgment and decisions is one of the main sources of knowledge during the civil...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ
dc.identifier.lisID990013901540106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV