Show simple item record

Stanovení farmaceuticky významných látek s využitím vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí
dc.contributor.advisorJelínek, Ivan
dc.creatorBarrett, Blanka
dc.date.accessioned2019-05-03T14:41:18Z
dc.date.available2019-05-03T14:41:18Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/3581
dc.description.abstractL, L- L. l_ t__ L- INTRoDacrtoN High peďommce liquid chromatography (HPLC) is the most common method used in commercial malÍlcal laboratories. HPLC in combination with Mss speďIometry (MS) is frequmtly used for the detemination of drugs in hmm plasma md it belongs to gÍoup of methods that enable new md modem modifications. That is why following new trmds, which broadm the field of application of these methods. is so importmt. HPLC with Ms detection (HPLc-Ms) satisfy demmd for automation of detemination of smples from complex matrixes, which lead to elimination of humm enor, decreme of *penditure of maly,tical process md finally hildling potentially dmgerous smples by laboratory stďl Hrghly sensitive methods that do not require time consuming smple pre-teatment ue desired for phmacokinetic (PK) studies. Double MS (Ms/Ms) detection provides drugs identification md hgh sensitivity fol qumtitative detemination- It effectively eliminates inteďerences from endogenous impurities md guďmtees method selectivity at the sme time- Phmacokinetic (PK) studies detemine phmacokinetic chďactgistics of particulr drug that ile thm used to assess the bioequivalence of detemined drug vqsus othď chosm dÍug of the same nafurc' The PK paÍmetqs ďe calculated from the plmma concentrations of the drug detmined by a validated method'...en_US
dc.description.abstractUVoD vysokoúčinnákapalinová chromatograÍie (HPLC) je nejužívmějšimetodou v komgčních laboratořích. HPLC v kombinaci s hmotnostní spekÍometrií se často užíváke stmovení léěiv v plmě a paťíke skupině metod, které umoáují novéaplikace. Sledování noých trendů' které rozšiřují aplikace stávajicich metod je ve|rni důležité. HPLC spolu s MS detekci (HPLC.MS) uspokojuje poŽadavek na Týšeníautomatizace stmovmí ma|ytů z komplemích matric, což vede k eliminaci lidské chyby, sníženínákladů a konečně k omezení kontakfu praconíkůs potenciálné nebezpečn1ými vzorky. vysoce citlivé metody nevyžadujíci dlouho wajícípřípraw vzorků jsou základnim požadavkem na mal}tické metody používmépro fmakokinetické studie (PK). Dvojitá MS detekce (Ms/lvÍs) umožňuje idmtifikaci |éčiva poskyfuje vysokou citlivost kviltitatiwího stmovení' Eliminuje intoference mdogenních látek a áÍovď gmfuje selektivifu metody. PK studie určujífmakokinetické chuakteristiky dmého léku,kttré jsou poté použity ke stilovmí bioekvivalence testovilého a referenčníholéčiwhopřípravku. PK pilametry jsou vypočítány z kocentÍace stmovovmého léku v plasmě, jež byla zjištěna validovmou metodou. Technika HPLC.MS/MS možňuje zjednodušit jak extrakci tak chromatografickou malýa tak, že produkivita rutinního stanovení muže bý podsatně z{ýšma. Svým principem nap|ňuje většinu...cs_CZ
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.titleDetermination of pharmaceuticaly important substances using High Performance Liquid Chromatography with Mass Spectrometry detectionen_US
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2008
dcterms.dateAccepted2008-12-02
dc.description.departmentDepartment of Analytical Chemistryen_US
dc.description.departmentKatedra analytické chemiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId112521
dc.title.translatedStanovení farmaceuticky významných látek s využitím vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcícs_CZ
dc.contributor.refereeFeltl, Ladislav
dc.contributor.refereeCvačka, Josef
dc.identifier.aleph001192630
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.discipline-cs_CZ
thesis.degree.discipline-en_US
thesis.degree.programAnalytická chemiecs_CZ
thesis.degree.programAnalytical Chemistryen_US
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra analytické chemiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Analytical Chemistryen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.cs-cs_CZ
uk.degree-discipline.en-en_US
uk.degree-program.csAnalytická chemiecs_CZ
uk.degree-program.enAnalytical Chemistryen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csUVoD vysokoúčinnákapalinová chromatograÍie (HPLC) je nejužívmějšimetodou v komgčních laboratořích. HPLC v kombinaci s hmotnostní spekÍometrií se často užíváke stmovení léěiv v plmě a paťíke skupině metod, které umoáují novéaplikace. Sledování noých trendů' které rozšiřují aplikace stávajicich metod je ve|rni důležité. HPLC spolu s MS detekci (HPLC.MS) uspokojuje poŽadavek na Týšeníautomatizace stmovmí ma|ytů z komplemích matric, což vede k eliminaci lidské chyby, sníženínákladů a konečně k omezení kontakfu praconíkůs potenciálné nebezpečn1ými vzorky. vysoce citlivé metody nevyžadujíci dlouho wajícípřípraw vzorků jsou základnim požadavkem na mal}tické metody používmépro fmakokinetické studie (PK). Dvojitá MS detekce (Ms/lvÍs) umožňuje idmtifikaci |éčiva poskyfuje vysokou citlivost kviltitatiwího stmovení' Eliminuje intoference mdogenních látek a áÍovď gmfuje selektivifu metody. PK studie určujífmakokinetické chuakteristiky dmého léku,kttré jsou poté použity ke stilovmí bioekvivalence testovilého a referenčníholéčiwhopřípravku. PK pilametry jsou vypočítány z kocentÍace stmovovmého léku v plasmě, jež byla zjištěna validovmou metodou. Technika HPLC.MS/MS možňuje zjednodušit jak extrakci tak chromatografickou malýa tak, že produkivita rutinního stanovení muže bý podsatně z{ýšma. Svým principem nap|ňuje většinu...cs_CZ
uk.abstract.enL, L- L. l_ t__ L- INTRoDacrtoN High peďommce liquid chromatography (HPLC) is the most common method used in commercial malÍlcal laboratories. HPLC in combination with Mss speďIometry (MS) is frequmtly used for the detemination of drugs in hmm plasma md it belongs to gÍoup of methods that enable new md modem modifications. That is why following new trmds, which broadm the field of application of these methods. is so importmt. HPLC with Ms detection (HPLc-Ms) satisfy demmd for automation of detemination of smples from complex matrixes, which lead to elimination of humm enor, decreme of *penditure of maly,tical process md finally hildling potentially dmgerous smples by laboratory stďl Hrghly sensitive methods that do not require time consuming smple pre-teatment ue desired for phmacokinetic (PK) studies. Double MS (Ms/Ms) detection provides drugs identification md hgh sensitivity fol qumtitative detemination- It effectively eliminates inteďerences from endogenous impurities md guďmtees method selectivity at the sme time- Phmacokinetic (PK) studies detemine phmacokinetic chďactgistics of particulr drug that ile thm used to assess the bioequivalence of detemined drug vqsus othď chosm dÍug of the same nafurc' The PK paÍmetqs ďe calculated from the plmma concentrations of the drug detmined by a validated method'...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemiecs_CZ
thesis.grade.codeP


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV