Show simple item record

Allusions of fantastic German literature of the romantic period in fantastic proses of Jakub Arbes and Julius Zeyer
dc.contributor.advisorBrožová, Věra
dc.creatorCingrošová, Veronika
dc.date.accessioned2017-04-27T11:00:05Z
dc.date.available2017-04-27T11:00:05Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/35852
dc.description.abstract- čj V této práci jsme se věnovali literárnímu žánru fantastická povídka, tedy žánru, který má své specifické rysy, pracuje se záhadou a nejednoznačností a navíc závisí na interaktivním vztahu čtenáře k textu. Zamysleli jsme se nad pojmy fantastická literatura, fantastická povídka a zkoumali jsme, které atributy jsou pro tuto literaturu typické (například jednotlivé motivy, kompozice, atmosféra či specifické jazykové prostředky). Výskyt těchto atributů jsme poté hledali v dílech jednotlivých námi vybraných autorů. K nejvýznamnějším představitelům české fantastické povídky jsme jako východisko a pro srovnání volili německé romantiky, na které naši autoři navazují a u kterých lze fantaskní jevy vysledovat. Následně jsme se zaměřili na to, v čem se díla těchto autorů shodují a v čem se naopak odlišují. Zjistili jsme, že i přes značnou shodu ve využívání jednotlivých specifických atributů fantastické povídky se jednotlivá díla našich autorů značně odlišují, a to nejen v četnosti užití těchto atributů, ale především v celkovém vyznění díla a jeho účinku na čtenáře. Pro lepší pochopení všech děl jsme do práce zařadili kromě ukázek typických sledovaných jevů i stěžejní životopisné údaje všech autorů, neboť, jak se nakonec i potvrdilo, jejich životní příběhy se do děl často natolik promítají, že s jejich...cs_CZ
dc.description.abstract- Aj In this work we focused on the literary genre of the fantastic short story, a genre that has its specific features, working with mystery and ambiguity, and relying on the interactive relationship between the reader and the text. We looked at terms fantastic literature, fantastic short story and we studied which attributes are typical for this literature (such as individual motifs, composition, atmosphere and language-specific resources). Than we were looking for the presence of these attributes in individual works of selected authors. The most important representatives of Czech fantastic stories were compared with selected German Romanticists who were the inception for our authors who followed them and in whose work we find the fantastic phenomena. Then we tracked the similarities and differences in work of these authors. We found, that despite substantial conformity in the use of specific attributes of fantastic stories, the individual works of our authors differs significantly, not only in the frequency of use of these attributes, but also in the overall tone of the work and its effect on the reader. To better understand all the work, we have included in addition to the parts of the works and typically observed phenomena, the key biographical details of all authors, because as it was finally...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectArbes Jakubcs_CZ
dc.subjectChamisso Adalbert voncs_CZ
dc.subjectfantastická literaturacs_CZ
dc.subjectfantastické atributycs_CZ
dc.subjectfantastičnocs_CZ
dc.subjectHoffmann Ernst Theodor Amadeuscs_CZ
dc.subjectKolár Josef Jiřícs_CZ
dc.subjectNovaliscs_CZ
dc.subjectprózacs_CZ
dc.subjectromanetocs_CZ
dc.subjectromantismuscs_CZ
dc.subjectZeyer Juliuscs_CZ
dc.subject19. stoletícs_CZ
dc.subjectArbes Jakub Chamisso Adelbert vonen_US
dc.subjectFantastic literatureen_US
dc.subjectFantastic attributesen_US
dc.subjectFantasticismen_US
dc.subjectHoffmann Ernst Theodor Amadeusen_US
dc.subjectKolar Josef Jirien_US
dc.subjectNovalisen_US
dc.subjectProseen_US
dc.subjectRomanettoen_US
dc.subjectRomanticismen_US
dc.subjectZeyer Juliusen_US
dc.subject19th centuryen_US
dc.titleOzvuky německé fantastické literatury období romantismu ve fantastických prózách Jakuba Arbese a Julia Zeyeracs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-05-25
dc.description.departmentKatedra české literaturycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId95856
dc.title.translatedAllusions of fantastic German literature of the romantic period in fantastic proses of Jakub Arbes and Julius Zeyeren_US
dc.contributor.refereeMocná, Dagmar
dc.identifier.aleph001365939
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Czech - Germanen_US
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk - německý jazykcs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra české literaturycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk - německý jazykcs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Czech - Germanen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.cs- čj V této práci jsme se věnovali literárnímu žánru fantastická povídka, tedy žánru, který má své specifické rysy, pracuje se záhadou a nejednoznačností a navíc závisí na interaktivním vztahu čtenáře k textu. Zamysleli jsme se nad pojmy fantastická literatura, fantastická povídka a zkoumali jsme, které atributy jsou pro tuto literaturu typické (například jednotlivé motivy, kompozice, atmosféra či specifické jazykové prostředky). Výskyt těchto atributů jsme poté hledali v dílech jednotlivých námi vybraných autorů. K nejvýznamnějším představitelům české fantastické povídky jsme jako východisko a pro srovnání volili německé romantiky, na které naši autoři navazují a u kterých lze fantaskní jevy vysledovat. Následně jsme se zaměřili na to, v čem se díla těchto autorů shodují a v čem se naopak odlišují. Zjistili jsme, že i přes značnou shodu ve využívání jednotlivých specifických atributů fantastické povídky se jednotlivá díla našich autorů značně odlišují, a to nejen v četnosti užití těchto atributů, ale především v celkovém vyznění díla a jeho účinku na čtenáře. Pro lepší pochopení všech děl jsme do práce zařadili kromě ukázek typických sledovaných jevů i stěžejní životopisné údaje všech autorů, neboť, jak se nakonec i potvrdilo, jejich životní příběhy se do děl často natolik promítají, že s jejich...cs_CZ
uk.abstract.en- Aj In this work we focused on the literary genre of the fantastic short story, a genre that has its specific features, working with mystery and ambiguity, and relying on the interactive relationship between the reader and the text. We looked at terms fantastic literature, fantastic short story and we studied which attributes are typical for this literature (such as individual motifs, composition, atmosphere and language-specific resources). Than we were looking for the presence of these attributes in individual works of selected authors. The most important representatives of Czech fantastic stories were compared with selected German Romanticists who were the inception for our authors who followed them and in whose work we find the fantastic phenomena. Then we tracked the similarities and differences in work of these authors. We found, that despite substantial conformity in the use of specific attributes of fantastic stories, the individual works of our authors differs significantly, not only in the frequency of use of these attributes, but also in the overall tone of the work and its effect on the reader. To better understand all the work, we have included in addition to the parts of the works and typically observed phenomena, the key biographical details of all authors, because as it was finally...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra české literaturycs_CZ
dc.identifier.lisID990013659390106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV